Testdata - vecozo.nl

Report
Testdata Management
Ketentest
10-04-2014
Ronny Kennes & Hannelore Albrecht
Welke data hebben jullie nodig om goed te
kunnen testen
Voorwaarde: geen productiedata!
2
Wet – en regelgeving
Viertal risicoklassen:
Risicoklasse 0 – Publiek niveau: telefoonboeken
Risicoklasse 1 – Basis niveau: krantabonnement
Risicoklasse 2 – Verhoogd risico: bank & verzekeringsgegevens
Risicoklasse 3 – Hoog risico: DNA & opsporingsgegevens
3
Ontwikkelingen privacy wetgeving Europa
Woensdag 12 maart, op de 25e verjaardag van het internet, heeft het Europees Parlement
ingestemd met een nieuwe privacy verordening. Momenteel buigt de Europese Raad zich
over het voorstel. Waarschijnlijk zullen de nieuwe regels in 2015 of 2016 gaan gelden.
Belangrijkste punten uit het voorstel:
 Het voorstel wordt geen richtlijn, maar een EU-verordening (Europese wetgeving).
 De burger heeft het recht om 'vergeten' te worden: Je data kunnen deleten op het moment
dat jij dat wilt.
 Makkelijker toegang tot je eigen data: Het recht om je persoonlijke data te verplaatsen
naar een andere provider.
 Controle over je eigen data: Burgers moeten expliciet toestemming geven aan bedrijven
die hun data willen opvragen. Niets zeggen betekent dus niet automatisch toestemmen.
 Databescherming als eerste prioriteit: Producten en diensten moeten bij voorbaat
gebouwd worden op de principes van databescherming. Bij de ontwikkeling van
bijvoorbeeld sociale netwerken moet databescherming meteen ingebouwd worden en niet
pas later in het proces een rol krijgen.
 Bedrijven en organisaties moeten ernstige gegevenslekken binnen 24 uur melden.
 Boetes voor bedrijven die de regels over databescherming schenden tot 100 miljoen euro
of 5 procent van de wereldwijde jaarlijkse omzet. [Bron oa: https://www.ctrl.nl/actual/voorstel-nieuwe-EU-privacyverordening-2014.aspx en http://www.europarl.europa.eu]
Voorbeelden van “schaden” (incidenten)
[Bron: https://www.security.nl/]
Imagoschade
6
Heldere afspraken
Wettelijke Bescherming Persoonsgegevens
(WBP)
8
Welke data hebben jullie nodig om goed te
kunnen testen
Voorwaarde: geen productiedata!
9
Wat verwachten jullie van VECOZO?
10
Waar kunnen wij jullie mee helpen?
Fictieve dataset
BSN
Postcode
E-mail
999999991
0001
[email protected]
999999992
0002
[email protected]
COV
11
Hoe nu verder?
 Interesse?
 Geef dit aan op de presentielijst.
 Mail naar [email protected] onder vermelding van
“Testdatamanagement”.

similar documents