2015-01-27 Logikmallar

Report
UTBILDNING I
E-TJÄNSTBYGGAREN
DATUM 2015-01-28
Logikmallar
2
Logikmall
– logikhopp med flera val
Övningar
import clr from System import *
from Abou.Calamare.Web import *
class NAMN PÅ SKRIPTET(PageNode):
def GetNextPage(self):
answer = self.GetAnswer("FältID för det fält som påverkar
logikhoppet")
if Answer.Equals("Det svar som ska påverka logikhoppet",
StringComparison.OrdinalIgnoreCase):
return self.GetPage("Sidnamn för den sida dit jag ska hoppa om jag
svarat enligt ovan")
else:
return self.GetPage("Sidnamn för den sida dit
jag ska hoppa om jag inte svarat enligt ovan")
http://kdb.abou.se/hc/sv/articles/201673986-Logikhopp-beroende-p%C3%A5-val-itj%C3%A4nsten-flera-val-och-hopp-f%C3%B6r-olika-f%C3%A4lt3
Logikmall
– logikhopp med flera val
Övningar
import clr
from System import *
from Abou.Calamare.Web import *
class ValAvBetyg(PageNode):
def GetNextPage(self):
answer1 = self.GetAnswer("dut.10")
if answer1.Equals("Utdrag ur betygskatalogen",
StringComparison.OrdinalIgnoreCase):
return self.GetPage("UtdragBetygskatalogen")
answer2 = self.GetAnswer("dut.10")
if answer2.Equals("Slutbetyg",
StringComparison.OrdinalIgnoreCase):
return self.GetPage("Slutbetyg")
else:
return self.GetPage("SummaryPage")
4
Logikmall
– förifylla tidigare val
Övningar
import clr
from System import *
from Abou.Calamare.Web import *
class NAMN PÅ SKRIPTET(PageNode):
def Initialize(self):
answer = self.GetAnswer("FältID för det fält där värdet/svaret ska
hämtas")
self.SetAnswerIfEmpty("FältID för det fält där värdet/svaret ska
förifyllas", Answer)
http://kdb.abou.se/hc/sv/articles/200321796-F%C3%B6rifylla-f%C3%A4lt-med-informationfr%C3%A5n-ett-annat-f%C3%A4lt
5
Logikmall
- förifylla tidigare val
Övningar
import clr
from System import *
from Abou.Calamare.Web import *
class UtdragBetygskatalogen(PageNode):
def Initialize(self):
dittVal= self.GetAnswer('dut.10')
self.SetAnswerIfEmpty("dut.14", dittVal)
6
Logikmall
- Logikhopp
Övningar
def GetNextPage(self):
answer = self.GetAnswer("FältID för det fält som
påverkar logikhoppet")
if answer.Equals("Det svar som ska påverka
logikhoppet", StringComparison.OrdinalIgnoreCase):
return self.GetPage("Sidnamn för den sida dit
jag ska hoppa om jag svarat enligt ovan")
7
Logikmall
– Med två metoder
Övningar
import clr
from System import *
from Abou.Calamare.Web import *
class Slutbetyg(PageNode):
def Initialize(self):
answer = self.GetAnswer('dut.10')
dittVal = self.GetAnswer("dut.17")
self.SetAnswerIfEmpty("dut.17", dittVal)
def GetNextPage(self):
answer = self.GetAnswer("dut.19")
if answer.Equals("Ja", StringComparison.OrdinalIgnoreCase):
return self.GetPage("BraBetyg")
else:
return self.GetPage("SummaryPage")
8

similar documents