OPSO_Tampere_19032011 - Suomen Oppisopimuskoulutuksen

Report
Ajankohtaista oppisopimuskoulutuksesta
Tampere19.3.2012
Lea Lakio
Opetusneuvos, Ammattikoulutus/kehittäminen
[email protected]
Oppisopimuskoulutuksen laadun
kehittäminen,
Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:8
Ammatillisen koulutuksen laatustrategia
Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:9
Hallitusohjelma
Kesu
Kansallisen tason toimenpiteet laadun
varmistamiseksi
1.
2.
3.
4.
5.
Koulutuksen järjestäjien osaamisen varmistaminen
-oppisopimuskoulutuksesta vastuullisten
henkilöiden osaamisvaatimukset - koulutusta
Ladunhallinnan opas ja muut tukimuodot
- sähköisenä
Järjestelmän läpinäkyvyyden lisääminen
- sähköisten järjestelmien kehittäminen
Työpaikkakouluttajien osaamisen varmistaminen
-opiskeluaikainen ohjaus ja henkilökohtaistamista
koskevan arviointiosaaminen
Muut kehittämistarpeet
Oppisopimuskoulutuksen
laadunkehittämisen toimeenpanon tuki
-
Tavoitteena
-
-
-
vertaisarvioinnin menetelmän käyttöönotto ja
juurruttaminen oppisopimuskoulutukseen
lisätä oppisopimuskoulutuksen toimijoiden yhteistyötä ja
toiminnan läpinäkyvyyttä
Hankehaku loppuvuonna 2011
Valittiin 7 alueellista hanketta toteuttamaan
vertaisarviointia vuoden 2012 aikana
Työkaluna OPH:ssa (työryhmä käytännössä)
laaditut vertaisarvioinnin arviointialueet ja -kriteerit
KUVAUS OPPISOPIMUSTOIMINNASTA
OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN JOHTAMINEN, VALVONTA JA KEHITTÄMINEN
YRITYS- JA MUU ORGANISAATIOYHTEISTYÖ, SEURANTA JA ARVIOINTI, RAPORTOINTI
VAIKUTTAVUUS
OSAAMISTARVE
• työnantajat
• työntekijät
• yrittäjät
• toimialat
OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN
EDELLYTYSTEN
VARMISTAMINEN
SUUNNITTELU
HENKILÖKOHTAINEN
OPISKELUOHJELMA
O
P
P
I
S
O
P
I
M
U
S
• yrityksen ja
OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN
TOTEUTTAMINEN
OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN
PÄÄTTÄMINEN
NÄYTÖT
muun
organisaation
osaamispääoman
Ja tuottavuuden
kasvu
• yksilön
osaamispääoman
lisäys
HENKILÖKOHTAISTAMINEN /
HENKILÖKOHTAINEN OPISKELU- JA NÄYTTÖSUUNNITELMA
LAIT, ASETUKSET, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET
PALAUTE
Kansalliset arviointialueet ja –kriteerit
oppisopimustoimijoille/toimistoille
Oppisopimuskoulutuksen prosessin osat
1. Oppisopimustoiminnan johtaminen
2. Oppisopimuskoulutuksen edellytysten
varmistaminen
3. Oppisopimuskoulutuksen suunnittelu ja
oppisopimuksen solmiminen
4. Oppisopimuskoulutuksen toteuttaminen
5. Oppisopimuskoulutuksen päättäminen
6. (ei vielä: Oppisopimuskoulutuksen vaikuttavuus)
Alueelliset kehittämishankkeet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Etelä-Suomi PRIIMA, 5 opso-toimistoa
Varsinais-Suomi: Vertaisarviointi ja hyvät käytännöt
oppisopimustoimistoissa, 7 opso-toimistoa
Kaakkois-Suomi: VAKSO, 3 opso –toimistoa
Järvi-Suomi: Järvi-Suomen oppisopimustoimijoiden
vertaisarviointihanke, 5 opso-toimistoa
Pirkanma-Satakunta:Oppisopimuskoulutuksen
laadunkehittämisen toimeenpano, 2 opso-toimistoa
Pohjois-Suomi:VETO, 5 opso-toimistoa
Ruotsinkielinen hanke, Axxell ja Optima
NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI,
koulutusohjelma 25 op
1.
2.
3.
Näyttötutkinnon järjestämisen suunnittelu
Näyttötutkinnon järjestäminen henkilökohtaistetusti
Näyttötutkintotoiminnan laadun varmistaminen
- Työryhmä laatinut
- Käsittelyssä OPH:ssa
Työpaikkaohjaajan ja
työpaikkakouluttajan koulutusohjelman
perusteet
1.
2.
3.
Työpaikalla järjestettävän koulutuksen sekä
ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien
suunnittelu
Työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteutus
Opiskelijan osoittaman osaamisen/ammattitaidon
arviointi
- laajuus 3 opintopistettä
- Käsittelyssä OPH:ssa
Henkilökohtaistamisen ja aikaisemman
osaamisen arvioinnin laadun
kehittämishanke
Opetushallituksen tilaama hanke, toteuttajana PohjoisKarjalan aikuisopisto verkostoineen
Kehitetään lomakemallit henkilökohtaistamiseen alasta
tai koulutusmuodosta riippumatta
Mallit OPH:n sivuille sekä julkistamisseminaari helmimaaliskuussa 2013
Koulutustilaisuuksia
Tietotori 9.5.2012, Kalastajatorppa
Laatua laivalla 22-24.8.2012, M/S Silja Serenade
Oppisopimuskoulutukselle omat teemaryhmät
Pedagogisen kehittämisen huiput Levillä – yhteistyössä
laadukkaasti ammattiin, työseminaari 18-20.9.2012
Muuta
Oppisopimuskoulutuksen www –sivuston sisältö
ajantasaistettu
Ammatillisen lisäkoulutuksen laadun kehittämiseen ja
valtakunnallisten näyttötutkintoaineistojen
kehittämiseen, hakuaika päättynyt 16.3.2012
Osoitejärjestelmä, edelleenkin KOULUTA-sivustolta
puuttuu joitakin oppisopimuskoulutuksen järjetsäjiä
Kiitos!
Lea Lakio
Opetushallitus, AM/KE –yksikkö
ksikkö
[email protected]

similar documents