5 - ד``ר נחמן אורון - מליאת ועדת הגוי ממ`ג

Report
‫כרונולוגיה של תהליך‬
‫‪ 30‬מרץ ‪2010‬‬
‫‪ ‬כתב מינוי לוועדה‬
‫‪ 10‬יולי ‪2011‬‬
‫‪ ‬מחליטים– הקמת מטה תקשוב‬
‫‪ 22‬ינואר ‪2012‬‬
‫‪ ‬בחירת מנמ'ר ממשלתי‬
‫‪ ‬מחליטים– הקמת מיזם "ישראל דיגיטלית" ‪ 12‬דצמבר ‪2013‬‬
‫‪ 01‬יולי ‪2014‬‬
‫‪ ‬בחירת ראש המיזם "ישראל דיגיטלית"‬
‫‪ ‬מחליטים – הרחבת סמכות רשות התקשוב ‪ 10‬אוקטובר ‪2014‬‬
‫‪ 01‬ינואר ‪2015‬‬
‫‪ ‬מעבר רשות התקשוב למשרד רוה'מ‬
‫משרד ראש הממשלה בחזית הדיגיטלית‬
‫העברת‬
‫רשות‬
‫התקשוב‬
‫הממשלתי‬
‫הקמת‬
‫מטה‬
‫ישראל‬
‫דיגיטלית‬
‫הקמת‬
‫היחידה‬
‫ליישומים‬
‫ביומטריים‬
‫הקמת‬
‫המטה‬
‫הקיברנטי‬
‫הלאומי‬
2015 ‫ינואר‬
2014 ‫יולי‬
2012 ‫אפריל‬
2012 ‫ינואר‬
“CIOs that are integrated into the President’s Office or Prime Minister’s Office have
a better opportunity to leverage knowledge, resources and above all commitment
at all levels”.
)UN eGovernment report 2014)
‫החלטת ממשלה – המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית"‬
‫ישראל דיגיטלית – מטרות על‬
‫קידום צמיחה כלכלית ותעסוקה במשק‬
‫צמצום פערים והגדלת הרווחה החברתית‬
‫התייעלות כלכלית וחסכון תקציבי‬
‫שיפור השירותים לאזרחים ולעסקים‬
‫עיקרי החלטת הממשלה‬
‫גיבוש תכנית דיגיטלית לאומית‬
‫‪e-Gov‬‬
‫חינוך‬
‫רווחה‬
‫בריאות‬
‫‪SME‬‬
‫ועדת היגוי בין משרדית‬
‫מטה תיאום‬
‫צוותי יישום משרדיים‬
‫פורומי חשיבה בין‬
‫מגזריים‬
‫ערים‬
‫חכמות‬
‫החלטת ממשלה – הרחבת תחומי פעילות התקשוב‬
‫הממשלתי‪ ,‬עידוד חדשנות במגזר הציבורי וקידום‬
‫המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית"‬
‫ייעוד התקשוב הממשלתי‬
‫ישמש מרכז ידע ויועץ‬
‫מקצועי בתחום‬
‫התקשוב לממשלה‬
‫יפעל לייעול מערך‬
‫התקשוב ולקידום‬
‫חדשנות טכנולוגית‬
‫במשרדי הממשלה‬
‫יעמיד טכנולוגיות‬
‫מתקדמות לצורך‬
‫שיפור השירות‬
‫הממשלתי לציבור‪,‬‬
‫הפחתת הנטל‬
‫הבירוקרטי וקידום‬
‫מדיניות ממשל פתוח‬
‫תפקידי התקשוב הממשלתי‬
‫קידום תשתיות‬
‫טכנולוגיות‬
‫רוחביות‬
