4 jaar onderweg

Report
De witte raaf, die maak je zelf!
20 oktober 2011
Zelfsturende teams: 4 jaar onderweg
Axel Daenekindt - Algemeen Directeur
1
ZIEKENHUISINFECTIES
WIE IS SINT-MONICA?
• ° 1981
• Sterk groeiend woonzorgcentrum
1989
2011
Aantal Bewoners
72
136 + 95
Aantal Medewerkers
50
130
Aantal Leidinggevenden
2
10
Aantal Vestigingen
1
2
1
Sint-Monica vzw - Ooievaarslaan 3 - 8400 Oostende - tel. : 059 55 11 00 - fax : 059 70 10 82
ZIEKENHUISINFECTIES
ENKELE CIJFERS
BEWONERS RVT SINT-MONICA
-
11% mannen eind 2010 vs. 6% in eind 2007
Gemiddelde leeftijd: 86 jaar en 11 maanden
Gemiddelde leeftijd bij overlijden: 88 jaar
Gemiddelde verblijfsduur: 3 jaar en 4 maanden
22 opnames in 2010 vs. 34 in 2007
Sint-Monica vzw - Ooievaarslaan 3 - 8400 Oostende - tel. : 059 55 11 00 - fax : 059 70 10 82
ZIEKENHUISINFECTIES
ENKELE CIJFERS
MEDEWERKERS
-
135 personeelsleden eind 2010
102,7 voltijdse equivalenten eind 2010
13 mannen, 122 vrouwen
Gemiddelde leeftijd: 41 jaar
37% kortgeschoolden
21% middengeschoolden
42% hooggeschoolden
Sint-Monica vzw - Ooievaarslaan 3 - 8400 Oostende - tel. : 059 55 11 00 - fax : 059 70 10 82
ZIEKENHUISINFECTIES
MISSION STATEMENT
"Als instelling met een maatschappelijke opdracht
streven we een verantwoord zorgbeleid na
in combinatie met een deskundig personeelsbeleid
met het oog op het welzijn van
onze bewoners en onze medewerkers."
Sint-Monica vzw - Ooievaarslaan 3 - 8400 Oostende - tel. : 059 55 11 00 - fax : 059 70 10 82
ZIEKENHUISINFECTIES
DRIJFVEREN
VOOR SOCIALE INNOVATIE
• Samensmelten 2 vestigingen naar 1
• Gezonde groei
- veranderende stijl van leidinggeven
- geleidelijke groei
2008-2010: project ‘coachend leiderschap’  leidinggevenden
2010-2012: project ‘zorg dragen voor werk’ alle medewerkers
• Uitdaging: langer op een gezonde manier werken
- groeiende sector
- tekort aan goed opgeleide medewerkers
- evoluerende jobinhoud
- evoluerende behoeften van medewerkers én klanten
Sint-Monica vzw - Ooievaarslaan 3 - 8400 Oostende - tel. : 059 55 11 00 - fax : 059 70 10 82
ZIEKENHUISINFECTIES
DOEL
INDIVIDU
TEAM
NETWERK
teamwork en groepsgevoel stimuleren in een grotere organisatie
rijkere taakinhoud en regelmogelijkheden
niettemin transparantie over afdelingen heen
kwalitatieve zorg voor de klanten
+
verhoogde medewerkerstevredenheid
Sint-Monica vzw - Ooievaarslaan 3 - 8400 Oostende - tel. : 059 55 11 00 - fax : 059 70 10 82
ZIEKENHUISINFECTIES
DOEL
INDIVIDU
TEAM
NETWERK
teamwork en groepsgevoel stimuleren in een grotere organisatie
rijkere taakinhoud en regelmogelijkheden
Sint-Monica vzw - Ooievaarslaan 3 - 8400 Oostende - tel. : 059 55 11 00 - fax : 059 70 10 82
ZIEKENHUISINFECTIES
DOEL
INDIVIDU
TEAM
NETWERK
teamwork en groepsgevoel stimuleren in een grotere organisatie
rijkere taakinhoud en regelmogelijkheden
niettemin transparantie over afdelingen heen
kwalitatieve zorg voor de klanten
+
verhoogde medewerkerstevredenheid
Sint-Monica vzw - Ooievaarslaan 3 - 8400 Oostende - tel. : 059 55 11 00 - fax : 059 70 10 82
ZIEKENHUISINFECTIES
UITDAGINGEN
– RISICO’s - OPPORTUNITEITEN
ORGANISATIE
EXTERN
Riziv-financiering
Regulerend kader
Woonzorgdecreet
Leidinggevenden
Cultuur x2
Infrastructuur
