presentatie 5 maart 2013 (92dpi)

Report
wat
Gepersonaliseerd leren.
Waarom
&
Hoe
Stand van zaken maart 2013
Fred Kessels - BC Boekhin - Roermond
wie
Even voorstellen
• Fred Kessels:
Werkzaam in het middelbaar onderwijs als docent beeldende vakken en
informatica.
Werkgever: Bc Broekhin Roermond
• Erg geinteresseerd in beeldende kunst, fotografie, digitale media, web
toepassingen en onderwijs.
Ik zoek naar zinvolle toepassingen van sociale media voor het onderwijs.
Toepassingen die het werken, leren, en functioneren binnen de organisatie
effectiever maakt en meer aansluiting heeft met de wereld buiten school.
waarom
Sociale/nieuwe media zijn noodzakelijk
voor het onderwijs.(1)
- Spelend leren
- Communicatie
- Attitude
- Samen niet
tijd en plaats
gebonden
- Actieve houding
waarom
Sociale/nieuwe media zijn noodzakelijk
voor het onderwijs.(2)
• In mijn project wil ik in een document, verslag, beschrijving aangeven hoe
sociale media op een participatieve manier kunnen worden ingezet in het
voortgezet onderwijs. De nadruk zal liggen op de communicatie tussen de
docent en de leerling, leerlingen onderling en eventueel docenten
onderling. Sociale/nieuwe media maakt het mogelijk dat betrokken
partijen snel en effectief, ook buiten het contactmoment, van elkaar
kunnen weten welke vragen urgent zijn.
waarom
Doel
Het aanreiken van tools die onderstaande mogelijk maken:
•
•
•
•
•
•
•
•
Gepersonaliseerd leren.
Gemotiveerdere leerlingen.
Flexibele leerlijnen.
Individuele en groepsbenadering.
Snel contact tussen leerling en docent.
Remix leerling <>school cultuur.
Waarborgen van kwaliteit.
Excelleren mogelijk maken.
waarom
E
R
N
I
N
T
R
Sterkten
Zwakten
- flexibiliteit
- individuele leerlijn
mogelijk
- kosten besparend
- eigentijds
- niet lokatie gebonden
- niet tijdgebonden
- niet leerstijl gebonden
- docent als expert
- leerling als expert
- peer to peer learning
- gedeelde
verantwoordelijkheid
- korte reactietijd
- losse structuur
- arbeidsintensief, want nieuw voor
docent
- gebrek aan discipline van leerling
- fraude gevoelig
- te veel verschillende platformen
beschikbaar
- door de bomen het bos niet meer zien
- deelnemers gaan het als EXTRA
beoordelen.
- docenten doen niet mee
- richten op vorm en niet op inhoud
- docenten beheersen de mogelijkheden
niet
- gebruik van smartphone is niet
gebruikelijk
- verandermoeheid
- gepersonaliseerd leren is (nog) niet
benoemd als speerpunt van school.
waarom
E
R
N
E
X
T
R
Kansen
Bedreigingen
- nieuwe benadering in
het wervingsgebied
- actueel, en sluit aan bij
de doelgroep
(leerlingen)
- geografisch liggen we
nog gunstig
- betere resultaten
- school wordt als
eigentijds gezien
- ouders omarmen het NIEUWE niet.
(angst voor het onbekende)
- terugloop van leerling-aantallen
- resultaten blijven achter
- snelle verandering van communicatie
devices en apps.
- in de regio is een school die inspeelt op
traditie. (Mavo)
- in de regio is en school die techniek
hoog in het vaandel heeft staan
(Technasium)
waarom
S
W
O
T
hoe
Verbeteren
Organisatie:
• Denkt groen.
• Bestaat uit veelal
ontwikkelaars.
• Vele partijen.
• Communiceert
vooral formeel.
• Veel versnippering
van taken.
Veranderen
Ik:
• Denk wit.
• interne taakgerichte
verkenner.
• Alleen gestart
• Communiceer liefst
informeel.
• Pakt veel gelijktijdig
aan.
veel vakken, taken
en
projecten.
Actie:
• Kleine stappen.
• Communiceer
met partijen.
• Groepeer
mensen.
• Communiceer
informeel &
formeel.
• Beperk de
omvang van het
project.
hoe
Niet vergeten
hoe
•
•
•
•
Organizational Development
Visie:
Aansturing:
Instrumenten:
Tijdsduur:
Verbeteren. Grote verschillen.
Bottom op creëer draagvlak.
Op diverse terreinen kleine stappen zetten.
Ik ben vrij in het opstellen van een tijdspad.
Experiment voor zomer 2013
Invoering in enkele afdelingen sept 2013
Daarna uitbreiding naar de afdelingen.
• Wegnemen van
weerstand:
informeren / ondersteunen / educatie / overtuigen
hoe
1.
2.
3.
4.
5.
Kotter 1 tm 5
Creëer een gevoel van urgentie:
Bezuinigen, motivatie, versnippering.
Verzamel een leidend team:
z.g. “club van 8”
Ontwikkel een visie en strategie voor de verandering:
Zeer enthousiaste collega’s. Bereid om veranderingen aan te gaan.
Zelden een “waarom” of “hoe” vraag.
Communiceer om draagvlak en betrokkenheid te creëren:
Hierover worden afspraken gemaakt met de “club”. Zelf
communiceer ik zelf met collega’s, directie en leerlingen.
Maak het anderen mogelijk om te handelen:
Brainstorm in team. Enquête bij leerlingen en volgende week bij
ouders.
hoe
6.
7.
8.
Kotter 6 tm 8
Genereer korte termijn successen:
Brainstorm in het team. Successen die door leerlingen behaald
worden, in gang gezet door docenten in de voorloop groep.
Houd het tempo hoog:
Kleine interventies, gericht op een doel.
Olifant.
Creëer een nieuwe cultuur:
Door met het klimaat te starten en daarop voort te bouwen.
Voorlopers zijn doodlopers hoor ik te vaak.
info
Blog & opmerkingen
Opmerkingen:
•
•
•
•
•
Beperk je doel
(lln collega’s ouders)
Betrek meer lln in je project.
Kader duidelijk de richting af.
Niet te veel verschillende tools
voor soortgelijk doel
gebruiken.
(denk aan “nieuwste school”
waar duidelijke procedures
werden gebruikt.

similar documents