CBO vooruitwerklab Zutphen

Report
CBO Vooruitwerklab Zutphen
PILOT SCHOOLJAAR 2013-2014
Wet passend onderwijs
Landelijke ontwikkelingen
Koersnotitie WSNS IJssel Berkel
•PILOT ONDER SUPERVISIE CBO
•ARRANGEMENT ?
Expertise hoogbegaafdheid
Sternberg: succesvolle intelligentie
CBO: VOORUITWERKLAB
Selectie
•D o o r h e t Z A T ,
in overleg met deskundigen hoogbegaafdheid
•H a n d e l i n g s v e r l e g e n h e i d m o e t a a n g e t o o n d
worden
Selectieprocedure
• Leerling zit in groep 5 t/m 8 van het PO
• School is handelingsverlegen
stap 5 van de zorgroute, formulieren 2A/2B
. Signaleringslijst of IQ test
Screening
•P e r s o o n l i j k h e i d s t e s t
•S c h o o l v r a g e n l i j s t
•A / C / P D e n k e n
•I n t a k e g e s p r e k
•1 0 l e s s e n v a n e e n o c h t e n d e n 1 p r o e f l e s
•T u s s e n t i j d s e e v a l u a t i e
•E i n d g e s p r e k
•N a z o r g - r i c h t i n g s c h o o l / o u d e r s
Betts en Neihart
Bereikbaarheid
DINSDAG TELEFONISCH WSNS
ALICE KOEKKOEK:
[email protected]
PETRA MAAS:
[email protected]
Actie……

similar documents