Інвестування в економіку України на сучасному етапі

Report
Державне агентство з інвестицій та управління
національними проектами України
Інвестування в економіку України на сучасному етапі
Василь Федюк – директор Департаменту інвестиційної
політики та регіонального розвитку
м. Дніпропетровськ
18 липня 2014 року
2
Карта глобальних ПІІ
Світові потоки ПІІ та очікувані сценарії
(«World Investment Report»)
ВВП країн світу у 2013 році
№
Країна
ВВП (ПКС)
млрд.$
—
Світ
83 193
1
США
16 245
—
Європейськ
15 993
ий Союз
2
КНР
12 261
3
Індія
4716
4
Японія
4575
5
Німеччина 3167
6
Росія
2486
7
Бразилія
2330
8
Велика
Британія
2313
9
Франція
2238
10
Італія
1813
ПІІ в регіони України на 01.01.2014 року
Регіон/область
м.Київ
Дніпропетровська
Донецька
Харківська
Київська
Львівська
Одеська
АР Крим
Запорізька
Полтавська
Черкаська
Луганська
Івано-Франківська
Закарпатська
Сумська
Житомирська
Волинська
Рівненська
Миколаївська
Херсонська
Вінницька
Хмельницька
м.Севастополь
Кіровоградська
Чернігівська
Чернівецька
Тернопільська
28039.7
9092.1
3510.5
2216.3
1948.3
1706
1670.7
1608.9
1124.7
1065.1
890
883.8
813.5
447.4
427.2
387.7
339.3
312.9
280.5
279.4
278.7
225.5
191.2
150.9
128.6
69.8
68.2
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Обсяг ВРП регіонів України у 2012 році
Заробітна плата в регіонах України у 2013 році
9
Інвестиційна привабливість
Фактори
інвестиційної
привабливості
Жорсткі
фактори
Географічне
розташування,
інфраструктура,
природні
ресурси
Трудові ресурси,
ринок праці,
споживчий
сегмент
М’які
фактори
Інноваційний
потенціал,
бізнес-сегмент
Правове
регулювання,
правила і
процедури
Діловий клімат,
успішний досвід
Відкритість та
ефективність
влади
Жорсткі фактори – фактори інвестиційної привабливості, які
неможливо змінити взагалі, або в короткостроковій перспективі.
М’які фактори – фактори інвестиційної привабливості, які
можливо змінити в короткостроковій перспективі.
10
Географічне розташування
11
Інфраструктура
Рейтинг України серед 148 країн світу
• Україна має залізничне
сполучення практично з усіма
країнами Центральної та Західної
Європи.
• Через Україну проходять 4
міжнародні транспортні
коридори.
• Наявність 18 морських та 11
річкових портів.
Джерело:Індекс конкурентоздатності 2013-2014
12
Трудові ресурси, ринок праці
Рейтинг України серед 148 країн світу
Населення з вищою освітою
Заробітна плата/продуктивність
Якість технічної освіти
Працюючі жінки
Населення з середньою освітою
Якість системи освіти
Якість бізнес шкіл
Здатність держави залучати цінні кадри
Здатність держави утримувати цінні кадри
10
• ВВП/1 зайнятого – $10,098
26
• Кількість трудових
мігрантів з України за
2010-2012 р. – 1,2 млн.
осіб.
28
53
54
79
• Щорічно з України
виїжджають 5-6 тис. IT
115
спеціалістів.
136
140
Джерело:Індекс конкурентоздатності 2013-2014
13
Бізнес-сегмент, розвиток ринків
Динаміка розвитку секторів економіки,
ціни 2007 р.
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
2009
2010
2011
2012
• Приріст реального ВВП в 2013
р. – 0%.
• Спад у переробній
промисловості – 9,3%. За
рахунок зростання c/г, Україна
змогла перекрити падіння в
промисловості.
• Монополізація ринків.
Складності входу іноземним
компаніям.
• Недостатньо розвинена
фінансова система.
2013
Джерело: Держкомстат
14
Правове середовище
Рейтинг України серед 148 країн світу
• Нестабільність та заплутаність
регуляторного середовища
• Велика кількість підзаконних
актів
• Слабкість судової системи
• Відсутність чітких правовідносин
в інвестиційній сфері
Джерело:Індекс конкурентоздатності 2013-2014
15
Ефективність органів державної влади
Рейтинг України серед 148 країн світу
• Україна має найбільший
рівень корупції в Європі.
• Державні витрати складають
46% від ВВП.
• Державний борг України –
42% ВВП ($73 млрд.)
Джерело:Індекс конкурентоздатності 2013-2014
16
Асоціація з ЄС: вплив на інвестпривабливість
М’які фактори
Жорсткі фактори
Розвиток
інфраструктури
Підвищення
стандартів освіти та
праці
Гармонізація
законодавства
Зона вільної
торгівлі
Ефективні
інституції
17
18
Сільське господарство
•
•
•
•
•
•
•
•
Частка сільського господарства у ВВП України складає 13%
Частка у експорті товарів складає 27%
Сільськогосподарські землі займають 70% від загальної площі
30% світових чорноземів
Україна - найбільший світовий експортер соняшникової олії
Другий найбільший світовий експортер зерна
Входить до трійки найбільших світових експортерів кукурудзи
Податкові пільги для бізнесу
19
Машинобудування, ринок автокомпонентів
• Україна розташована між автомобілебудівними кластерами
Центральної Європи, Росії та Туреччини
• 450 постачальників автокомпонентів, 50 з яких іноземного
походження
• Діє режим давальницької сировини, який дозволяє імпортувати
сировину та експортувати кінцевий продукт, вироблений на території
України, без податків, зборів, квот та ліцензій
• Більш ніж 300 тис. студентів технічних Університетів
20
ІТ галузь
• Україна є найбільш сертифікованою нацією на 1000 жителів та
третьою найбільш сертифікованою нацією в ІТ галузі.
