Leesmotivatie

Report
Effecten van de leesapp ´Letterprins´
Kennisnet
Onderzoeksconferentie
4 juni 2014
dr. Marjolijn van Weerdenburg
Mede namens
Linda de Leeuw MA
en
dr. Marco van de Ven
1
Onderzoeksopzet
Doelgroep: 60 leerlingen (8;7 jaar) uit het Speciaal BasisOnderwijs
Vroeg
Laat
Voormeting
Name
ting
Rete
ntie
Vraagstellingen
Heeft oefenen met Letterprins effect op:
•Leesvaardigheid?
•Leesmotivatie?
Instrumentarium
Leesvaardigheid:
Klepel (van den Bos, e.a. 1994):
- Lezen van pseudowoorden, bijv. “woeg”
Drie Minuten Toets (DMT) (Verhoeven, 1995):
- Lezen van bestaande woorden”, bijv. “stoel”
AVI-M3 (van den Berg & te Lintelo, 1977):
- Lezen van teksten (niveau groep 3)
Leesmotivatie:
Self-Regulation Questionnaire (SRQ) – Reading
(De Naeghel e.a., 2012)
Resultaten I: Lezen van pseudowoorden (aantal goed)
Letterprins helpt
kinderen snellere en
betere letter-klank
combinaties te
maken
Resultaten II: Lezen van bestaande woorden (aantal goed)
Letterprins heeft
geen direct effect
op woord-klank
herkenning
Resultaten III: Lezen van teksten (aantal seconden)
Letterprins helpt
met het sneller
lezen van
teksten.Ook op
langere termijn
Resultaten IV: Leesmotivatie
SRQ- vragenlijst naar leesmotivatie
- School en thuis
- intrinsieke motivatie: “Ik lees omdat ik lezen leuk vind.”
- extrinsieke motivatie: “Ik lees omdat anderen willen dat ik dat doe.”
Hoewel leerlingen beseffen dat oefenen
met Letterprins op school verplicht was,
waren ze thuis meer gemotiveerd om hun
leesvaardigheid te oefenen
Conclusie
Letterprins...
• helpt beginnende lezers bij het leren lezen van woorden en
teksten
• motiveert kinderen om te gaan lezen
Toekomst
•Letterprins doorontwikkelen
•Onderzoek doen bij reguliere basisschoolleerlingen
Dank voor uw aandacht
voor vragen, mail naar
[email protected]
11

similar documents