گزارش عملکرد مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی در

Report
‫گزارش عملکرد مرکز تحقیقات‬
‫پردازش تصویر و سیگنال پزشکی‬
‫در سال ‪1390‬‬
‫در اين مرکز تحقيقاتي اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي صنعتي اصفهان و دانشگاه علوم پزشکي‬
‫اصفهان به منظور دستيابي به اهداف مدنظر همکاري دارند‪ .‬بخش اعظم بودجه تحقيقاتي اين‬
‫مرکز از طريق دانشگاه علوم پزشکي اصفهان تامين مي گردد‪ .‬اخيرا نيز زمینه همکاری با اعضای هیئت‬
‫علمی دانشگاه اصفهان فراهم شده است‪.‬‬
‫طرحهای تحقیقاتی و مقاالت چاپ شده‬
‫‪ ‬تعداد طرحهای مصوب مرکز ‪31 :‬‬
‫‪ ‬تعداد مقاالت ارائه شده در سمینارها و همایشها‪50 :‬‬
‫‪ ‬تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت خارجی ‪15 :‬‬
‫‪ ‬تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی‪20 :‬‬
‫طرحهای تحقیقاتی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫طراحی آالرمهای گفتاری و بهبود وضعیت در سیستم ونتیالتور‬
‫ارائه الگوریتمی به منظور شمارش سلولهای رنگ شده توسط رنگ آمیزی ایمنو هیستوشیمی‬
‫مروری بر روشهای تشخیصی افتراقی زودهنگام ندولهای ریوی مبتنی بر ‪ CAD‬با استفاده از پردازش دیجیتالی تصاویر ‪CT‬‬
‫طراحی یک سامانه رایانه ای جهت کمک به پزشکان در بازشناسی اتوماتیک تومورهای سرطان سینه با استفاده از پردازش‬
‫دیجیتالی تصاویر ماموگرافی و هوش مصنوعی‬
‫تعیین عمق بیهوشی بیماران با کمک پردازش دیجیتالی سیگنال الکتروگرام و مقایسه آن با اندیس‪BIS‬‬
‫پردازش تصاویر آنژیوگرافی به منظور آشکارسازی عروق کرونری قلب و اندازه گیری سرعت جریان خون‬
‫تشخیص ناهنجاریهای سینه از طریق پردازش تصاویر حاصل از مادون قرمز‬
‫طراحی و ساخت سیستم احضار پرستار در بخش آی سی یو‬
‫جداسازی و دسته بندی سلولهای گردن رحم از طریق پردازش تصاویر حاصل از تست پاپ اسمیربرای تشخیص سلولهای سالم‬
‫از نا سالم‬
‫اندازه گیری اتوماتیک زوایای بین مهرهای و انحنای کمر از تصاویر دیجیتال رادیولوژی ومقایسه با روش دستی‬
‫ارزیابی کامپیوتری میزان باروری مردان بر اساس ویژگی های حرکتی اسپرمها‬
‫جبران ماتی تصاویر اولتراسوند با استفاده از الگوریتم تکراری گرادیان و بهبود کیفیت بوسیله پنجره تطبیقی و الگوریتمهای‬
‫کاهش نویز در حوزه ویولت مختلط‬
‫طرحهای تحقیقاتی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫مقایسه قابلیت نمایش اطالعات در فیلمهای رادیوگرافی آنالوگ ودیجیتال‬
‫کاهش نویز سیگنال الکترومایوگرام با استفاده از فیلتر وفقی‬
‫اندازه گیری و بررسی مشخصات امپدانس الکتریکی بافت زنده با استفاده از طیف نگاری امپدانس‬
‫حذف اعوجاج تصاویر پری اپیکال در رادیولوژی دیجیتال دندان از طریق عالمت گذاری تصویر‬
‫طراحی و ساخت یک سیستم مینیاتوری بی سیم برای تحریک الکتریکی سیستم عصبی‬
‫طراحی و ارزیابی نرم افزار تشخیص لندمارکهای سفالومتری طرفی و خلفی‪-‬قدامی به صورت اتوماتیک و امکان‬
‫سنجی باز سازی سه بعدی سفالومتریک در ارتودنسی‬
‫بررسی فعالیت الکتریکی مغز در تشخیص کلمات محدود فارسی به کمک ‪ P300‬در دو حالت تمرکز بر روی کلمه ای‬
‫خاص و تالش برای بیان کلمه‬
‫تجزیه و تحلیل تصاویر پزشکی با استفاده از شبکه های موجک‬
‫تهیه پایگاه داده های سیگنالهای ‪ EEG‬به منظور استفاده در پردازش کامپیوتری و ارائه راهکارهای مناسب برای نویز‬
‫زدایی سیگنالها‬
‫‪Building a database of normal human retinal OCT images‬‬
‫غربالگری اختالل در بلع حلقی با استفاده از روش تحلیل صدای بلع‬
