vrste sati

Report
METODIČKO
OBLIOKOVANJE SATA
MATEMATIKE
VRSTE NASTAVNIH SATI
NASTAVNI SAT
Organizacijska jedinica nastavnog
rada u školi
Vremenski, sadržajno i logički
zaokružena cjelina
Najčešće 45 minuta
Na svakom se satu uči, ponavlja,
vježba i evaluira
VRSTE NASTAVNIH SATI
Sat obrade novog gradiva
Sat vježbanja
Sat ponavljanja
Sat provjeravanja znanja
SAT OBRADE NOVOG
GRADIVA
ETAPE:
1. UVOD (PRIPREMA)
2. NAJAVA CILJA
3. OBRAĐIVANJE NOVOG
GRADIVA
4. VJEŽBANJE I PONAVLJANJE
5. PROVJERA UČINKA SATA
SAT VJEŽBANJA I
PONAVLJANJA
ETAPE:
1. UVOD
2. VJEŽBANJE I PONAVLJANJE
3. PROVJERA UČINKA SATA
SAT PROVJERAVANJA
ZNANJA
ETAPE:
1. PRIPREMA ILI UVOD
2. RJEŠAVANJE ISPITNIH
ZADATAKA
3. OBRADA REZULTATA
4. POVRATNA INFORMACIJA
5. ANALIZA ZADATAKA
ANALIZA NASTAVNOG SATA
Kritička procjena rada na nastavnom
satu
Provodi je:
- Učitelj koji je sat održao
- Kolega učitelj
- Učenici
- “Vanjski” promatrač
KAKO ANALIZIRATI SAT?
Je li cilj sata ostvaren?
Je li učenik sposoban primijeniti
naučeno znanje ili umijeće?
Jesu li sve etape bile zastupljene?
Jesu li metode, oblici rada, nastavna
sredstva i sl. bili dobro odabrani?
Kako su učenici reagirali (motivacija,
komunikacija,…)?
Jesu li sadržaji ispravno prezentirani?
Jesu li zadaci dobro odabrani?
Kakav je bio odnos učitelj – učenik?

similar documents