Význam listů - Základní škola a Mateřská škola Lutín

Report
Název školy:
Základní škola a Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace
Autor:
Mgr. Marie Pokorná
Název:
EU_32_POK_PR45_003
Téma:
Přírodověda 4. ročník
Ročník:
4.
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.3775
Vytvořeno:
30. 3. 2013
Ověřeno:
16. 4. 2013
Anotace:
• Žáci se seznamují s jednotlivými částmi rostlin a jejich významem.
• V této prezentaci jsou žáci seznámeni s kořeny, stonky a listy běžných
rostlin.
• Rozlišují nadzemní a podzemní části rostlin.
• Podle obrázku popisují jednotlivé části rostlin.
• Zopakují si a procvičí různé druhy podzemních částí vytrvalých rostlin
a přiřazují k obrázkům. (Opakování učiva 4. ročníku – Jak přezimují
rostliny).
• Seznamují se s významem stonku pro život rostlin.
• Podle obrázkové přílohy poznávají různé druhy stonků – opakování.
• Pozorují na obrázcích postavení listů na lodyze ( pouze orientačně –
učivo vyššího ročníku).
• Seznamují se s významem, stavbou a tvarem listů.
• Přiřazováním a spojováním si procvičí rozlišování listu jednoduchého a
složeného.
• V prezentaci bylo použito obrázků známějších a hojně rozšířených
rostlin, které žáci nemusí pojmenovávat a poznávat.
Význam částí kvetoucích bylin a jejich stavba
1/ Podzemní části jsou: kořeny, cibule, hlízy a oddenky
2/ Nadzemními částmi jsou: stonky, listy, květy a plody
Úkol: Ukaž a pojmenuj jednotlivé části pampelišky.
Význam kořenů:
• Kořeny upevňují rostlinu v půdě
• Z půdy čerpají vodu s rozpuštěnými živinami
Přemýšlej, co tvoří podzemní části zobrazených bylin.
Spojuj obrázek s uvedenou podzemní částí rostliny.
KOŘEN
HLÍZY
CIBULE
ODDENEK
Kořeny dřevin mohou být :
• mělce pod povrchem ( například smrk )
• hluboko pod povrchem ( například borovice)
Kořeny bylin mohou být:
• svazčité ( trávy, obiloviny)
• hlavní kořen s postranními kořeny ( pampeliška)
Význam stonků ( u dřevin kmen a větve):
• stoupají jimi živiny od kořenů k listům a květům.
• z listů jimi vedou ke kořenům živiny, která rostlina vyrobila za
pomoci světla a zeleně listové při své výživě.
Zopakuj si druhy stonků a spoj s obrázky.
Všimni si různých způsobů rozestavení listů na lodyze.
Význam listů:
• Listy jsou nadzemní část rostliny, která vyrůstá ze stonku.
• Listy rostlina dýchá. Při dýchání za světla i za tmy přijímá kyslík
a vydává v malém množství oxid uhličitý.
• Pomocí listů se také rostlina vyživuje. Za světla a za pomoci
zeleně listové (chlorofylu) rostliny prostřednictvím listů přijímají ze
vzduchu oxid uhličitý a vydávají kyslík. Přitom vytvářejí látky
potřebné pro růst rostliny. Tento děj se nazývá fotosyntéza.
Proč mají všechny listy zelenou barvu? Jak se nazývají jednotlivé části listu?
Musí mít listy vždy všechny tyto části?
Příklady různých tvarů listů:
Listy jednoduché
Z jednoho řapíku vyrůstá jediná čepel různého tvaru.
Listy složené
Z jednoho řapíku vyrůstá několik čepelí.
Rozlišuj listy jednoduché a složené a spojuj s obrázky.
LIST JEDNODUCHÝ
LIST SLOŽENÝ
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání
na všech typech základních škol. Jakékoliv další využití podléhá autorskému
zákonu.
Použité zdroje:
Učebnice Přírodopis pro 5. ročník, Fortuna, Praha 1993, ISBN 80-7168-088-5
Učebnice Přírodověda 4. ročník, Nová škola, Brno 2003, ISBN 80-7289-052-2
Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora.
V prezentaci byly použity obrázky z těchto zdrojů:
• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/A_sunflower.jpg/
258px-A_sunflower.jpg
• http://www.wallpaper.cz/primo/ir2/kukurice--1280x960.jpg
• http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/nahled-smrk-ztepily-carovenik55984.jpg
• http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/borovice-lesni-64337.jpg
• http://www.naturfoto.cz/fotografie/bilek/bledule-jarni-0603.jpg
• http://www.naturfoto.cz/fotografie/auer/bledule-jarni-xxximg_2295mw.jpg
• http://www.naturfoto.cz/fotografie/bilek/lilie-cibulkonosna-xxx1104.jpg
• http://i3.cn.cz/14/1345102540_psenice.jpg
• http://www.e-zahrady.cz/img/upload/herbar_78767273.jpg
• http://futurologie.czweb.org/archiv2004/brambory.jpg
• http://www.slovane.cz/pic/jidlo/rostl2.jpg
• http://www.herbavitalis.cz/bylinky/Pupava.gif
• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Taraxacum_officinale__K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-135.jpg
• http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_rostliny/foto03/foto_119.jpg
• http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_rostliny/foto03/foto_065.jpg
• http://casti-rostlin.atlasweb.cz/lodyha.jpg
• http://www.herbavitalis.cz/bylinky/Lipa.gif
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://casti-rostlin.atlasweb.cz/steblo.jpg
http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_rostliny/foto02/foto_032.jpg
http://www.liberherbarum.com/PPicture/P1828fd.jpg
http://www.4yougratis.cz/bylinky/img/materidouska_obecna.jpg
http://www.herbavitalis.cz/bylinky/Plucnik.gif
http://www.priroda.cz/nahledy/k/konvalinka2-foto-176x176.jpg
http://www.naturfoto.cz/fotografie/maly/leknin-bily-xxx991.jpg
http://www.sci.muni.cz/botany/tichy/FSS/soubor2/img092.jpg
http://botanika.wendys.cz/slovnik/pict/o120_2b.jpg
http://botanika.wendys.cz/slovnik/pict/o120_1b.jpg
http://casti-rostlin.atlasweb.cz/pampeliska.jpg
http://casti-rostlin.atlasweb.cz/malykoren.jpg
http://casti-rostlin.atlasweb.cz/list.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/Leaf_1_web.jpg/
800px-Leaf_1_web.jpg
http://www.cez.cz/edee/content/microsites/solarni/f2.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Illustration_Trifo
lium_pratense0.jpg/220px-Illustration_Trifolium_pratense0.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Nordens_flora_
Alchemilla_vulgaris.jpg/220px-Nordens_flora_Alchemilla_vulgaris.jpg
http://www.herbavitalis.cz/bylinky/Jahoda.gif
http://www.herbavitalis.cz/bylinky/Brusnica.gif

similar documents