‫ליווי ובקרה של‬
‫פרוייקטי תקשוב‬
‫משמעותיים‬
‫קביעת סטנדרטים‬
‫וסיוע בהטמעתם‬
‫גיבוש מתודולוגיה‬
‫לניהול פרוייקטי‬
‫מחשוב‬
‫ייזום פרוייקטי‬
‫תקשוב רוחביים‬
‫וניהולם‬
‫גיבוש מדיניות‬
‫לניהול סיכוני‬
‫תקשוב‬
‫קידום מאמצי‬
‫ההגנה על‬
‫תשתיות‬
‫ריכוז מידע אודות‬
‫פרוייקטים וקידום‬
‫שיתוף ידע‬
‫פיתוח הון אנושי‬
‫בתחום התקשוב‬
‫זיהוי מגמות‬
‫חדשניות וחתירה‬
‫להטמעתן‬
‫מענה ממשלתי מרכזי‬
‫רשת פנים ממשלתית‬
‫ענן ממשלתי‬
‫טפסים ותהליכים‬
‫מקוונים‬
‫אתר ממשלתי אחוד‬
‫התאמה למובייל‬
‫[כדוגמת ‪]Gov.uk‬‬
‫שיתוף מאגרי מידע‬
‫"מובילים דיגיטליים"‬
‫‪MyGov‬‬
‫‪Page | 12‬‬
‫התקשוב הממשלתי )‪(CIO‬‬
‫אתגרים רוחביים‬
‫ערכים מכוננים‬
‫פתיחת‬
‫מאגרי‬
‫המידע‬
‫מערכת הזדהות‬
‫מדיניות רכש ‪IT‬‬
‫אבטחת מידע‬
‫ממשל פתוח‬
‫שירותים‬
‫דיגיטליים‬
‫לציבור‬
‫מידע אישי‬
‫לאזרח‬
‫מחשוב ענן‬
‫האזרח במרכז‬
‫קדמה טכנולוגית‬
‫הגנת הפרטיות‬
‫הון אנושי‬
‫שיתוף מידע וידע‬
‫העברת‬
‫מידע בין‬
‫משרדית‬
‫ו‪B2G-‬‬
‫מענה‬
‫ממשלתי‬
‫מרכזי‬
‫אוריינות דיגיטלית‬
‫אתר‬
‫ממשלתי‬
‫אחוד‬
‫שירותי‬
‫‪Mobile‬‬
‫ניהול מבוסס ידע‬
‫התייעלות כלכלית‬
‫קידום מדיניות דיגיטלית לאומית‬
‫ריכוז מאמץ דיגיטלי‬
‫• מטה ישראל דיגיטלית‬
‫• רשות התקשוב‬
‫הממשלתי‬
‫• המטה הקיברנטי‬
‫הלאומי‬
‫• יחידת היישומים‬
‫הביומטריים‬
‫שת"פ לאומי‬
‫• שת"פ פנים ממשלתי‬
‫רוחבי ומתואם‬
‫• שת"פ בין מגזרי ורתימת‬
‫שותפים במגזר העסקי‬
‫והשלישי‬
‫שת"פ בין לאומי‬
‫• פעילות במסגרת‬
‫פורומים בין לאומיים‬
‫• קש"ח עם מדינות‬
‫מובילות דיגיטלית‬
‫שילוב הממ'ג הלאומי‬
‫‪ ‬ברשות התקשוב‬
‫‪ ‬באתר אחוד‬
‫‪ ‬בממשל זמין‬
‫‪ ‬בכל אחד מששת‬
‫הפרויקטים המתוכננים‬
‫‪ ‬בריאות דיגיטלית‬
‫‪ ‬חינוך דיגיטלי‬
‫‪ ‬רווחה דיגיטלית‬
‫שילוב הממ'ג הלאומי‬
‫‪ ‬בישראל דיגיטלית‬
‫‪ ‬בכל אחד מששת‬
‫הפרויקטים המתוכננים‬
‫‪ ‬בריאות דיגיטלית‬
‫‪ ‬חינוך דיגיטלי‬
‫‪ ‬רווחה דיגיטלית‬
‫שילוב הממ'ג הלאומי‬
‫‪ ‬הממ'ג הלאומי כמודל לשיתוף מידע‬
‫לשיפור השירות לאזרח‬
‫תודה רבה !‬

similar documents