‫‪Detection of vessels through registration of OCT and fundus images of human retina‬‬
‫طراحی و ساخت یک نمونه آزمایشگاهی از دستگاه الرنگوسکوپ دوربین دار‬
‫پیاده سازی الگوریتمهای پردازش تصویر پزشکی بر روی برد‪FPGA‬‬
‫همایشهای برگزار شده‬
‫‪ ‬برگزاری هفدهمین کنفرانس مهندس پزشکی ایران (‪ 12-13‬آبان ‪ )89‬با‬
‫مشارکت دانشکده پزشکی‬
‫‪ ‬برگزاری ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصاویر ایران ( ‪5-6‬‬
‫آبان ‪ )89‬با مشارکت دانشگاه اصفهان‬
‫‪ ‬برگزاری کنگره سراسری روشهای آموزش در علوم زیست پزشکی(‪8-10‬‬
‫شهریور ‪)91‬‬
‫کارگاههای برگزار شده در سال ‪1390‬‬
‫‪ 14‬کارگاه و سخنرانی علمی‬
‫‪‬برگزاری دوره کار آموزی سه ماهه دانشجویان کارشناس ی دانشگاه‬
‫صنعتی اصفهان در مرکز تحقیقات‬
‫نشریه ‪Journal of Medical Signals‬‬
‫)‪& Sensors (JMSS‬‬
‫‪‬نمایه شدن مجله در پایگاه استنادی جهان اسالم ‪،ISI ،ISC‬‬
‫‪Pubmed‬‬
‫‪ ‬برگزاری ‪ 7‬جلسه سردبيری نشریه ‪JMSS‬‬
‫‪ ‬ارسال فراخوان ‪ 7‬شماره نشریه به دانشگاههای مربوطه و افراد‬
‫صاحب نظر در این زمینه‬
‫‪ ‬چاپ تعداد ‪ 7‬شماره از نشریه شامل ‪ 57‬مقاله‬
‫گروههای پژوهش ی‬
‫‪‬پردازش تصاویر پزشکی‬
‫• تصاویر چشم پزشکی‬
‫• تصاویر دندانپزشکی‬
‫• تصاویر میکروسکوپی‬
‫• تصاویر ترموگرافی‬
‫گروههای پژوهش ی‬
‫‪ ‬مهندس ی الکترونیک در پزشکی‬
‫‪ ‬مدلسازی ریاض ی تصاویر پزشکی‬
‫‪ ‬تجهیزات و نرم افزارهای پرتودرمانی‬
‫‪ ‬بیو انفورماتیک‬
‫‪ ‬توموگرافی امپدانس ی‬
‫‪ ‬ردیابی سلولهای بنیادی‬
‫‪‬پردازش سیگنالهای حیاتی‬
‫ارتباط با صنعت‬
‫• جذب همکاری پژوهشکده صنایع اپتیک ایران(صا ایران) در طرح “‬
‫معرفی و پیاده سازی روش ترموگرافی به عنوان یک روش تکمیلی‬
‫جهت تشخیص زودتر سرطان سینه ”‬
‫• جذب گرانت از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت طرح‬
‫“ پیاده سازی الگوریتم های پردازش تصویر پزشکی بر روی برد‬
‫‪” FPGA‬‬
‫تولید ‪ PACS‬و پایگاه داده پزشکی ملی‬
‫• سامانه پایگاه داده پزشکی بومی تحت وب شامل سیگنالها‪ ،‬تصاویر‬
‫و داده های چند بعدی پزشکی به همراه نرم افزارهای پردازش ی انها‬
‫• نقش حیاتی در آموزش پزشکی و تکنولوژی‬
‫• با توجه به موقعیت فیزیکی مرکز تحقیقات در دانشگاه علوم‬
‫پزشکی اصفهان‬
‫پایگاه داده پزشکی ملی‬
‫پایگاه داده پزشکی ملی‬
‫پایگاه داده پزشکی ملی‬
‫تماس‬
‫• آدرس‪ :‬دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی‬
‫استان اصفهان‪ ،‬ستاد مرکزی دانشگاه‪ ،‬روبروی ساختمان‬
‫شماره ‪ ،4‬مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال‬
‫پزشکی‬
‫• ‪www.misp.mui.ac.ir‬‬
‫• ‪7922362‬‬
‫• ‪[email protected]‬‬
‫ریاست‪:‬دکتر حسین ربانی‬
‫گروه فیزیک و مهندسی پزشکی‪ -‬دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‬
‫دکتری مهندسی پزشکی‪[email protected]‬‬
‫معاون پژوهشی‪ :‬دکتر مهناز اتحاد توکل‪،‬دکتری برق‬
‫‪[email protected]‬‬
‫پژوهشگران‪:‬‬
‫زهرا عمرانی‪،‬کارشناسی ارشد برق(الکترونیک)‬
‫‪[email protected]‬‬
‫مرضیه گالب بخش‪ ،‬کارشناسی ارشد برق(مهندسی پزشکی)‬
‫‪[email protected]‬‬
‫اعضای شورای پژوهشی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫دکتر صدری‬
‫دکتر سعیدی‬
‫دکتر احمدزاده‬
‫دکتر امیرفتاحی‬
‫دکتر قیصری‬
‫دکتر مهنام‬
‫دکتر یزدچی‬
‫دکتر محمدبیگی‬
‫دکتر مهری‬
‫دکتر کرمانی‬
‫دکتر مصلحی‬
‫دکتر اتحاد توکل‬
‫دکتر مختاری‬
‫دکتر جباری‬
‫دکتر حکمت نیا‬
‫مهندس کالهدوزان‬
‫مهندس طیفوری‬
‫مهندس عمرانی‬
‫مهندس گالب بخش‬

similar documents