masculinum i femininum Autor

Report
Treća deklinacija imenica
 zajednička
karakteristika
nastavak za G sg – is (SVIH
IMENICA 3.DEKLINACIJE!)
podjela 3.deklinacije:
1.konsonantska osnova
(m,f,n)
2.vokalska ili i-osnova (m,f,n)
1.konsonantska osnova
 prepoznajemo
ih po
2.vokalska ili i-osnova
 tu
se ubrajaju 3
skupine imenica
karakterističnim
nastavcima za N
i G sg
3.deklinacija
KONSONANTSKA OSNOVA
 karakteristični
nastavci za
masculinum
N
 -or
 -os
 -o
 -o
 -es
G
-oris
-oris
-onis
-inis
-itis
PRIMJERI:
amor,-oris,m
flos,-oris,m
leo,-onis,m
homo,-inis,m
miles,-itis, m
KONSONANTSKA OSNOVA
 karakteristični
nastavci za
femininum
N
 -do
 -go
 -x
 -x
 -as
G
-dinis
-ginis
-cis
-gis
-atis
PRIMJERI:
fortitudo,-dinis,f
imago,-ginis,f
pax,-cis,f
lex,-gis,f
libertas,-atis,f
Deklinacija

SVE IMENICE MUŠKOG I
ŽENSKOG RODA SE ISTO
DEKLINIRAJU
PAX,-CIS,f
N
PAX
G
PAC-IS
D
PAC-I
 AK
PAC-EM
V
PAX
 ABL PAC-E
N
PAC-ES
G
PAC-UM
D
PAC-IBUS
 AK
PAC-ES
V
PAC-ES
 ABL PAC-IBUS

similar documents