Podaruj drugie życie odpadom

Report
Program edukacyjny
Przedszkole Miejskie nr.10 w Olsztynie
2012/2013
Program był skierowany do dzieci 5-cio i 6-cio
letnich




zwrócenie uwagi przedszkolaków i nauczycieli
na możliwość ponownego wykorzystania
odpadów wytwarzanych w gospodarstwie
domowym
kształtowanie prawidłowych zachowań w
zakresie selektywnej zbiórki surowców wtórnych.
promocja recyklingu elektrośmieci wśród dzieci
popularyzacja wśród dzieci wiedzy i
prawidłowych zachowań w zakresie ochrony
środowiska naturalnego
Program składał się z praktycznych zajęć przeprowadzonych
przez pracownika Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego sp. z
o.o. W trakcie spotkania dzieciom zostały przypomniane
podstawowe informacje dotyczące segregacji odpadów „u
źródła” oraz zasady selektywnego zbierania odpadów.
Następnie pracownik wraz z przedszkolakami i opiekunem
wykonał z surowców wtórnych następujące postacie :
*Świnkę skarbonkę,
*Pandę - Pojemnik na długopisy,
*Dowolną postać związaną z kosmosem
Dzieci wzięły udział w wycieczce do Olsztyńskiego Zakładu
Komunalnego sp.z.o.o
Brały udział w lekcji edukacyjnej pt. ,,Dbamy o środowisko” w
bibliotece Abecadło
Opracowała : Joanna Koziatek

similar documents