- Heelmeester nl

Report
Marjolein Bos
Co-assistent
30 nov 2012
Inhoud
 Inleiding
 PICO
 Artikel
 Artikel kosten-batenanalyse
 Samenvatting
 Vragen
Inleiding
 Tendovaginitis stenosans
 Pijn basis vinger bij buigen
 “Hokken” bij strekken (Quinnell classificatie)
 Eventueel drukpijnlijke en meebewegende nodus op
flexorpees
 ♀>♂, piek <6 jaar en 40-70 jaar
 Etiologie onbekend
 Symptomen <4 mnd betere therapie respons
 Zonder DM betere therapie respons
Inleiding
 Behandeling (NHG)
 1. Corticosteroïden injectie; bij +/- 60% effectief
 2. Indien geen effect herhalen na 2-3 weken;
symptoomvermindering bij +/- 88%
 3. Chirurgie: openleggen A1 pulley; 97% effectief
PICO
 P: triggerfinger
 I: open chirurgie A1 pulley klieven
 C: corticosteroïden injectie
 O: behandel effect, recidief kans, complicaties
 Filters: full text, Eng/NL, last 5 yr, adult, RCT /
(systematic) review / meta-analysis
Resultaten
 Geen richtlijn NVVH
 Geen Cochrane review
 Pubmed: 31 artikelen
 O.b.v. titel/abstract/inhoud: 1
 Treatment of trigger finger: randomized clinical
trial comparing the methods of corticosteroid
injection, percutaneous release and open surgery.
Sato et al., Rheumatology 2012
Sato et al., 2012
 150 vingers Quinnell type 2-4 (137 patiënten)
 6 mnd follow-up
 49 CS injectie
 45 percutane chirurgie
 56 open chirurgie
Resultaten
 Primaire uitkomstmaat:
 Meer remissie na chirurgie dan na CS (P=0.004)
Resultaten
 Secundaire uitkomstmaten:
 Recidiefkans significant verschillend (P=0.004):


CS: na 1 injectie 12.5%, na 2 injecties 18%
Chirurgie 0%
 Falen:

7 bij CS
 Pijn: CS < chirurgie 1, 2 wkn en 1 mnd (P<0.05).
Na 2, 4 en 6 mnd gelijk.
 Total active motion:


Na 6 maanden in alle groepen verbetert
Open chirurgie: minder t.o.v. andere groepen na 1, 2 & 4 mnd
 Complicaties: geen
Conclusies
 Chirurgie superieur aan CS m.b.t. remissie
 CS injectie minder pijnlijk dan chirurgie
 Percutane en open chirurgie evenveel pijn
 Total active motion verbetert, open chirurgie blijft in
eerste 4 maanden achter
 Advies: CS injectie eerst, wegens lage morbiditeit
Discussie
 Niet geblindeerd, wel gerandomiseerd
 Quinnell classificatie en verschil in relapse?
 Meer dan 1 trigger finger
 Ook patiënten met DM kregen CS
 Optimale wachttijd voor CS werking?
 Injectieplek corticosteroïden
 Arts-assistent/arts -> percutane chirurgie
Kosten-batenanalyse
 Artikel: Using evidence to minimize the cost of trigger
finger care, Kerrigan et al, 2009
 5 groepen:
 1 CS injectie, dan chirurgie
 2 CS injecties, dan chirurgie
 3 CS injecties, dan chirurgie
 Primair open chirurgie
 Primair percutane chirurgie
 Literatuur studie: effectiviteit verschillende behandelingen
 Kosten verschillende behandelingen
Conclusie
 2 CS injecties en daarna zo nodig chirurgie is beste
optie in kosten-batenanalyse
Discussie
 In kostenbaten geen complicaties meegenomen
 In kostenbaten geen indirecte kosten meegenomen
 Voorkeur patiënt
 Amerikaanse prijzen
Samenvatting
 Chirurgie superieur aan CS m.b.t. remissie
 Total active motion verbetert, open chirurgie blijft in
eerste 4 maanden achter
 CS injectie minder pijnlijk dan chirurgie
 2 CS injecties en daarna zo nodig chirurgie is beste
optie in kostenbaten-analyse
Referenties
 Treatment of trigger finger: randomized clinical trial comparing the methods of corticosteroid







injection, percutaneous release and open surgery, Edson S. Sato, Joao B. Gomes dos Santos,
Joao C. Belloti, Walter M. Albertoni, Flavio Faloppa, Rheumatology 2012;51:9399
Using evidence to minimize the cost of trigger finger care, Kerrigan C., Stanwix M., The Journal
of Hand Surgery, 2009 jul-aug; 34 (6): 997-1005
“Doctor, my thumb hurts.” How should you treat these common causes of
nontraumatic thumb pain? Use this evidence-based review as a clinical decision-making guide,
Bunt C., Crop J., The journal of family practise, june 2011, 60 (6): 329-332
Abstract: Stenosing tenosynovitis of the fingers and thumb. Results of a prospective trial of
steroid injection and splinting. Rhoades C., Gelberman R., Manjarris J., Clinical Orthopaedics
and Related Research, 1984; 190:236-238,
Steroid injections in the management of trigger fingers, Nimigan A., Ross D., Gan B., American
Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 2006; 85: 36-43
Corticosteroid injection in diabetic patients with trigger finger. A prospective, randomized,
controlled double-blinded study., Baumgarten K., Gerlach D., Boyer M., The Journal of Bone
and Joint Surgery, American volume, dec 2007; 89(12): 2604-2611.
NHG standaard hand- en polsklachten
Handclinic.nl
Bedankt voor de aandacht!
Vragen?

similar documents