• У 2013 році Україна стала провідним провайдером ІТ послуг серед
країн ЦСЄ
• Частка IT галузі у ВВП складає 3%
• За 2010-2013 рр. експорт ІТ зріс на 20%
• До 2015 року Україна може стати 6 найбільшим світовим експортером
ІТ послуг*
• Кількість людей зайнятих у ІТ секторі складає 215 тис. чоловік
*World bank
Альтернативна енергетика
• Швидкий розвиток галузі починаючи з 2009 року
• Частка у загальному виробництві електроенергії зросла з 0.32% (2012) до
0.64 % (2013)
• Загальна потужність об’єктів відновлюваної енергетики 1 247 МВт
• Потужність українських електростанцій, які працюють на ВДЕ досягла 0.9
Гвт в червні 2013 та складає 1.7% від потужності всіх електростанцій
• Показник зростання вітроенергетики в 2013 році склав 56%
• Сприятливий “зелений тариф”. Окупність інвестицій складає 5-7 років
22
Інвестори: зацікавленість і довіра
24
Шлях Польщі в ЄС
1989
1990
1991
Угода про
торгівельне
та
економічне
співробітни
цтво з ЄС
Подання
аплікаційної
форми щодо
Асоціації
Угода про
Асоціацію
з ЄС
1992
Ратифікація
Угоди
1998
Подання
аплікаційної
форми на
членство в
ЄС
2002
2003
Погодження
членства
Підписання
Угоди про
членство
2004
Членство
25
ПІІ в Польщі в контексті євроінтеграції
26
ВВП Польщі
• ВВП Польщі в 2002 склав
$198 млрд., а в 2013 – $ 490
млрд.
Приріст реального ВВП
8
6.2
6
5.3
3.9
4
2
1.2 1.4
6.8
5.1
3.9
3.6
1.6
4.4
1.9 1.6
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
• З моменту приєднання до
ЄС, ВВП на душу населення
зріс з 44% від середнього в
ЄС до 67%.
• В 2009 р. Польща – єдина
європейська країна, яка
уникнула рецесії.
27
Структура економіки
Валова додана вартість за видами
економічної діяльності
2004
Ринкові послуги
Виробництво
Неринкові послуги
2013
С/г, видобування,
ком. послуги
Будівництво
• Польща зазнала суттєвої
трансформації після вступу
до ЄС у 2004 році.
• Економіка
переорієнтувалася на галузі
з більшою доданою
вартістю.
• Польща стала одним з
основних виробників
автокомпонентів,
електроніки, предметів
домашнього вжитку та
меблів.
28
Результати вступу в ЄС
Інституції
Ринок праці
• Незалежність органів державної
влади
• Створено ефективні наглядові органи
• Встановлено обмеження на
державний борг
• Створено 10 млн. робочих місць за 10
років
• Кількість людей на межі бідності
зменшилася на 7 млн. осіб.
Соціальна сфера
Інфраструктура
• В рамках програми Erasmus 120 тис.
• Побудовано 673 км. доріг
студентів навчаються в інших країнах
ЄС
• 50% шкіл обладнано комп’ ютерними
класами
• Створено 2800 дошкільних
навчальних закладів
• Побудовано/модернізовано 808 км
швидкісних магістралей
• Прокладено 36 тис. каналізаційних
систем, збудовано 683 очисних
каналізаційних споруд
29
Фінансування
• Польща - найбільший бенефіціар коштів з бюджету ЄС на 2014-2020 р.
• Польща отримає € 82.5 млрд. з європейського бюджету політики
гуртування 2014-2020.
• Програми розвитку на 2014-2020 передбачають:
 Розвиток інфраструктури та покращення навколишнього
середовища – € 27,5 млрд. євро;
 Розвиток інноваційної економіки – € 8,6 млрд.;
• Розвиток людського капіталу – € 4,4 млрд.;
• Технічна допомога
• Регіональні програми
30
31
Індустріальні парки в Україні: регіональний вимір
250 пропозицій, щодо створення індустріальних парків
- 109 пропозицій (104 земельних ділянки та 5 об’єктів промислової
нерухомості) направлено на розгляд до Держінвестпроекту України
-- пропозиції щодо державної підтримки індустріальних парків на
2015-17 рр. – 500,0 млн. грн.
33
Інвестиційний атлас України
•
•
Інвестиційний атлас України –
інформаційно-аналітичний продукт
Держінвестпроекту
Актуальна інформація про
інвестиційні можливості України та
окремих регіонів
•
Інформаційна підтримка інвесторів
•
Сприяння діловим візитам та
інвестиційним місіям
Допомога в прийнятті ефективних
бізнес рішень
•
http://www.ukrproject.gov.ua/
Інвестиційні паспорти регіонів
Перекладено на 6 іноземних мов: англійська, німецька, французька,
іспанська, китайська, арабська
База даних інвестиційних пропозицій
• он-лайн платформа
• представлення
можливостей для
інвестування
• глобальний доступ
• місце для накопичення та
збереження інформації
• швидкий обмін даними
www.projectsmarketplace.com.ua
Інтерактивна інвестиційна карта - 2014
Дякую за увагу!
[email protected]

similar documents