GEO-10306 Practicum Informatievaardigheden

Report
Informatievaardigheden
Sociale geografie (GEO-10306), 9 november 2012
Marja Duizendstraal
Marco van Veller
Corrie van Zeist
Liza Bruggenkamp
Hein Lucas
Opzet
Practicum vandaag:
 Bespreken voorbeeld zoekvraag
 Demonstratie EndNote
 Blackboardmodule 4a
 Starten met opdracht 1
Practicum 16 november
 Bespreken opdracht 1 in groepjes
 Opdrachten 2 – 5
Voorbeeld
Stel je hebt een leuk stukje gelezen over het Avatarbos.
Je gaat je paper schrijven over de wijze waarop jongeren bomen
en bos beleven. Dit met als doel een bos zodanig in te richten
dat jongeren er graag naar toe gaan.
Aanpak
 Waar begin je met zoeken?
 Wat type je in?
Zoeken: bronnen
Vind
wat je zoekt
Juiste
bron
Wat vind je waar?
Boeken, tijdschriften
CATALOGUS
Wetenschappelijke artikelen
SCOPUS, Web of Science,
Google Scholar,
CAB-Abstracts, Avery Index
Vakbladartikelen
ARTIK+
Krantenartikelen
LexisNexis
Zoeken: zoekstrategie
Vind
efficiënt
wat je zoekt
Goede
zoekstrategie
Concepten en zoektermen
Zoekvraag: Hoe beleven jongeren bos en bomen?
1. Welke concepten kun je onderscheiden?
2. Welke zoektermen ga je gebruiken?
Boolean operators-1
jongeren
beleven
bos
Combineer met Boolean operatoren
 Binnen een concept: OR (any word)
 Tussen concepten: AND (all words)
 (Exclude een concept: NOT)
Zoekvraag
(zoekterm1 OR zoekterm2 OR ...)
AND
(zoektermA OR zoektermB OR ...)
AND
(zoektermα OR zoektermβ OR...)
Zoekvraag in Scopus
Gebruik trefwoorden van goede artikelen
Zoekvraag aangepast in Scopus
Belangrijk:
Gebruik haakjes rond concepten, of
combineer sets in Search History
Belang van de juiste zoektermen
Overlast van hondenpoep
Zoeken in Scopus
 Dog poop: 2
 Dog dirt: 0
 Dog faeces: 1993!!
Gemeente Knokke-Heist ,
http://www.horizonnet.be/pages/hondepoep.php
Vinden van goede zoektermen
 eigen kennis, brainstormen
 eerste vlugge zoekactie in Google (scholar)
 let op goede termen bij goede artikelen
 thesaurus: thesaurus.com, extra materials BB
 synonymfinder(s): synoniemen.net, extra materials BB
 encyclopedieën: wikipedia, virtual reference desk
 woordenboeken
 spelling, woordvariaties: wildcards, trunceren
Wildcards en trunceren
Zie Blackboard module 4.a.2 Search strategies
Complicated Search
Applying database tools
Zie Search Tips of Help
in het zoekplatform
Ieder zoekplatform heeft
eigen regels!
Zoekstrategie
1. Verdeel je onderwerp in concepten
2. Bepaal per concept alternatieve zoektermen
- trunceren of maskeren indien handig
- aanhalingstekens voor phrases
3. Combineer
- alternatieven met OR
- concepten met AND
4. Pas je zoekvraag aan
Sneeuwballen
 Referentielijst
 Cited by
 Related records
Het vinden van de full text via Scopus
 Scopus bevat
titel, auteur, bron, abstract, trefwoorden,
referenties. GEEN full text.
 Gebruik de Get-it button om na te gaan of je het artikel online of
als print kunt krijgen.
N.B.: Download PDF werkt niet goed.
 Opslaan van artikel of link naar het artikel.
 DOI-nummer bijvoorbeeld
http://dx.doi.org/10.1080/02827581.2011.585996
Opslaan van zoekresultaten vanuit Scopus
 Markeer de artikelen
 E-mail of Export naar Text (ASCI –format)
● Maak referentielijst in Word in APA-format
 Export naar EndNote
● Maak referentielijst via APA-style
Zie Blackboardmodule 7.1
Zoeken van boeken en rapporten in de catalogus
 Voor boeken en rapporten moet je vaak breder zoeken
bv.
- Natuur/ landschap ipv bos
- Mensen in het algemeen ipv jongeren
 Boolean operators in hoofdletters
 Geen Search History: haakjes gebruiken
 Gebruik van facetten, bv. auteur
Zoeken naar vakbladartikelen in ARTIK+
 Zoeksysteem vergelijkbaar met catalogus.
 Is onderdeel van Groen Kennisnet
Andere bibliografische databases
 Scopus, Web of Science, Google Scholar:
alle disciplines
 CAB: landbouw, bosbouw, groene ruimte, recreatie
 PsycInfo: psychologie
 Avery: (landschaps)-architecture, planning
Anderen te vinden via portals
Selecteren en evalueren van referenties
Inhoud
Documenttype
Datum
Niveau
Blackboard module 5
EndNote
 Eigen database voor het verzamelen en beheren van je
bronnen
 Downloaden vanuit bibliografieën
 Referentielijstje maken in Word
 EndNote manual made for Wageningen UR
● Blackboard module 7
Let op: check altijd wat EndNote doet!
Je moet zelf weten wat een goede referentie is.
Wat moet je doen
 Blackboard Module
4a in ECS52901_2012_information literacy,
ook de quizzes!
 Opdracht 1 van het zoekverslag op papier meenemen op tweede
practicum (16 november)
 Zoekverslag uploaden vóór 1 december via turn-it in Blackboard
Vragen?

similar documents