Prezentace - elektrárny

Report
NÁZEV ŠKOLY: Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou , Smetanova 123
AUTOR: Mgr. Hana Dvořáčková
NÁZEV: VY_32_INOVACE_52_ELEKTRÁRNY
TEMA: FYZIKA
ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2598
ELEKTRÁRNY
Seznámení s typy elektráren, schémata jednotlivých elektráren,
procvičení
ÚVOD
Elektrárny vyrábějí elektrickou energii
pro domy, továrny nebo vlaky.
Elektrická energie přichází z elektrárny
po drátech až do domů.
TYPY ELEKTRÁREN
Tepelné elektrárny
Vodní elektrárny
Jaderné elektrárny
Větrné elektrárny
Sluneční elektrárny
TEPELNÉ ELEKTRÁRNY
Tepelné elektrárny využívají páru k pohonu
turbíny a generátoru.
Tepelné elektrárny berou energii z uhlí.
Tepelné elektrárny v České republice
produkují přibližně 57% elektrické energie
a jejich podíl pomalu klesá.
Tepelné elektrárny patří mezi nejméně
ekologické.
Výhody tepelných elektráren:
mají poměrně velký výkon
Nevýhody tepelných elektráren:
spalují velké množství uhlí, které patří
mezi neobnovitelné zdroje energie
produkují velké množství emisí
ničí přírodu kolem sebe
SCHÉMA TEPELNÉ ELEKTRÁRNY
.
http://www.energyweb.cz/web/schemata/tepelna/index.htm
TEPELNÉ ELEKTRÁRNY
Prunéřov II.
Dětmarovice
VODNÍ ELEKTRÁRNY
Vodní elektrárny využívají proud vody k
pohonu turbíny a generátoru.
Vodní elektrárny berou energii z vody.
Vodní elektrárny v České republice
produkují přibližně 3,6% elektrické
energie.
Výhody vodních elektráren:
jsou nejvýhodnější, nepotřebují palivo
a neznečišťují životní prostředí
využívají obnovitelné zdroje energie
Nevýhody vodních elektráren:
nutnost budování přehrad a nádrží,
zaplavování velkých částí přírody
SCHÉMA VODNÍ ELEKTRÁRNY
VODNÍ ELEKTRÁRNY
Štěchovice
Dlouhé stráně
Slapy
JADERNÉ ELEKTRÁRNY
Jaderné elektrárny využívají podobně jako
tepelné elektrárny páru vody k pohonu
turbíny a generátoru.
Jaderné elektrárny však berou energii z uranu.
Jádra uranu se štěpí, při štěpení se uvolňuje
velká energie, uran se zahřívá a tím zahřívá i
vodu.
Jaderné
elektrárny v České republice
produkují přibližně 33% elektrické energie.
Výhody jaderných elektráren:
nedělá žádný kouř
vysoký výstupní výkon vzhledem k
dodanému množství paliva
Nevýhody jaderných elektráren:
vysílá škodlivé radioaktivní záření
produkce jaderného odpadu
SCHÉMA JADERNÉ ELEKTRÁRNY
JADERNÉ ELEKTRÁRNY
Dukovany
Temelín
tepelné
jaderné
vodní
VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY
Větrné elektrárny využívají síly větru k
pohonu generátoru.
Větrné elektrárny berou energii z větru.
Větrné elektrárny v České republice
produkují přibližně 0,35% elektrické
energie.
Výhody větrných elektráren:
nepotřebují žádné palivo
nevypouští žádné emise
využívají obnovitelné zdroje
Nevýhody větrných elektráren:
pracují nepravidelně, jen když fouká vítr
dělají nepříjemný hluk
mají malý výkon
SCHÉMA VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY
VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY
VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY V ČR
Počet
parků
Počet
větrníků
Celkový instalovaný
výkon
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Středočeský kraj
Liberecký kraj
Vysočina
Pardubický kraj
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
5
10
1
2
2
4
2
13
12
44
2
8
5
15
6
32
9,49 MW
82,8 MW
6 MW
4,3 MW
7,7 MW
15,45
6,25 MW
37,1 MW
Moravskoslezský kraj
1
2
4 MW
Zlínský kraj
1
1
0,225 MW
Lokalita
SLUNEČNÍ ELEKTRÁRNY
Sluneční
neboli solární elektrárny
využívají slunce.
