Prezentace aplikace PowerPoint

Report
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU – 16 – 18
Anotace
Ježibaba- čtení s porozuměním
Autor
Ludmila Mitová
Jazyk
Čeština
Očekávaný výstup
Žák si prohlubuje čtení, pracuje s textem
Speciální vzdělávací potřeby Ne
Klíčová slova
Druh učebního materiálu
Druh interaktivity
Cílová skupina
Ježibaba, rak, čtení, orientace v textu
Pracovní list, psací potřeby, čistý list, prezentace
Aktivita
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
Základní vzdělávání – 1. stupeň
Typická věková skupina
9-11 let
Celková velikost / datum
2855 kB / duben 2012/
JEŽIBABA
ČARODĚJNÝ LEKTVAR
Jedna stará ježibaba
vařívá prý tuze ráda
po večerech potají
čarodějné lektvary.
Dneska pro své zaříkání
prapodivné věci shání:
všechny nohy od pavouka,
pak tykadla zlého brouka,
čtyři myší ocásky,
dva špinavé provázky.
Ze tří vos chce žihadlo,
dva komáry na sádlo,
nožičky dvou malých mušek,
střelný prach hned ze tří pušek
a rohy dvou beranů,
utržené po ránu.
SPOČÍTEJTE VŠECHNY
PŘÍSADY, KTERÉ
JEŽIBABA DO LEKTVARU
PŘIDALA.
POZOR!!
Střelný prach ze tří pušek = 3,
Jednotlivé nožky pavouka a mušek
počítejte zvlášť.
ŘEŠENÍ
40
8+2+4+2+3
+2+12+3+4
RAČÍ POHÁDKA
Představte si, je to tak,
v potoce prý jeden rak
chtěl všem kolem vytřít zrak
- začal mluvit naopak.
PŘEČTĚTE SI POZPÁTKU
RAČÍ POHÁDKU
Začněte odspodu a čtěte zprava
doleva.
.íntatso žen ýnij ej ež,ýnšyp kar ebesan ej ybod
ét do A. ilkyvz is cenokan ela ,imavalh ilituork
ěncířěven mít dan íntatsO .lanísu cenokan a
liduborp es evrpjeN . uktápzop ékat laps a
uktápzop lidohC. íntatso žen ěnčapo onhcešv
talěd oldapan cenokan oh ža , uvalh lamál ícon
a índ kilokěn is ěnram , ohénčemijýv cin
lěmuen ežotorp A .itsonrozop medeřts
unec uodžak az týb lěthc ýretk, kar nedej
uondej lyB
Na konec kontrola-RAČÍ POHÁDKA
Byl jednou jeden rak, který chtěl být za každou
cenu středem pozornosti. A protože neuměl nic
výjimečného, marně si několik dní a nocí lámal
hlavu, až ho nakonec napadlo dělat všechno opačně než ostatní. Chodil pozpátku, mluvil pozpátku
a spal také pozpátku. Nejprve se probudil a
nakonec usínal. Ostatní nad tím nevěřícně kroutili hlavami, ale nakonec si zvykli. A od té doby
je na sebe rak pyšný, že je jiný než ostatní.
•
•
•
INFORMAČNÍ ZDROJE
Text Čarodějný lektvar dostupný z Zuzana Pospíšilová, Hádanky a
hříčky nejen se slovíčky, nakladatelství Portál 2006,str. 22
Text Račí pohádka dostupný z Zuzana Popíšilová, Hádanky a hříčky
nejen se slovíčky, nakladatelství Portál 2006, str.62
Obrázky volně dostupné z otevřené galerie [ www.cmis.cz/dum/]
dne 2.4. 2012
METODICKÝ LIST
ČARODĚJNICKÝ LEKTVAR- motivační báseň
na úvod, doporučuji předem vytisknout a rozdat.
Někdo čte z tabule, ostatní z listu. Na konci je
úkol-počítat přísady do lektvaru.
Pozor na chytáky:
pavoučí nožky= 8, nožičky dvou malých mušek=6x2
( viz.obr.). V závěru řešení i s výpočtem:
40=8+2+4+2+3+2+12+3+4.
RAČÍ POHÁDKA- pohádka napsaná
pozpátku- tajnou čarodějnickou řečížáci čtou odspoda a zprava doleva.
V dalším okně je správná verze pohádky.
Doporučuji opět vytisknout, žáci mohou
text správně opsat do sešitu a pak
z tabule zkontrolovat.
Poslední okno- 2 pracovní listy
ke stažení – rak a čarodějnice

similar documents