Prezentacja 23.09.2013, Olkusz

Report
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem
wśród młodych ludzi?”
Debata w Olkuszu
www.jakaunia.pl
Patronat honorowy:
Marek Sowa
Marszałek Województwa
Małopolskiego
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem
wśród młodych ludzi?”
Niezwykle istotnym problemem w Europie jest bezrobocie wśród młodych ludzi. W całej UE według
Eurostatu stopa bezrobocia wśród osób poniżej 25. roku życia wyniosła w lipcu 2013 r. 23,4 proc.,
a w strefie euro – 24 proc.
Dla porównania w lipcu 2012 r. było to odpowiednio 22,9 proc. i 23,3 proc. Najniższy poziom bezrobocia
młodych zanotowano w Niemczech (7,7 proc.), w Austrii (9,2 proc.) i na Malcie (10,6 proc.), a najwyższy
w Grecji (62,9 proc. w maju 2013 r.), Hiszpanii (56,1 proc.) i w Chorwacji (55,4 proc. w drugim kwartale 2013 r.).
Z kolei grecki urząd statystyczny ELSTAT poinformował, że w grupie osób od 15 do 24 lat bezrobocie w Grecji
wyniosło aż 58,8 proc.
Ogółem prawie 6 milionów ludzi poniżej 25. roku życia jest bezrobotnych, a 7,5 miliona nie ma pracy oraz nie
uczy się i nie szkoli.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem
wśród młodych ludzi?”
Eurostat wskazuje, że bezrobotni poniżej 25. roku życia stanowią w Polsce 27,6 proc.
Według GUS w pierwszym kwartale 2013 r. stopa bezrobocia w wieku od 15-24 lat wyniosła
32,8%.
Według europejskich statystyk młodzi bezrobotni to ludzie w wieku od 15 do 24 roku życia.
W Polsce o młodych mówi się mając na myśli granicę 30 roku życia. Minister Pracy i Polityki Społecznej
Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował przesunięcie tej granicy przewodniczącemu Europejskiego Komitetu
Społeczno-Ekonomicznego.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
„Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem
wśród młodych ludzi?”
Unijny komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych
i integracji, Laszlo Andor, powiedział w sierpniu, że
sytuacja na unijnym rynku pracy cały czas pozostaje
bardzo niepewna:
"Wciąż nie do przyjęcia jest to, że w Unii Europejskiej
ponad 26 milionów 600 tysięcy osób jest bez pracy, z
czego ponad 5 i pół miliona ma mniej 25 lat"
Laszlo Andor zaapelował do krajów członkowskich UE
o zwiększenie wysiłków w walce z bezrobociem.
www.jakaunia.pl
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem
wśród młodych ludzi?”
Odpowiedzią Komisji Europejskiej na poważny problem bezrobocia młodych ludzi jest
program „Gwarancja dla młodych”.
Każdy kraj należący do UE będzie musiał wdrożyć system gwarantujący osobom poniżej 25. roku
życia
ofertę
pracy,
możliwość
dalszej
edukacji
albo
szkolenia
zawodowego
w ciągu czterech miesięcy od chwili utraty pracy albo ukończenia szkoły.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem
wśród młodych ludzi?”
Programy gwarancji dla młodych mają być wspierane finansowo z Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS), a także z kwoty 6 mld euro. Inicjatywa ta została zapisana w nowym
budżecie UE na lata 2014-2020.
Komisja Europejska wezwała kraje członkowskie i Parlament Europejski do zagwarantowania, że
co najmniej 25 proc. środków polityki spójności (czyli minimum 80 mld euro) z przyszłego budżetu
UE na lata 2014-2020 będzie przeznaczone na Europejski Fundusz Społeczny z którego
finansowane jest wspieranie bezrobotnych.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem
wśród młodych ludzi?”
Strategia „Gwarancja dla młodych” zakłada, że kraje członkowskie z regionami, w których
bezrobocie wśród młodzieży przekracza 25 proc., będą zobowiązane dostarczyć Komisji
plan wdrożenia gwarancji zajęcia dla młodzieży do października br.