Sluneční záření soustředěné do malého
prostoru z mnoha zrcadel.
Sluneční elektrárny v České republice
produkují přibližně 0,1% elektrické
energie.
Výhody slunečních elektráren:
nepotřebují žádné palivo
nevypouští žádné emise
využívají obnovitelné zdroje
Nevýhody slunečních elektráren:
sluneční elektrárna zabírá poměrně velké
místo
nepracuje, když je tma
SCHÉMA SLUNEČNÍ ELEKTRÁRNY
http://www.youtube.com/watch?v=HJI53OsNmGE
SLUNEČNÍ ELEKTRÁRNY
Bušanovice
Hodonice
http://www.energyweb.cz/web/schema
ta/slunecni/index.htm
DOPLŇTE TYPY ELEKTRÁREN
1.
T e_ p
_ _e _l n_ _á
2.
V o_ _d _n_í
3.
J a_ d_ e_ r_ n_ _á
4.
V ě_ t_ r_ n_ á_
5.
S _l u_ n
_ _e _č _n_í
DOPLŇTE TABULKU
Typ elektrárny
Z čeho bere elektrárna
energii
Tepelná elektrárna
uhlí
Jaderná elektrárna
uran
Vodní elektrárna
voda
Větrná elektrárna
vítr
Sluneční elektrárna
slunce
POUŽITÉ ZDROJE
 http://www.miseplus.cz/img/info/info_schema.gif
 http://www.hajduch.net/system/files/image/cesko/hospodarstvi/prunerov.jpg
 http://files.tezba-a-vyuziti-cerneho-uhli.webnode.cz/200000087-
585bb5955b/elektr%C3%A1rna%20d%C4%9Btmarovice.jpg
 http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/obr/3-4.gif
 http://ok1zed.sweb.cz/img/elv-anim.gif
 http://www.penzionvanek.com/fota/79_foto2.jpg
 http://img.blesk.cz/static/old_abc/imgdb/original/phph6WH9I.jpg
 http://www.nazeleno.cz/Files/FckGallery/Nov%C3%A1%20komprimovan%C3%A1
%20slo%C5%BEka%20(metoda%20ZIP).zip/stechov5.jpg
 http://www.kky.zcu.cz/uploads/research-fields/nuclear-power-plants-
diagnostics/1.gif
 http://img.ihned.cz/attachment.php/440/34796440/aos8BEGJLk6PQWcefghryz01
TUw29RVm/EK46_34_temelin_lf.jpg
 http://ok1zed.sweb.cz/img/ela-duk6.jpg
 http://www.eamos.cz/amos/kat_fyz/externi/kat_fyz_7356/motory39.jpg
 http://www.nazeleno.cz/Files/FckGallery/Nový%20objekt%20-
%20WinRAR%20ZIP%20archiv.zip/01-vetrník.jpg
 http://www.nazeleno.cz/energie/vetrna-energie/vetrne-elektrarny-v-cr-zazivaji-
boom-kolik-energie-vyrobi.aspx
 http://files.jevisovka.webnode.com/200000034-22f2423ec8/vetrne_elektrarny.jpg
 http://evvo.spaco.cz/wp-content/uploads/2009/01/slunecnielekt.jpg
 http://www.nazeleno.cz/Files/FckGallery/Hodonicefoto.zip/02.JPG
 http://img.radio.cz/pictures/c/energie/busanovice_elektrarna1.jpg
 http://aa.ecn.cz/img_upload/e6ffb6c50bc1424ab10ecf09e063cd63/solar_panels_on
_a_roof.jpg

similar documents