Re-Creation of the Landscape

Report
Welkom op de informatiebijeenkomst:
Re-Creation of the Landscape
Maarten Kaptein
25 juni 2012
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Introductie
Kader
Projectgebied
Projectdoelstellingen
AGNAS i.r.t. project
Planning
Vragen over presentatie
Wat betekent dit concreet voor u?
Wat vindt u belangrijk in dit project?
2. Projectkader
• LEADER Tielts Plateau (2007 – 2013)
– Liaisons Entre Actions de Développement de
l'Economie Rurale -> Plattelandsontwikkeling
– Budget 3 milj. Euro -> via projectvoorstellen
– 8 landelijke gemeenten
– Nader informatie: www.westvlaanderen.be/leader<http://www.westvlaanderen.be/leader
2. Projectkader
Wat willen we in het Tielt plateau bereiken:
via samenwerking en betrokkenheid de regio verder
uitbouwen tot een attractieve, leefbare, dynamische en
samenhangende regio, met specifiek aandacht voor
jongeren/jonge gezinnen, senioren en startende
ondernemers
2.Projectkader
•
•
Door Natuurpunt de Torenvalk i.s.m. begeleidingsgroep
projectvoorstel: Re-Creation of the landscape (2012 – 2015)
1x per 3 maanden overleg
Begeleidingsgroep
Provincie
West-Vlaanderen
Gemeenten
Tielt en Dentergem
Landbouworganisaties
ABS en Boerenbond
Natuurorganisaties
Natuurpunt De Torenvalk
Recreatie en toerisme
Westtoer en Pasar
3. Projectgebied
Aarsele
Markegem
Wakken
4. Projectdoelstellingen
Algemeen: aantrekkelijker maken van het landschap en
verbinden van toeristisch recreatieve ‘eilandjes’ (Poelbergsite
– Meikensbos – Gaverbos- Baliekouter)
Stappen:
1. Inventariseren van trage wegen
2. Waar nodig of wenselijk én mogelijk
:openstellen/afschaffen/verleggen van trage wegen
3. (Her)inrichten van enkele trage wegen
4.2. Verbinden van toeristisch recreatieve ‘eilandjes’
Aarsele
Poelberg
Meikensbos
Gaverbos
Legenda
Begrenzing
inventarisatiegebied
trage wegen
Gewenste recreatieve
relatie
Recreatief eiland
Markegem
Baliekouter
Wakken
4. Projectdoelstellingen
Algemeen: aantrekkelijker maken van het landschap en
verbinden van toeristisch recreatieve ‘eilandjes’
(Poelbergsite – Meikensbos – Gaverbos- Baliekouter)
1. Inventariseren, inrichten,
openstellen/afschaffen/verleggen van trage wegen
2. Verbinden van toeristisch recreatieve ‘eilandjes’
(Poelberg – Meikensbos – Gaverbos- Baliekouter)
3. Bewoners, bezoekers en gemeente informeren over
het belang van streekeigen beplanting en het werken
rond bepaalde diersoorten (doel-/symboolsoorten)
4.3. Werken met doel-symboolsoorten
Provincie West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen:
• Beleid rond prioritaire en symboolsoorten
Provincie Vlaams-Brabant: Koester je buren!
• Een zetje voor de bedreigde zwaluw in Tielt-Winge
• Nieuwe kansen voor de kamsalamander in Haachtse Antitankgracht
• …
Provincie Limburg
• Werkt rond doelsoorten voor de gehele Provincie en gemeenten
4. Projectdoelstellingen
Algemeen: aantrekkelijker maken van het landschap
1. Inventariseren, inrichten,
openstellen/afschaffen/verleggen van trage wegen
2. Verbinden van toeristisch recreatieve ‘eilandjes’
(Poelberg – Meikensbos – Gaverbos- Baliekouter)
3. Bewoners en bezoekers informeren over het belang
van streekeigen beplanting en het werken rond
bepaalde diersoorten (doel-/symboolsoorten)
4. Organiseren van sociaal- culturele jongeren
uitwisseling met Polen t.b.v. herontdekken van het
leven in/met/van de natuur
5. Project t.o.v. AGNAS
Afbakening Gebieden Natuurlijke en Agrarische Structuur
Géén relatie met Leader Re-Creation of the
landscape
– Ander projectgebied (deels wel zelfde gebied)
– Niet bindend -> LEADER = op basis van
vrijwilligheid
– Niet bestemmend -> LEADER = uitvoeringsgericht
5. Projectgebied - AGNAS
Aarsele
Legenda
Markegem
Grens projectgebied
Indicatieve grens AGNAS
Wakken
6. Planning
1. Veldinventarisatie Trage wegen (juli – sept.)
2. Verwerking inventarisatie in GIS (sept. - nov.)
3. Opmaak visie herstellen en/of bijstellen Trage
wegen (nov. – dec.)