Plan taki będzie musiał zawierać między innymi finansowanie gwarancji oraz zadania dla
poszczególnych instytucji publicznych. Kraje w których bezrobocie wśród młodych nie przekracza
25 proc. muszą dostarczyć takie plany do wiosny przyszłego roku.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem
wśród młodych ludzi?”
Według zaleceń Komisji Europejskiej Polska powinna zwiększyć dostępność staży i ulepszyć
współpracę między szkołami a pracodawcami w celu poprawienia jakości nauczania.
Eksperci podkreślają, że chociaż coraz większa liczba pracodawców realizuje programy praktyk i staży, to
wciąż, znaczna ich część charakteryzuje się niską jakością i małym walorem edukacyjnym.
Piotr Palikowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, mówi:
„Płynne przejście młodych z systemu edukacji na rynek pracy będzie możliwe, gdy pracodawcy aktywnie
zaangażują się w walkę z bezrobociem młodych - głównie poprzez tworzenie dobrych programów stażowych dla
osób wciąż uczących się”
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
„Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem
wśród młodych ludzi?”
Sprawa bezrobocia wśród młodych Europejczyków była
tematem lipcowej konferencji w Berlinie, w której
uczestniczyli przywódcy państw UE.
Czołowi politycy Unii Europejskiej zdecydowali, że na
walkę z bezrobociem wśród młodych ludzi UE przeznaczy
w latach 2014-2020 co najmniej 8 mld euro. To o dwa
miliardy więcej niż obiecywano jeszcze w lutym, gdy
przywódcy uzgadniali wieloletni budżet Unii na lata
2014-2020.
www.jakaunia.pl
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem
wśród młodych ludzi?”
Pierwsze 6 mld euro trafi w latach 2014 i 2015 do 13 krajów z regionami, w których
bezrobocie wśród młodzieży przekracza 25 proc.
Polska ma otrzymać w latach 2014 i 2015 ok. 2 mld zł na walkę z bezrobociem wśród
młodych oraz dodatkowe środki na ten cel w 2016 roku.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
„Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem
wśród młodych ludzi?”
Premier Donald Tusk przed spotkaniem w Berlinie powiedział:
„To nie są może gigantyczne pieniądze, ale 2 mld złotych w ciągu
dwóch lat dedykowane precyzyjnie na aktywizację zawodową młodych i
miejsca pracy dla młodych, szkolenia, staże etc. (...) to jest rzecz na
pewno nie do pogardzenia”
Polski rząd przygotował konkretne programy pod wykorzystanie tych
środków.
www.jakaunia.pl
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem
wśród młodych ludzi?”
Dyskusje w czasie berlińskiego szczytu skupiały się na opracowaniu koncepcji zapobiegania
bezrobociu.
Jako wypróbowane idee walki z tym zjawiskiem wskazano:
• pośrednictwo pracy
• dokształcanie zawodowe
• zwiększanie ofert pracy
• wspomaganie małych i średnich przedsiębiorstw, mogących być pracodawcami
• niskoprocentowe kredyty dla małych przedsiębiorców
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
„Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem
wśród młodych ludzi?”
Podczas szczytu w Berlinie kanclerz Angela Merkel zaapelowała do państw
europejskich o powielanie skutecznych i efektywnych rozwiązań niemieckich,
w tym m.in. o ułatwianie młodym wejścia na rynek pracy poprzez zapewnianie
pożyczek na preferencyjnych warunkach, czasowych dopłat do pensji, staży
w firmach czy programów wspierających rozpoczęcie kariery zawodowej.
Szczególną rolę miałyby też odgrywać biura pośrednictwa pracy i izby pracy.
Angela Merkel podkreślała, że najistotniejsze nie są jednak pieniądze, a
sposób, dzięki któremu młodzi otrzymają szansę na zatrudnienie.
www.jakaunia.pl
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem
wśród młodych ludzi?”
Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w rozmowie
z „Gazetą Wyborczą”:
„Polski i Europy nie stać na zmarnowanie potencjału młodego pokolenia, bo to się odbije nie
tylko na nich, ale na całym rynku pracy”
MPiPS opracowało program „Młodzi na rynku pracy”, który ma wesprzeć młode osoby we
wchodzeniu na rynek pracy. Jego kluczowym elementem jest pilotaż „Twoja Kariera – Twój
Wybór”. Został on wdrożony w 2012 r. i realizowany będzie do 2014 r.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem
wśród młodych ludzi?”
Rozwiązaniami testowanymi w ramach pilotażu „Twoja Kariera - Twój Wybór” są:
1. Indywidualne wsparcie opiekuna-asystenta bezrobotnego.
2.
•
•
•
•
•
Promesa aktywizacji młodych obejmująca:
bon szkoleniowy,
bon na kształcenie zawodowe i policealne,
bon na kształcenie podyplomowe,
bon stażowy,
bon dla pracodawcy za zatrudnienie absolwenta szkoły wyższej,
3. Dotacja na zasiedlenie, w ramach, której pozostawia się do dyspozycji bezrobotnego kwotę 5 000 zł brutto na
pokrycie kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia w nowym miejscu pracy, a w szczególności na pokrycie
kosztów wynajmu mieszkania.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem
wśród młodych ludzi?”
W ubiegłym roku od 1 sierpnia do 31 grudnia 2012 r., pilotażem objęto 3.076 osób. Spośród
testowanych instrumentów zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszyły się bony:
stażowy (573 wydane bony) i szkoleniowy (448 wydane bony).
W ramach Programu w roku 2012 wsparto także środkami rezerwy Funduszu Pracy realizację
programów specjalnych skierowanych do osób bezrobotnych i poszukujących pracy do 30 roku
życia.
W br. roku środki rezerwy Funduszu Pracy przeznaczone na programy specjalne są adresowane
również do osób do 30 roku życia.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem
wśród młodych ludzi?”
W połowie br. ruszył program „Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie” polegający na
udzielaniu pożyczek młodym bezrobotnym na uruchomienie działalności gospodarczej.
Pilotażowa wersja programu „Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie” obejmie województwa:
mazowieckie, małopolskie i świętokrzyskie.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem
wśród młodych ludzi?”
Z pożyczek będą mogli skorzystać absolwenci szkół wyższych, którzy w ciągu 24 miesięcy od
otrzymania dyplomu nie znaleźli pracy, osoby zarejestrowane w urzędach pracy i studenci ostatnich
roczników uczelni wyższych. W ramach programu zawierane będą umowy z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego.
Pożyczki charakteryzować się będą niskim oprocentowaniem. Okres spłaty nie będzie mógł
przekroczyć 84 miesięcy (7 lat). Maksymalna kwota pożyczki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej wynosić będzie do 60 tys. zł. Wypłata środków pożyczki odbywać się będzie po
zarejestrowaniu działalności gospodarczej.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem
wśród młodych ludzi?”
Od 2014 r. program „Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie” zostanie wdrożony w
pozostałych regionach nieobjętych pilotażem. Wtedy możliwe będzie także uzyskanie
pożyczek przez podmioty zamierzające utworzyć dla bezrobotnych zarejestrowanych w
powiatowym urzędzie pracy stanowiska pracy.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem
wśród młodych ludzi?”
Mając na uwadze szczególnie trudną sytuację młodych osób, często zaczynających dopiero
swoją drogę zawodową, projektowane jest ponadto wprowadzeniu nowych instrumentów,
przewidzianych dla wsparcia zatrudnienia młodych pracowników, polegających na:
• zwolnieniu pracodawców, którzy zatrudnią skierowanych przez urząd pracy bezrobotnych
w wieku do 30. roku życia, z obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za tych pracowników
• ułatwieniu zdobycia stażu zawodowego poprzez refundację składek na ubezpieczenia społeczne
za bezrobotnych do 30. roku życia podejmujących pierwszą pracę
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem
wśród młodych ludzi?”
Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) zorganizowała 4 września br. w siedzibie
Parlamentu Europejskiego w Brukseli konferencję poświęconą bezrobociu młodzieży.
