Clinical Manifestation

Report
1
‫اهداف‬
‫بیماری سیروز کبدی را توضیح دهد‪.‬‬
‫پر کاری و کم کاری تیروئید راشرح دهد‪.‬‬
‫علت‪،‬عالئم ودرمان پر کاری و کم کاری تیروئی‬
‫را بیان نماید‪.‬‬
‫‪2‬‬
Hepatic Cirrhosis
3
‫سیروز کبدی‬
‫بیماری مزمن کبدی با جایگزینی بافت نرمال کبد توسط بافت فیبروز‬
‫وقفه عملکرد و اختالل ساختمانی کبد‬
‫چهارمین علت مرگ در زنان و مردان میانسال‬
‫‪4‬‬
‫‪Hepatic Cirrhosis Etiology‬‬
‫ژنتیک‪،‬افزایش حساسیت به الکل‪ ،‬مشروبات الکلی‪ ،‬انسداد و التهاب مجاری‬
‫صفراوی‬
‫‪Clinical Manifestation‬‬
‫‪‬بزرگی کبد ‪ :‬سفت شدن کبد‪ ،‬افزایش تجمع چربی در کبد‪،‬در ادامه پیشرفت‬
‫بیماری کوچک شدن اندازه کبد‬
‫‪‬انسداد ورید پورت ‪ :‬پس زدن خون به طحال و مجاری گوارشی‬
‫‪‬آسیت ‪ :‬تجمع مایعات سرشار از پروتئین‬
‫‪6‬‬
7
Clinical Manifestation
‫عفونت و پریتونیت‬
‫واریس های گوارشی‬
Caput Medusa
‫ادم‬
8
‫‪Clinical Manifestation‬‬
‫‪‬کمبود ویتامین ها و کم خونی‬
‫‪‬زوال فکری و ذهنی‬
‫‪9‬‬
‫‪Diagnosis‬‬
‫کاهش سطح آلبومین‬
‫افزایش آنزیم های کبدی‬
‫‪CT Scan،MRI‬‬
‫‪Biopsy‬‬
‫‪10‬‬
‫‪Treatment‬‬
‫آنتی اسید ها جهت کاهش خونریزی معده‬
‫تجویز مکمل ها و ویتامین ها‬
‫دیورتیک های نگه دارنده پتاسیم‬
‫پرهیز از مصرف الکل‬
‫‪S.S.P‬‬
‫‪11‬‬
‫‪Treatment‬‬
‫راه کارهای مقابله با ‪Anorexia‬‬
‫‪TPN‬‬
‫حفظ یکپارچگی پوست‬
‫پیشگیری از صدمه و آسیب‬
‫مصرف پروتئین‬
‫‪12‬‬
‫‪Hepatic Encephalopathy‬‬
‫اختالل در سیستم عصبی مرکزی به دنبال آسیب‬
‫شدید کبدی‬
‫علت ‪ :‬ناتوانی کبد در تولید و دفع اوره و آمونیاک‬
‫افزایش سطح آمونیاک خون به دنبال تخریب پروتئین‬
‫های دستگاه گوارش و باکتری ها‬
‫تولید آمونیاک توسط کلیه در حضور هایپوکالمی‬
‫‪13‬‬
‫‪Clinical Manifestation‬‬
‫تغییرات دهنی و فکری‬
‫تغییرات در عادات خواب‬
‫‪Asterixia‬‬
‫بوی بد کبدی ( علف تازه چیده شده‪ ،‬استون)‬
‫‪14‬‬
‫‪Treatment‬‬
‫رژیم غذایی کم پروتئین‬
‫جلوگیری از خونریزی گوارشی‬
‫الکتالوز ‪:‬‬
‫حفظ آمونیاک به حالت یونیزه جهت کاهش اسیدیته‬
‫کولون‬
‫تسریع دفع روده ای جهت کاهش جذب آمونیاک‬
‫تغییر فلورنرمال روده ای‬
‫‪15‬‬
16
‫مشکالت تیروئیدی‬
‫یک عضو پروانه ای شکل در قسمت تحتانی گردن و قدام نای‬
