Peter Matúš, Tatra banka

Report
TATRA BANKA
Váš bankový partner na Slovensku
Ing. Peter Matúš, riaditeľ odboru malých firemných klientov
Raiffeisen Bank International
Spoločenstvo
nezávislých
štátov
Almaty
Kijev
Minsk
Moskva
Západná Európa
Frankfurt
Londýn
Malta
Madrid
Miláno
Paríž
Stockholm
Viedeň
Ázia
Stredná Európa
USA
Chicago
Houston
New York
Bratislava
Budapešť
Maribor
Praha
Varšava
RBI operuje jednou s najväčších bankových sietí v
SVE pokrývajúc 17 trhov v celom regióne
prostredníctvom dcérskych bánk, lízingových
spoločností a množstva ostatných poskytovateľov
finančných služieb.
Juhovýchodná Európa
Belehrad
Bukurešť
Chisinau
Priština
Sarajevo
Sofia
Tirana
Zahreb
Peking
Harbin
Hočiminovo
mesto
Hong Kong
Mumbai
Seoul
Singapúr
Xiamen
Zhuhai
2
Tatra banka, a.s. - 22 rokov skúseností
• Založená v roku 1990 ako prvá súkromná banka na
Slovensku.
• Člen skupiny RBI Group
Tatra banka si udržiava silnú pozíciu na
bankovom trhu:
• Jedna z jej najúspešnejších dcérskych bánk v regióne
SVE
• vydané karty
1. miesto
• POS terminály
1. miesto
• Tretia najväčšia banka na Slovensku podľa celkových
aktív.
•podnikateľské úvery
1. miesto
• aktíva fondov (TAM)
1. miesto
• Cieľom banky je dosianuť kontinuálny rast finančných
ukazovateľov a nárast výkonnosti
v kombinácii s racionalizáciou a striktnou kontrolou
prevádzkových nákladov.
• aktíva DDS
2. miesto
• počet pobočiek
3. miesto
• počet zamestnancov
3. miesto
• klientské úvery
3. miesto
• vklady klientov
3. miesto
• sieť bankomatov
3. miesto
• počet klientov
5. miesto
• Moderná univerzálne banka, ktorá ponúka komplexné
bankové služby a riešenia firmám a jednotlivcom
Štruktúra akcionárov
Podľa podielu na základnom imaní
Ostatní
21,26 %
Tatra Holding
12,80%
Raiffeisen CEE
Region Holding
GmbH
65,94 %
Zdroj: Trend, Jún 2012
3
Kľúčové segmenty Tatra banky
Retailové
bankovníctvo
starostlivosť klienta zabezpečená
prostredníctvom
Pobočky
Privátne
bankovníctvo
starostlivosť klienta zabezpečená
prostredníctvom
Firemné
bankovníctvo
starostlivosť klienta zabezpečená
prostredníctvom
Privátny bankár
Malí
podnikatelia
Firemné
centrá
Veľkí
firemní
klienti
Dostupnost cez pobočky, call centrum alebo Internet banking
129 pobočiek
17 Firemných centier
1 Centrum bývania
1 Centrum investovania
746 179 klientov
3 367 zamestnancov
5 Veľkých korporátov
Najčastejšie navštevované pobočky sú otvorené aj počas
víkendov a štátnych sviatkov.
Dostupnosť 24 hodín 7 dní v týždni cez Internet banking alebo
call centrum DIALOG.
Jednoduchý a rýchly telefonický prístup cez kódy *TABA (*8222), *1100.
4
Malí podnikatelia
• Komplexná starostlivosť o Malých podnikateľov s
obratom do 3,3 mil. €.
• Prostredníctvom 107 Business poradcov je
Ponuka produktov:
• Úverové produkty:
Bezúčelový úverTB Garant
poskytované poradenstvo, akým spôsobom je
Business úverTB Expres
možné:
Business úverTB Hypo
• zjednodušiť podnikateľské aktivity
• realizovať investičné zámery
• efektívne nastaviť bankové produkty
• zhodnotiť voľné finančné prostriedky
• Podnikatelia môžu využiť na kontakt s bankou
ktorúkoľvek pobočku banky
Business úver Variant
• Špeciálne typy produktov:
Rýchle úvery so zárukou SZRB
• Bankové záruky
• Produkty Trade finance
• Produkty Treasury
• Platobné karty
Ponuka služieb:
• Elektronické bankovníctvo
• Internet banking
• Telebanking
• DIALOG
5
°Finančné riadenie podniku
• Finančné riadenie alebo inými slovami finančný manažment
zohráva v živote firmy jednu z najdôležitejších úloh.
• Bez dobrého finančného riadenia firma v konkurenčnom
prostredí prežije len veľmi ťažko.
• Z pohľadu banky je najdôležitejším kritériom cash flow podniku.
6
°Finančné riadenie podniku
• Rovnako ako na vznik, tak aj na rozvoj, firma potrebuje
finančné zdroje, či už vlastné alebo cudzie. V prípade cudzích
zdrojov si môže zvoliť z viacerých foriem financovania (úver,
leasing, pôžičky od spoločníkov, a pod.).
• V prípade úverových zdrojov hovoríme o:
 financovaní prevádzkového kapitálu (krátkodobé
financovanie do 1 roka vo forme kontokorentného úveru)
 financovaní investičných potrieb (stredno až dlhodobé
financovanie od 1 roka do 10 rokov, a to v závislosti od typu
investície, vo forme splátkového úveru)
7
°Pohľad banky na klienta
Na čo sa banka preto pozerá a ktoré
skutočnosti zohľadňuje pri financovaní
klienta?
