Powerpoint informatievergadering 15/03/2011

Report
programma
9u.00 - 9u.30
Onthaal
9u.30 - 9u.40
Verwelkoming
9u.45 - 10u.15
projectvoorstelling “natuurlijke speelruimte in het
Meetjesland” door Jonathan Vercruysse
10u.15 - 11u.15
Praktijkvoorbeelden “Speelnatuur” door Jean-François Van
den Abeele en Evelyne Fiers van het studiebureau “Fris in
het Landschap”
11u.15 - 11u.45
Rondgang op het terrein “de Zandakkers” te Adegem samen
met de jeugddienst van Maldegem
11u.45 - 11u.50
Slotwoord
11u.50 - 13u.00
Broodjesmaaltijd en ruimte voor vragen
natuurlijke speelruimte in het Meetjesland
Jonathan Vercruysse, Projectmedewerker natuurlijke speelterreinen
infovergadering 15 maart 2011, Adegem
natuurlijke speelruimte in het Meetjesland
Jonathan Vercruysse, Projectmedewerker natuurlijke speelterreinen
Ontstaan van het project “natuurlijke speelruimte in het Meetjesland”
REGIONAAL LANDSCHAP MEETJESLAND
AS 3 / PDPO
AS 4 / LEADER
REGIONALE JEUGDDIENST MEETJESLAND
Projecten ter bevordering van
de plattelandsontwikkeling
Project “natuurlijke speelruimte”
Projectvisie
•Speelruimte wordt schaars
•Onveiligheidsgevoel
•Wat kinderen willen…
•Traditie van formele
speelterreinen
Projectvisie
Waarom natuurlijke
speelruimte…?
• Belang algemene
ontwikkeling van het kind
• Zelfstandiger
• Risico’s inschatten
• Fit en gezond
• Band met natuur
• Sociale vaardigheden
Projectvisie
Doelstellingen…
•Kinderen in directe omgeving met natuur in contact brengen
•Meetjeslandse gemeenten hierbij aansporen en ondersteunen
•Werken vanuit een inzicht op het gemeentelijk speelweefsel
•Capaciteit van gemeenten om deze ruimten zelf te ontwerpen en
in te richten
Participatie
Regionale
jeugddienst en
regionaal
landschap
Meetjesland
PARTNERS
DOELGROEP
Streven naar een samenwerking tussen de Meetjeslandse
gemeentebesturen, regionale (en externe) organisaties en jeugd
OMDAT
Een breed gedragen project meer effect heeft en succesvoller kan zijn
Participatie: PARTNERS
Meetjeslandse gemeenten hebben in … wilsverklaring ondertekend om
het thema “natuurlijke speelterreinen” op te nemen in het gemeentelijk
beleid.
KERNGROEP
“Natuurlijke
speelterreinen”
WERKGROEP“
Natuurlijke
speelterreinen”
Sturen van het project “Natuurlijke
speelterreinen” op regionaal niveau
•
•
•
Regionale jeugddienst Meetjesland
Regionaal landschap Meetjesland
Ondersteunende instanties per thema
• Steunpunt Jeugd
• Agentschap voor Natuur en Bos
• …
Werking van het project “Natuurlijke
speelterreinen” op gemeentelijk niveau
Participatie: PARTNERS
WERKGROEPEN
=
Per gemeente
Projectgericht
Gemeentebestuur
Gemeentelijke jeugddienst, groendienst, milieudienst,…
+
Afgevaardigden jeugdverenigingen
Afgevaardigden natuurverenigingen
Afgevaardigden school of oudercomité
Andere belanghebbende…
Participatie: DOELGROEP
DOELGROEP
=
Kinderen, jeugdwerk, …
+
Alle inwoners van het Meetjesland
•
•
Door inrichting van speelnatuur ontmoetingskansen creëren
Impulsen geven aan de buurt en het verenigingsleven
Ontmoetingsplekken creëren
Opwaarderen openbaar groen
Activiteiten
Sociale cohesie
Binnen wordt buiten
PROJECTOMSCHRIJVING EN DOELSTELLINGEN
Ondersteuning van de gemeentelijke diensten m.b.t. het thema
“natuurlijke speelterreinen”
advies, projectondersteuning, participatie…
1. Inventarisatie (natuurlijke) speelruimte.
2. Identificatie behoefte aan natuurlijke speelruimte
3. Werken vanuit een speelweefsel-kaart voor het
Meetjesland
4. Uitwerking van enkele pilootprojecten
5. Vorming en kennisoverdracht
PROJECTOMSCHRIJVING EN DOELSTELLINGEN
Wat?
1. inventarisatie
buurtparkje
Scholen
Speeltuin
Speelbossen
Naschoolse opvang
Skate-bikeblade
Buitenruimte
jeugdlokalen
Groeneavontuurlijke
speelplekken
Sportgerichte
voorzieningen
PROJECTOMSCHRIJVING EN DOELSTELLINGEN
1. inventarisatie
Aanvullen
inventarisatiefiche
In samenwerking met gemeentelijke
jeugddiensten
1. scholen
2. Actief jeugdwerk
3. Bestaande spelaanbod
4. Park, bos of natuurgebied…
5. Geplande ontwikkelingen
6. + Potentiële plekken natuurlijke
speelterreinen
7. …
Hoe?