Andere invalshoek
Dialoog
Arbeidsmarkt
MEDEWERKERS
Persoonlijke agenda
Polyvalentie
Weerstand
Draagvlak
Geïntegreerde autonomie
Sint-Monica vzw - Ooievaarslaan 3 - 8400 Oostende - tel. : 059 55 11 00 - fax : 059 70 10 82
ZIEKENHUISINFECTIES
1e PROJECT: “COACHEND
LEIDERSCHAP” (2008-2010)
• Doelgroep: leidinggevenden
• Samensmelten van 2 culturen naar 1
• Veranderende stijl van leidinggeven
• Formaliseren van competenties: CIS
• Creatie van draagvlak voor vervolgproject
Middelen: - externe consultant
- functioneringsgesprekken
- coaching: individueel + in groep
Creativiteit
Initiatief
Samenwerken
Sint-Monica vzw - Ooievaarslaan 3 - 8400 Oostende - tel. : 059 55 11 00 - fax : 059 70 10 82
ZIEKENHUISINFECTIES
LEIDERSCHAPSTIJLEN
Lerende
organisatie
Atleet
Ouder
Ander
Ik
Officier
Leerkracht
Procedures
Sint-Monica vzw - Ooievaarslaan 3 - 8400 Oostende - tel. : 059 55 11 00 - fax : 059 70 10 82
ZIEKENHUISINFECTIES
HR
COMPASS voorjaar 2008
Sint-Monica vzw - Ooievaarslaan 3 - 8400 Oostende - tel. : 059 55 11 00 - fax : 059 70 10 82
ZIEKENHUISINFECTIES
HR COMPASS najaar 2009
Sint-Monica vzw - Ooievaarslaan 3 - 8400 Oostende - tel. : 059 55 11 00 - fax : 059 70 10 82
ZIEKENHUISINFECTIES
2e PROJECT: “ZORG
DRAGEN VOOR WERK” (2010-2012)
• Doelgroep: alle medewerkers
• Werken naar zelfsturende teams
• Waarbij leidinggevenden een coachende rol hebben
Sint-Monica vzw - Ooievaarslaan 3 - 8400 Oostende - tel. : 059 55 11 00 - fax : 059 70 10 82
ZIEKENHUISINFECTIES
2e PROJECT: “ZORG
DRAGEN VOOR WERK” (2010-2012)
• Werken naar zelfsturende teams
Sint-Monica vzw - Ooievaarslaan 3 - 8400 Oostende - tel. : 059 55 11 00 - fax : 059 70 10 82
ZIEKENHUISINFECTIES
2e PROJECT: “ZORG
DRAGEN VOOR WERK” (2010-2012)
• Doelgroep: alle medewerkers
• Werken naar zelfsturende teams
• Waarbij leidinggevenden een coachende rol hebben
Sint-Monica vzw - Ooievaarslaan 3 - 8400 Oostende - tel. : 059 55 11 00 - fax : 059 70 10 82
ZIEKENHUISINFECTIES
FOCUSGROEPEN
en WERKOVERLEG
Op basis van medewerkersonderzoek (HIVA):
•
Representatief samengestelde focusgroepen
- Taken
- Communicatie
- Uurroosters
- Verhuis
•
Naast bewonersbespreking, ook werkoverleg
 formaliseren én optimaliseren
Sint-Monica vzw - Ooievaarslaan 3 - 8400 Oostende - tel. : 059 55 11 00 - fax : 059 70 10 82
ZIEKENHUISINFECTIES
TERREINAFBAKENING
Medewerkers nemen initiatief binnen het afgelijnde kader
Mandaat afbakenen
Sint-Monica vzw - Ooievaarslaan 3 - 8400 Oostende - tel. : 059 55 11 00 - fax : 059 70 10 82
ZIEKENHUISINFECTIES WERKEN
COMPETENTIEGERICHT
Focus op het benutten van capaciteiten
Functioneringsgesprekken (CIS)
Sterrollen:
pijnreferente
decubitusreferente
wondzorgreferente
keukenliaison
aanspreekpunt personeelsbord
…
Sint-Monica vzw - Ooievaarslaan 3 - 8400 Oostende - tel. : 059 55 11 00 - fax : 059 70 10 82
ZIEKENHUISINFECTIES
DIALOOG
en COMMUNICATIE
1.
Soms wat argwaan
Spanningsveld: wat kan, wat kan niet?
2.
Focusgroep communicatie
3.
Verhoogde betrokkenheid via personeelskrant
DIALOOG
1+1=3
“De Monica Press – read all about it”
Sint-Monica vzw - Ooievaarslaan 3 - 8400 Oostende - tel. : 059 55 11 00 - fax : 059 70 10 82
Samen bouwen aan onze toekomst
22

similar documents