‫این غده حدود ‪ 30‬گرم وزن دارد‪.‬‬
‫حجم خونرسانی بافت تیروئید به ازای هر گرم از بافت (در دقیقه ‪ 5‬میلی لیتر )و حدود‬
‫‪ 5‬برابر خونرسانی کبد است‬
‫این خونرسانی زیاد نشاندهنده فعالیت متابولیکی زیاد آن است‬
‫غده تیروئید سه نوع هورمون تولید می کند‪ :‬تیروکسین(‪ )T4‬و تری یدوتیرونین(‪ ) T3‬و‬
‫هورمون کلسی تونین‬
‫‪17‬‬
‫مشکالت تیروئیدی‬
‫هورمون آزاد کننده تیروتروپین (‪ ) TRH‬که از هیپوتاالموس ترشح می شود‪ ،‬آزاد‬
‫سازی ‪ TSH‬از غده هیپوفیز را تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬
‫‪ TSH‬که از غده هیپوفیز قدامی ترشح می شود سرعت آزاد سازی هورمون های‬
‫تیروئید را کنترل می کند‪.‬‬
‫ترشح ‪T3‬و ‪ T4‬از غده ی تیروئید توسط هورمون محرک تیروئید (‪ )TSH‬کنترل می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Hypothyroidism‬‬
‫ترشح ناکافی هورمون تیروئید در دوران تکامل جنینی و نوزادی‬
‫باعث کندی عمومی فعالیت متابولیکی‬
‫و در نتیجه توقف رشد جسمی و ذهنی می شود (کرتینیسم)‬
‫‪19‬‬
‫‪Pathophysiology‬‬
‫کاهش هورمون تیروئید و کاهش فعالیت های متابولیسم‬
‫تغییر در قلب‪ ،‬پوست‪،‬رشد و‪...‬‬
‫افزایش ‪ TSH‬در پاسخ به کاهش هورمون تیروئید و بروز گواتر‬
‫‪20‬‬
‫‪Hypothyroidism‬‬
‫‪‬علل بیماری‪:‬‬
‫‪‬از دست دادن و آتروفی بافت تیروئید‬
‫‪‬درمان جراحی هایپرتیروئیدیسم‬
‫‪‬اختالل مادرزادی‬
‫‪‬داروهای ضد تیروئید‬
‫‪21‬‬
‫‪Clinical Manifestation‬‬
‫خستگی مفرط‬
‫ریزش مو‪،‬شکنندگی ناخن‬
‫خشکی پوست‬
‫بی حسی و گزگز نوک انگشتان‬
‫خشن شدن صدا‬
‫افزایش وزن‬
‫افت دمای بدن و ضربان قلب‬
‫آترواسکلروز‬
‫‪CAD‬‬
‫‪CHD‬‬
‫‪Constipation‬‬
‫‪22‬‬
‫کمای میگزودم‬
‫مرحله فوق العاده شدید کم کاری تیروئید‬
‫هایپوترمیک و بی هوش شدن بیمار‬
‫بروز در اثر عفونت های سیستمیک‪،‬داروهای مسکن و‬
‫آرام بخش ها‬
‫بروز هایپوونتیالسیون‪،‬کما‪،‬ایست قلبی‪-‬تنفسی‬
‫‪23‬‬
‫درمان‬
‫‪‬هدف از درمان بازگردانیدن متابولسم به سطح پایه‬
‫‪‬جایگزینی هورمون توسط داروی لووتیروکسین‬
‫‪‬پالس اکسیمتری‬
‫‪‬پرهیز از پد های گرم‬
‫‪‬تجویز گلوکز‬
‫‪‬پیشگیری از یبوست‬
‫‪24‬‬
‫هیپرتیروئیدیسم‬
‫‪25‬‬
‫‪Hyperthyroidism‬‬