Aanduiding op kaart
PROJECTOMSCHRIJVING EN DOELSTELLINGEN
2. Identificatie behoefte natuurlijke speelterreinen Wat + Hoe?
Digitale bevraging
In eerste fase bevraging van het
jeugdwerk…later uit te breiden
1. Het eigen terrein
•
•
•
•
Types buitenruimte…
Welke activiteiten…
Toegankelijkheid
Voor- en nadelen…
2. Andere buitenspeelterreinen
•
•
Types buitenruimte…
Bereikbaarheid…
3. Gewenste speelruimte
•
•
Gewenste inrichting
Potentiele plekken
PROJECTOMSCHRIJVING EN DOELSTELLINGEN
3. Werken met een speelweefselkaart
INVENTARISATIE
SPEELWEEFSELKAART
WENSEN EN
Potentiële
PLEKKEN
+
NETWERK VAN
TRAGE WEGEN
(RLM)
Speelweefsel
= ruimtelijk netwerk van : formele
speelplekken + informele speelplekken +
verbindingen
Spreiding
Conflictzones
Verbindingen
Blind-spots
…
Hoe deze gegevens verwerken en gebruiken?
PROJECTOMSCHRIJVING EN DOELSTELLINGEN
3. Speelweefselkaart als gebruiks- en werkinstrument
Gebruik : een speelkaart
PROJECTOMSCHRIJVING EN DOELSTELLINGEN
3. Speelweefselkaart als gebruiks- en werkinstrument
Werkinstrument ruimtelijke planning, beheer,…
Basiskaart
Kaart met visie op
gemeentelijk speelweefsel
Luchtfoto of
topografische
kaart
+
Data inventarisatie
invoeren in GIS
+
combineren met data
Trage wegen
netwerk
Is een werkkaart die kan dienen voor de uitwerking van een speelweefsel-visie
PROJECTOMSCHRIJVING EN DOELSTELLINGEN
4. Uitwerken van enkele pilootprojecten
Een avontuurlijke en natuurlijke inrichting van groene speelruimte
Inrichting afhankelijk van:
Wat/wie je wil bereiken?
• is het voor jeugdwerk, gezinnen, kinderen uit de
buurt…
De eigenheid van de plek
• Historiek, bestaande vegetatie, bodemgesteldheid,
hydrografie,…
Praktische randvoorwaarden?
• Oppervlakte, ligging,…
• Budget voor aanleg en beheer
• Huidige inrichting en gebruik
PROJECTOMSCHRIJVING EN DOELSTELLINGEN
4. Uitwerken van enkele pilootprojecten
Oproep naar de verschillende gemeenten
Voordragen van een project waarbij
ondersteuning en begeleiding gewenst is…
Indienen tegen uiterlijk 15 april 2011
Belangrijke criteria?
• Verscheidenheid in typologie
• Oppervlakte
• Mate van participatie
• Beschikbaar budget
• Landschappelijke meerwaarde
• …
Onderzoek door stuurgroep in welke mate ondersteund kan worden
Verschillende typologieën
Speelbossen
Verschillende typologieën
Openbare natuurspeelzones
Verschillende typologieën
Groene schoolspeelplaatsen
Enkele bouwstenen…
terreinmodulatie
Terreinmodulatie…?
• Variatie van het terrein,
spelmogelijkheden,…
• Klimmen, klauteren en
crossen
• Zachte begrenzing
(onderhoud, veiligheid,
leeftijd,…)
• Overzicht over het terrein
en de omgeving
Enkele bouwstenen…
water
Water…?
• beek, vijver, poel,
stromend water…
• Uitdagend voor kinderen
• Zand en
waterspeeltuintjes
• Nieuwe biotopen met
eigen fauna en flora
• Veiligheid?
Enkele bouwstenen…
Aarde, zand, kiezel,…VERANDERLIJKHEID
Enkele bouwstenen…
Beplanting…?
• Ruimtelijke opbouw van de
speelruimte
• Indeling en/of de
afscherming van het terrein
• Rol van spelelement,
verstopplekje,…
• Natuurbeleving van
kinderen stimuleren
Vegetatie
• Creatief spelmateriaal
Ruimtelijke opbouw
Speelwaarde van beplanting
Aantrekkelijk voor vogels,
vlinders en insecten
Eetbare vruchten, noten of bessen
Opvallende bloemen en
bladeren
Natuurwaarde en beleving
Spelprikkels
PROJECTOMSCHRIJVING EN DOELSTELLINGEN
4. Uitwerken van enkele pilootprojecten
Oproep naar de verschillende gemeenten
Voordragen van een project waarbij
ondersteuning en begeleiding gewenst is…
Indienen tegen uiterlijk 15 april 2011
Belangrijke criteria?
• Verscheidenheid in typologie
• Oppervlakte
• Mate van participatie
• Beschikbaar budget
• Landschappelijke meerwaarde
• …
Onderzoek door stuurgroep in welke mate ondersteund kan worden
Praktische info
contact
Jonathan Vercruysse
Hofbouwstraat 1
9930 Zomergem
telefoon
09 218 95 55
email
[email protected]
Noteer alvast : Studiedag natuurlijke speelruimte
17 juni 2011!!
Met dank aan…

similar documents