Pięciogodzinne spotkanie dyskusyjne przebiegło pod hasłem „Stworzyć nowe szanse dla młodych
ludzi”.
Współorganizatorem konferencji było biuro europejskie ds. pracy z młodzieżą oraz kształcenia
dorosłych, współpracujące z salezjanami stowarzyszenie Don Bosco International oraz Fundacja
Adenauera.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem
wśród młodych ludzi?”
W Brukseli omawiano przede wszystkim problem zmniejszenia wielkiego bezrobocia wśród
młodych w Europie oraz znalezienia nowych rozwiązań odnośnie wchodzenia osób po studiach na
europejski rynek pracy.
Konferencję w Brukseli zainaugurował referat na temat sytuacji młodych ludzi na rynku pracy
w Hiszpanii i jej konsekwencji społecznych, który wygłosił jeden z hiszpańskich biskupów Juan José
Omella Omella. Kieruje on w Konferencji Biskupów Hiszpanii komisją duszpasterstwa społecznego.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem
wśród młodych ludzi?”
W ubiegłym tygodniu w Warszawie z inicjatywy Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
i Fundacji Friedricha Eberta odbyła się konferencja pod nazwą "Młodzi na rynku pracy w Europie
Środkowo-Wschodniej". Gościem tego spotkania był m.in. Minister Pracy i Polityki Społecznej
Władysław Kosiniak-Kamysz.
O skutecznych niemieckich sposobach walki z bezrobociem mówił dr Mathias Scholz, doradca
polityczny w Federalnym Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych w Niemczech.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem
wśród młodych ludzi?”
Niemiecki ekspert wskazał na dualny system kształcenia zawodowego. Polega on na tym, że
teoretyczne wykłady w szkole zawodowej uzupełniane są praktyczną nauką zawodu w przyszłym
zakładzie pracy. Szkolenie trwa średnio trzy lata. W Niemczech systemem objęto 350 profesji.
66 proc. Niemców przeszło kiedyś na jakimś etapie życiowym kształcenie w systemie dualnym.
Dr Mathias Scholz podkreślił skuteczność systemu dualnego:
„Zakłady pracy oferują miejsca do kształcenia tam, gdzie rzeczywiście potrzebują
wykwalifikowanych osób i dlatego 60 proc. uczniów znajduje zatrudnienie w zakładzie, w którym się
uczyli”
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem
wśród młodych ludzi?”
W przyszłym roku w Krakowie odbędzie się konferencja pod roboczym tytułem
„Europa młodzieży 2014–2020”.
Konferencja będzie wyjazdowym spotkaniem EDUC - Komisji edukacji, młodzieży, kultury i badań
naukowych działającej przy Komitecie Regionów. W pracach Komisji uczestniczy marszałek
Małopolski Marek Sowa, który zaproponował zorganizowanie konferencji i posiedzenia
wyjazdowego EDUC w Krakowie.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem
wśród młodych ludzi?”
Konferencja w Krakowie będzie poświęcona ludziom młodym i kwestiom dostępności rynku
pracy.
Głównym tematem mają być inwestycje w edukację i szkolenia na rzecz zatrudnienia młodzieży.
Małopolska zaprezentuje swoje zaangażowanie we wspieranie młodych ludzi wchodzących na
rynek pracy.
Dyskusja ma dotyczyć m.in. współpracy różnych podmiotów w zakresie edukacji, wspólnych działań
placówek oświatowych i sektora prywatnego dotyczących organizowania stażów i programów
praktyk zawodowych dla młodych ludzi, a także aktywnego zaangażowania uniwersytetów we
wdrażanie procesu kształcenia. Przyszłoroczne spotkanie w Krakowie będzie również dotyczyło
doradztwa w zakresie szkoleń i edukacji dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.
www.jakaunia.pl
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem
wśród młodych ludzi?”
Debata w Olkuszu
www.jakaunia.pl
Patronat honorowy:
Marek Sowa
Marszałek Województwa
Małopolskiego

similar documents