‫دومین اختالل شایع اندوکرینی پس از دیابت شیرین‬
‫علل‪:‬‬
‫‪‬بیماری گریوز (شایعترین علت پرکاری تیروئید)‬
‫علت گریوز‪ :‬تحریک غیر طبیعی غده تیروئید توسط ایمنوگلوبولین های موجود در‬
‫گردش خون و در نتیجه برون ده بیش از حد هورمون های تیروئیدی‬
‫‪‬تیروئیدیت‬
‫‪‬مصرف بیش از حد هورمون های تیروئیدی‬
‫در زنان ‪ 8‬برابر شایعتر از مردان‬
‫حداکثر شیوع در دهه دوم تا چهارم است‬
‫‪26‬‬
‫‪Clinical Manifestation‬‬
‫عالمت اصلی این بیماران حالت عصبی است‬
‫از نظر عاطفی بسیار تحریک پذیر ‪ ،‬بی قرار‪ ،‬نگران‬
‫طپش قلب‬
‫هیپرترمی‬
‫تعریق فراوان‬
‫پوست آنها همیشه برافروخته‪ ،‬گرم‪ ،‬مرطوب و نرم است‬
‫لرزش دست ها‬
‫اگزوفتالمی‬
‫افزایش اشتها و پرخوری‬
‫کاهش وزن‬
‫افزایش فشار نبض‬
‫‪27‬‬
‫‪Clinical Manifestation‬‬
‫افزایش فشار خون‬
‫هیپرتروفی میوکارد و نارسایی قلبی‬
‫استئوپروز‬
‫علت‪:‬‬
‫مصرف بیش از حد هورمون تیروئید‬
‫التهاب ناشی از پرتودرمانی‬
‫تشخیص‪:‬‬
‫بزرگ شدن غده تیروئید‬
‫غده نرم و ضربان دار‬
‫کاهش ‪ TSH‬سرم‬
‫افزایش سطح سرمی ‪ FT4‬و افزایش برداشت ید رادیواکتیو‬
‫‪28‬‬
‫‪Treatment‬‬
‫‪‬داروهای ضد تیروئیدی‬
‫‪‬ید رادیواکتیو‬
‫‪‬جراحی‬
‫ید رادیواکتیو‬
‫هدف از درمان با ید رادیواکتیو (ید ‪ )131‬تخریب سلول های بیش از حد فعال تیروئید‬
‫(فروکشی عالیم بعد از ‪ 3‬الی ‪ 4‬هفته)‬
‫استفاده از ید رادیواکتیو در دوران بارداری ممنوع است‬
‫داروهای ضد تیروئیدی‪:‬‬
‫جریان تولید هورمون تیروئید متوقف می سازد‬
‫‪29‬‬
‫‪Treatment‬‬
‫بتابالکر ها ( ایندرال)‬
‫از جمله داروهای ضد تیروئیدی‪:‬‬
‫‪‬پروپیل تیواورسیل (‪)PTU‬‬
‫داروی مناسبی برای دوران بارداری‬
‫‪‬متی مازول (تاپازول)‬
‫‪‬یدید (لوگل)‪ :‬کاهش سرعت متابولیسم ‪ ،‬کاهش عروق غده تیروئید‬
‫‪30‬‬
‫‪Thyroid Storm‬‬
‫شکل شدید پرکاری تیروئید‬
‫بروز در اثر استرس شدید‪،‬عفونت‪ ،‬جراحی تیروئید‪،‬کشیدن دندان‪ ،‬حاملگی و‪...‬‬
‫عالئم ‪:‬‬
‫‪Chest Pain‬‬
‫‪Hyperpyrexia‬‬
‫‪Tachycardia‬‬
‫‪Diarrhea‬‬
‫تنگی نفس‬
‫تغییرات ذهنی‬
‫‪31‬‬
‫‪Thyroid Storm‬‬
‫درمان شامل ‪:‬‬
‫کاهش دمای بدن‬
‫کاهش ضربان قلب‬
‫دادن داروهای متی مازول و ‪PTU‬‬
‫ایندرال‬
‫کاهش استرس و‪...‬‬
‫‪32‬‬
‫خسته‬
‫نباشید‬
‫‪33‬‬

similar documents