8
°Pohľad banky na klienta - informácie o klientovi a
analýza jeho potrieb
1. krok
Zoznámenie sa s klientom
Dĺžka podnikateľskej
činnosti
Kvalita
manažmentu
Predmet
podnikania
Vlastnícke
vzťahy
Zamestnanci
Konkurencia a
stabilita odvetvia
Odberatelia a
dodávatelia
Prevázkové
priestory
Prevádzkový
cyklus
Perspektíva
podnikania
Doterajšie
hospodárenie
Vývoj, plány
a investície klienta
9
°Pohľad banky na klienta - predkladané doklady
2. krok
K vypracovaniu ponuky financovania pre klienta postačuje
predloženie nižšie uvedených dokladov:
Finančné
výkazy
Potvrdenie
o podaní daňového
priznania
Identifikačné doklady
osôb vstupujúcich do
úverového vzťahu
Doplňujúce
informácie k žiadosti o
úver
10
°Pohľad banky na klienta - finančná analýza
3. krok
K vypracovaniu finančnej analýzy banka potrebuje poznať:
• Cash flow klienta (prehľad finančných tokov)
• Očakávaný vývoj a finančný výhľad klienta (projekcia vývoja,
tzn. plány do budúcnosti, podložené reálnymi očakávaniami)
• Navrhovaný spôsob zabezpečenia úveru
• Históriu klienta ako PO aj ako FO (jeho správanie počas vzťahu
s bankou, štátnymi inštitúciami, obchodnými partnermi a pod.)
• Samotného vlastníka - kvalita manažmentu (skúsenosti v oblasti
podnikania, odborné znalosti, ...)
11
°Pohľad banky na klienta - ponuka financovania
4. krok
Pri vypracovaní ponuky sa banka snaží skĺbiť požiadavky
klienta a jeho reálne možnosti, preto je hlavným cieľom
banky:
12
Typy financovania poskytované malým podnikateľom 1/2
Business Úvery dostupné v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky:
Business ÚverTB Expres:
Business ÚverTB Hypo:
• bezúčelový úver zabezpečenýavalovanou bianko
• bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou s
zmenkou
• určený pre živnostníkov a podnikateľov s minimálne
24-mesačnou podnikateľskou históriou
• na financovanie prevádzkových a investičných potrieb
• výška úveru od 3.500 EUR až do 135.000 EUR
• forma úveru:
• kontokorentný - splatnosť 1 rok s automatickou
prolongáciou,
• splátkový - splatnosť od 1 do 4 rokov
využitím na financovanie prevádzkových a investičných
potrieb, resp. účelový úver na kúpu nehnuteľnosti, či
splatenie existujúcich úverov
• určený pre živnostníkov a podnikateľov s minimálne
12-mesačnou podnikateľskou históriou
• výška úveru od 16.500 EUR až do 200.000 EUR
v závislosti od schopnosti krytia dlhovej služby a typu
zakladanej nehnuteľnosti
• forma úveru splátkový - doba splatnosti 1 až 10 rokov
13
Typy financovania poskytované malým podnikateľom 2/2
Business Úvery dostupné v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky:
Business ÚverTB Variant:
Business ÚverTB Garant:
• úver šitý na mieru s individuálnym posúdením žiadosti
• určený pre fyzické aj právnické osoby (aj začínajúcim
a možnosťou variabilného zabezpečenia (bianko zmenka
podnikateľom)
s avalom spoločníkov, nehnuteľný majetok, hnuteľný
• výška úveru od 1 000 EUR do 800 000 EUR
majetok, pohľadávky voči odberateľom, banková záruka,
• forma úveru:
banková záruka SZRB, cenné papiere, finančné prostriedky
klienta na termínovanom účte v Tatra banke, ručenie inou
právnickou osobou, kombinácia vyššie uvedených
• kontokorentný - splatnosť 1 rok s automatickou
prolongáciou
• Splátkový - splatnosť od 1 do 10 rokov
zabezpečení)
• určený pre živnostníkov a podnikateľov s minimálne 24
- mesačnou podnikateľskou históriu
• výška úveru od 70 000 EUR do 1 000 000 EUR
• forma úveru:
• kontokorentný - splatnosť 1 rok s prehodnotením
• Splátkový - splatnosť od 1 do 10 rokov v závislosti
od životnosti investície
14
Tatra banka - líder v inováciách
• Nový Internet banking
• Internet bankingová aplikácia pre iPhone
• Spending report - funkcia Internet bankingu pre
spravovanie výdavkov
• Karta & čítačka (už i v mobile)
• Bezkontaktné platobné karty, Mobile Pay, iCarte
• Karta na počkanie
• Darčeková karta - predplatená darčeková karta
• 117 bankomatov pre nevidiacich a slabozrakých
• Digitalizovaný podpis
• Skener dokladov
• Spoločensky zodpovedný fond (Socially
Reponsible Fund)
• Smart fond
• Protiinflačný vklad (Antiinflation deposit)
15
°Spolu nájdeme riešenie
Sme tu pre Vás.
Kontaktujte nás kedykoľvek v ktorejkoľvek
pobočke Tatra banky.
16

similar documents