hvad er professionsidentitet?

Report
Professionsidentitet – og masteruddannelse
Anne Kjærgaard Danielsen
RN, Ma(ed), Ma (ClN), Ph.d.-student
CPO,
Department of surgical gastroenterology
Herlev Hospital, University of Copenhagen
Denmark
hvad er professionsidentitet?
hvordan dannes professionsidentiteten?
hvordan anvendes professionsidentiteten?
med fokus på forholdet mellem
masteruddannelse og klinisk praksis
professionsidentitet er et sammensat begreb,
som afspejler sygeplejerskens
virksomhedsområde
Køn
Ansættelsesform
Grunduddannelse
Viden
Erfaring
Professionsidentitet?
Generalist<=>specialist
Tvær/monofaglige
fællesskaber
Klinisk speciale
Ansættelsessted
Livsform
hvordan dannes professionsidentitet?
viden
erfaring
master i klinisk sygepleje
uddannelsen forbereder den studerende
til at fungere som klinisk ekspert og til at
kunne sikre sammenhæng mellem klinisk
forskning og klinisk sygeplejepraksis
(studieordningen Master i klinisk sygepleje, Aarhus
Universitet)
Hvilke dele af
virksomhedsområdet?
ledelse af klinisk sygepleje
undervisning i og om den kliniske
sygepleje
udførelse af den kliniske sygepleje
udvikling af den kliniske sygepleje
hvad er karakteristisk for
eksemplerne?
Sygeplejersker :
med præcise vurderinger af problemstillinger
som er stand til at perspektivere praksis udfra
modeller og teorier
som er sikre og tror på deres egen værdi
som bidrager optimalt både mono-og tværfagligt
som har stor specialist/ekspert viden
som kan inddrage nye metoder i den kliniske praksis
som har stor praksiskundskab
som kan reflektere over egen og andres praksis
Summerende: bidraget fra en
masteruddannelse?
Professionsidentiteten styrkes i retning af
sammenhæng mellem akademiske og
erfaringsbaserede kundskaber.
Professionsidentiteten baseres på en refleksiv
praksis, hvor fokus lægges på resultaterne.
Professionsidentitet, som afspejler en
avanceret klinisk sygepleje, muliggøres med
baggrund i bl.a. masteruddannelserne

similar documents