Elektrotehnika Ylesanne 1 2012

Report
Elektrotehnika
Ülesanne nr 1 RDER 31
Koduülesanne 1
300 m
220 V
220 m
S1
500 m
S2
100 m
S3
200 m
S4
Teler
Skeemil on toodud andmed õhuliini ja koormuste sellel liinil, samuti liinilõikude
pikkused. S1...S5 on saunaahjude koormused, liini lõpus on koormuseks teler.
Selgituseks.
Igal liinilõigul on takistus.
Ei arvesta liini soojenemist, töö toimub temperatuuril 20 Celsiust.
Toitepunkti pinge on jääv suurus, ei sõltu koormusest.
Teleri nimipinge väärtus on 220 V
Selgitus
Algtingimused.
Telerit ei saa vaadata, kui pingelang on tema toitekohas üle 15 %. Teleri nimipinge on 220 V
Teleri nimivool on 2 A, tarbimisvool ei sõltu pingest.
Ülesande lahenduses näidata lahenduskäik etappide kaupa.
Juhtmete eritakistuse kasutamisel näidata algallikas.
Kui pingelang on nii suur, et teleri juures pinge on suurem kui 15 % pakkuda
välja lahendused olukorra normaliseerimiseks.
Küsimusi võib esitada loengute ajal või leppida kokku aeg.
Ülesanded , 03.09. lähteandmed kokku lepitud.
Nimi
Juhtme
ristlõige,
ruutmillimeetrit
1. Artur Rosi
2. Nikita Doduhh
3. Andrei Jaksin
4. Roman Fjodorov
5.
6.
7.
8.
25 mm2
25 mm2
16 mm2
35 mm2
35 mm2
35 mm2
25 mm2
16 mm2
Koormused,
kW
4 kW
3 kW
4 kW
5 kW
3 kW
4 kW
5 kW
3 kW
Eelpool toodud ülesannetes kasutada alumiiniumjuhet
Välja antud 04.septembril 2012.a.
Tähtaeg lahenduseks 1. november 2012
Iga hilinenud päeva eest 1 punkt üldhindest maha. Üldhinne 100

similar documents