4. Gesprekken met de bewoners
6.1. Veldinventarisatie trage wegen
• Conform inventarisatieformulier VZW Trage wegen
• Alle voet- en buurtwegen, bestaand en volgens Atlas
der Buurtwegen, 10 april 1841
8. Vragen over voorgaande?
• Samen met u bekijken welke mogelijkheden er zijn om onze
streek nog mooier te maken. In het belang van uw zelf de
recreant/toerist, zonder dat we elkaar hinderen en iedereen
zijn eigen werkzaamheden kan blijven uitoefenen.
• Zodat we met trots ons platteland aan een ieder kunnen laten
zien.
Heeft u tussendoor hierover al
vragen?
8. Wat betekent dit concreet voor u?
Welke mogelijkheden heeft u om de streek mooier te
maken?
• Openstellen en inrichten trage wegen (deels door verlegging)
8. Wat betekent dit concreet voor u?
Welke mogelijkheden heeft u om de streek mooier te
maken?
• Openstellen en inrichten trage wegen (deels door verlegging)
• Opmaak en uitvoering landschapsbedrijfsplan voor particulieren en
landbouwers tegen zeer geringe vergoeding
8. Wat betekent dit concreet voor u?
Welke mogelijkheden heeft u om de streek mooier te
maken?
• Openstellen en inrichten trage wegen (deels door verlegging)
• Opmaak en uitvoering landschapsbedrijfsplan tegen zeer geringe
vergoeding
• Opmaak bedrijfsintegratieplan voor landbouwers (inclusief
looplijnanalyse landbouwbedrijf)
8. Wat betekent dit concreet voor u?
Welke mogelijkheden heeft u om de streek mooier te maken?
•
•
•
•
Openstellen en inrichten trage wegen (deels door verlegging)
Opmaak en uitvoering landschapsbedrijfsplan tegen zeer geringe vergoeding
Opmaak bedrijfsintegratieplan (inclusief looplijnanalyse landbouwbedrijf)
Afsluiten beheerovereenkomsten (grasbufferstroken, perceelrandbeheer,
hooilandbeheer, uitstel maaidata, aanleg en beheer poelen, e.d.)
8. Wat betekent dit concreet voor u?
Welke mogelijkheden heeft u om de streek mooier te maken?
• Openstellen en inrichten trage wegen (deels door verlegging)
• Opmaak en uitvoering landschapsbedrijfsplan tegen zeer geringe
vergoeding
• Opmaak bedrijfsintegratieplan (inclusief looplijnanalyse landbouwbedrijf)
• Afsluiten beheerovereenkomsten (erosiebestrijding, hooilandbeheer,
uitstel maaidata, aanleg en beheer poelen, e.d.)
• Behoud bomen, bomen laten knotten door knotploeg
• Behoud en herstel cultuurhistorisch erfgoed (in Ankerplaats vergoeding
mogelijk)
• …
8. Wat betekent dit concreet voor u?
Welke mogelijkheden heeft u om de streek mooier te maken?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
…
Openstellen en inrichten trage wegen (deels door verlegging)
Opmaak en uitvoering landschapsbedrijfsplan tegen zeer geringe vergoeding
Opmaak bedrijfsintegratieplan (inclusief looplijnanalyse landbouwbedrijf)
Afsluiten beheerovereenkomsten (erosiebestrijding, hooilandbeheer, uitstel
maaidata, aanleg en beheer poelen, e.d.)
Behoud bomen, bomen laten knotten door knotploeg
Behoud en herstel cultuurhistorisch erfgoed (in Ankerplaats vergoeding mogelijk)
Aanplanten van Kleine LandschapsElementen: hagen, bomenrijen, (knot)bomen,
Hoogstamfruit e.d.
Ophangen/plaatsen nestkasten/plankjes
In de tuin planten toe passen die bestuift kunnen worden -> voor bijen en
hommels, geen pesticiden
9. Wat vindt u belangrijk in dit project?
Suggesties, aandachtspunten, opmerkingen waar we rekening mee dienen te houden
• Bijvoorbeeld: recreatie i.r.t. afval (blikjes in de berm)
• ..
Bedankt om langs te komen,
Maarten Kaptein
Landschapsconsulent Re-Creation of the Landscape
Werkdagen: maandag, woensdagochtend en donderdag
Telnr.
GSM
E-mail
Adres
051 40 46 96
0484 184 946
[email protected]
Ontvangerstraat 15
8700 Tielt

similar documents