C++

Report
C++ WORKSHOP
Šimec Tino - FOI
UVOD
PROGRAMIRANJE
•
postupak osmišljavanja i izrade računalnih
programa pomoću računala
•
smatra se temeljnom informatičkom disciplinom
•
programiranje je put od problema i ideje njegovog
rješavanja do konačne realizacije u obliku računalnog
programa
PRISTUP
PROGRAMIRANJU
•
postupak od 4 koraka kojim si znatno olakšavamo
realizaciju programa
- zadatak koji želimo rješiti pomoću računala
- rezultat procesa proučavanja problema
- definiran niz koraka koji vode do rezultata
- konačan niz instrukcija računalu koje pretvaraju
ulazne podatke u željeni rezultat
C++
•
objektno orijentirani jezik
•
najkorišteniji edukacijski programski jezik
•
povijest :
OSNOVE
PROGRAMIRANJA U
C++
TIPOVI PODATAKA
•
Najosnovniji tipovi podataka:
INT – cijeli broj(1,2,3,4,5...)
FLOAT – decimalni broj(1.23, 4.56, 3.18...)
CHAR – slovo(a,b,c,d...)
KOSTUR PROGRAMA
#include <iostream >
using namespace std;
int main(){
------------KOD-------------system ("pause");
return 0;
}
“Pozdrav svijetu”
#include <iostream >
using namespace std;
int main(){
cout<<“Pozdrav svijetu”<<endl;
system ("pause");
return 0;
}
“Mini kalkulator”
#include <iostream >
using namespace std;
int main(){
int x,y;
cout<<“Unesite brojeve : ”;
cin>>x>>y;
cout<<“Zbroj brojeva iznosi : “<<x+y<<endl;
system ("pause");
return 0;
}
SELEKCIJE I PETLJE
ŠTO SU SELEKCIJE, A
ŠTO PETLJE?
SELEKCIJA(if-else) temeljem uvjeta unutar zagrada
izvršuje se određeni dio koda
if(uvjet )
{blok1}
else
{blok2}
ŠTO SU SELEKCIJE, A
ŠTO PETLJE?
PETLJA(for) – omogućuje da se određeni dio koda
izvrši više puta uzastopno(ovisno koliko želimo)
for(int x=0 ; x<10 ; x++)
{ blok naredbi }
ŠTO SU SELEKCIJE, A
ŠTO PETLJE?
PETLJA(do-while) – izvršava blok naredbi, tako dugo dok
je uvjet zadovoljen
do
{ blok naredbi }
while(uvjet);
LOGIČKI IZRAZI
<
>
==
!=
- manje
- veće
- jednako
- različito
Primjer programa - IF
#include <iostream >
using namespace std;
int main(){
int x;
cout<<“Unesite broj : ”;
cin>>x;
if(x>5)
{ cout<<“Unijeli ste broj veći od 5!”<<endl;}
system ("pause");
return 0;
}
Primjer programa - FOR
#include <iostream >
using namespace std;
int main(){
int x;
cout<<“Unesite broj : ”;
cin>>x;
for(int i=0 ; i<x ; i++)
{ cout<<“Bok!”<<endl;}
system ("pause");
return 0;
}
Primjer programa - WHILE
#include <iostream >
using namespace std;
int main(){
int x;
do{
cout<<“Unesite broj : ”;
cin>>x; }
while(x<10);
system ("pause");
return 0;
}
IZRADA PROGRAMA
“Izračun površine trokuta”
#include <iostream >
using namespace std;
int main(){
int a, b, povrsina;
cout<<"Unesite A i B stranicu pravokutnog trokuta : ";
cin>>a>>b;
povrsina=(a*b)/2;
cout<<"Povrsina pravokutnog trokuta iznosi : "<<povrsina<<endl;
system ("pause");
return 0;
}
“Izračun volumena
piramide”
#include <iostream >
using namespace std;
int main(){
float a,b,povrsina;
int visina=10;
cout<<"Unesite A i B stranicu pravokutnog trokuta : ";
cin>>a>>b;
povrsina=(a*b)/2;
cout<<"Povrsina pravokutnog trokuta iznosi : "<<povrsina<<endl;
cout<<"Volumen piramide iznosi: "<<(povrsina/3)*visina<<endl;
system ("pause");
return 0;
}
“Par – nepar”
http://paste.strictfp.com/39612
#include<iostream>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>
using namespace std;
int main(){
int broj,broj_racunalo,zbroj;
char unos;
cout<<"Unesite par/nepar : ";
cin>>unos;
cout<<"Unesi broj(0 - 5) : ";
cin>>broj;
srand(time(NULL));
broj_racunalo=rand()% 5 +1;
zbroj=broj+ broj_racunalo;
cout<<"\nKorisnik : "<<broj<<endl<<"Racunalo:
"<<broj_racunalo<<endl<<"Zbroj: "<<zbroj<<endl;
“Par – nepar”
if(unos=='p'){
if (zbroj%2==0)
cout<<"Pobijedio je korisnik!"<<endl;
else cout<<"Pobijedilo je racunalo :("<<endl;
}
if(unos=='n'){
if (zbroj%2==1)
cout<<"Pobijedio je korisnik!"<<endl;
else cout<<"Pobijedilo je racunalo :("<<endl;
}
system ("pause");
return 0;
}
Tino Šimec
[email protected]
[email protected]

similar documents