File - Heli Maaslieb

Report
Lapse areng ja
arenguperioodid
Perekonnaõpetus
Heli Maaslieb
 Endogeensed arengutegurid
Kõik mis tulenevad pärilikkusest
 Eksogeensed arengutegurid
Kõik mis tulevad välistingimustest
Need on miljöö ja kasvatus
Elukaar …
 Inimese elutee sünnist surmani
 Jaotatud erinevateks etappideks
 Arenguperioodideks jaotamine
Imikuiga (0-1 eluaasta)
 Lõhnataju, tunneb ära ema lõhna, katse
 Sotsiaalne taju, naeratab, nutmine
 Häälitsemine kui keele õppimine
 Imik näeb, katse
 Kiindumussuhe, oluline suhete loomisel
edaspidises elus, katse
Kodune ülesanne
 Sinu esimesed sõnad, mis vanuses
 Esimesed sammud, vanus
 Roomamine/ kõndimine
 Üks näide/ sündmus oma lapsepõlvest
klassis edasirääkimiseks
Maimikuiga (1-3)
 Kiire areng- eneseteenindamise õppimine
 Sõnavara- 1,5 a.-50sõna, 2,5 a.-500sõna
 Reeglid olulised
Koolieelikuiga (3-7)
 Mäng oluline lapse arengus
 Eakohane mäng, õiged mänguasjad
 Lugemise olulisus keele arengus
Kuidas käituksid …
 Lk.147 ülesanded
Kainikuiga (7-12)
 Iga lapse areng on erinev, kuid on ikkagi
paika pandud üldised nõudmised
 Algab kool, kus kujundatakse
töökust
kohusetundlikust
vastutustunnet
Oluline, et töö tulemus teeks rõõmu
Murdeiga (11-16)
 Tungi ja tormide periood-reeglid, riskiperiood
 Probleemid madala enesehinnanguga,
ärevusega
 Identiteedi leidmise periood, kehataju
 Muutuvad suhted vanematega
 Füüsilise arenguga rahulolu poistel suurem
kui tüdrukutel
 Halvim liiga vara küpsevatel tüdrukutel ja liiga
hilja küpsevatel poistel
 Igaühe areng erinev ja see on normaalne!
Noorukiiga (16-22)
 Selginevad elueesmärgid tulevikuks
 Reeglid selginevad
 Inimsuhete arenemine- kaaslase otsimine,
vanemate mõistmine/ eemaldumine, sõbrad
olulised
 Kui ma olin 16 a. vana oli mu isa täielik idioot.
Kui ma sain aga 25 aastaseks oli temagi
arenenud ja targemaks saanud.
Milline areng oli toimunud mu isaga?
Kas nii juhtub me kõigiga ………………
Ülesanded, rühmatöö, kodune ül.
 Milline vanemluse mudel on lapse arengule
kõige parem.
 Milline võiks olla psühholoogilise vanemluse
eri osade roll lapse erinevail
arenguperioodidel. Selgitage.
(vaata joonis lk.127, peatükk 9.1)
 Kodus- Võta järgmiseks tunniks kaasa
üks/mitu foto (t) endast, mis iseloomustab
ühte perioodi sinu elus. Ole valmis teistele
jutustama oma pildi lugu.
Kirjandus
 Kagadze, M., Kraav, I., Kullasepp, K. (2007).
Perekonnaõpetus. Inimeseõpetuse õpik
gümnaasiumile. Tallinn: Koolibri.

similar documents