Varför bor knarklangare fortfarande hemma hos mamma sociologi (1)

Report
Varför bor knarklangare
fortfarande hemma hos
mamma?
{
En introduktion till sociologi

Nationalekonomi


Statsvetenskap


Ideologiska och politiska system för att styra
Antropologi


Hur samhällets ekonomiska system bäst ordnas
Hur människan lever och präglas av kultur
Psykologi

Tankar, känslor och beteende
Samhällsvetenskaper

Ämnet sociologi behandlar
sociala sammanhang och
relationen mellan människan och
samhället på individ-, grupp- och
samhällsnivå.
Sociologi



Samhället är komplext och att förstå dess
karaktär är psykiskt tröttande
Därför klamrar vi oss fast vid det som vi tror är
sant
Att visa att vedertagna uppfattningar kan vara
falska är ett bra sätt att börja ställa frågor
Konventionella sanningar


Vem säljer knark?
Vem har råd att köpa knark?
Vad är sant?




Snabb utbredning i USA på 90-talet
Knarklangare beväpnade med
toppmoderna vapen
Massor med pengar!
Att langa crack lyftes fram som ett av
de lönsammaste jobben i USA
Crackkokain


Varför bor de flesta langare kvar i
ghettot?
Och framförallt – varför bor de
flesta kvar hos sin mamma?
Bostadsområde



Doktor i sociologi
Intresserad av hur unga
människor formar sin identitet
Gillade mest att utföra
skrivbordssysslor
Sudhir Venkatesh




Enkäter
Fältobservationer
Intervjuer
Bearbetning av material


Statistik
textanalys
Metoder (Sociologi 100p)


Hans handledare skickade
honom till Chicagos
fattigaste svarta stadsdelar
Med sig hade han ett
frågeformulär med 70
stycken flervalsfrågor
Fältarbete

Hur känns det att vara svart och fattig?





A) Mycket dåligt
B) Dåligt
C) Varken bra eller dåligt
D) Rätt bra
E) Mycket bra
Första frågan i formuläret



Sid mötte en grupp tonåringar som spelade
tärning i ett trapphus
Ungdomarna var cracklangare
De var inte glada att se honom
Undersökningen


”Jag är student vid Chicagouniversitetet och jag
håller på med en unders…”
”Dra åt helvete, nigger, vad har du i vår trapp
att göra?”
Konversation



I krig med andra ligor i Chicago
Skottlossningar nästan varje dag
Ligan diskuterar lösningar på problemet Sid





Polis?
Spion?
Verkar inte hotfull
Verkar inte harmlös heller
Någon frågar om hans undersökning
Black Gangster Disciple
Nation

Sid insåg efter detta att det borde varit sex
alternativ:






A) Mycket dåligt
B) Dåligt
C) Varken bra eller dåligt
D) Rätt bra
E) Mycket bra
F) Dra åt helvete
Hur känns det att vara svart
och fattig?

Hur fri är en människa att göra vad hon vill?


Individens fria handlande
Samhällets struktur
Innan vi fortsätter…





Ligans ledare
Mellan 25 och 30 år
Studerat företagsekonomi på universitetet
Arbetat på marknadsavdelning
Tog med sig:



Vikten av att samla data
Finna nya marknader
Höll utkik efter bättre strategier
J.T.






Sid bodde med gänget i sex år
Makro blev mikro
Flyttade mellan gängmedlemmarna
Blodiga gatukrig
Federalt åtal
Booty, JTs närmaste man
Forskningen




Anklagades för att ha orsakat åtalet
Misstänkte att han snart skulle mördas
Han hade rätt
Överlämnade ett komplett register över fyra år
av ligans ekonomiska transaktioner:




Booty
Försäljning
Löner
Skulder
Ersättningar till mördade medlemmars familjer






Som de flesta amerikanska företag
Fast mest som McDonalds
Hur fungerar McDonalds?
Gänget var en av ca 100 förgreningar
(franchisetagare)
JT rapporterade till en central ledning –
Direktionen
20% av inkomsterna gick till Direktionen för
rätten att sälja crack inom ett 12 kvarter stort
område
Hur fungerade gänget?
Direktionen
JT (ledare)
Funktionär
Fotsoldat
Fotsoldat
Franchise
Ledare
Funktionär
Fotsoldat
Funktionär
Fotsoldat
Funktionär
Fotsoldat
Funktionär
Och så
vidare…

Tre funktionärer rapporterade direkt till JT:
 Övervakare (jobbade med säkerhet)
 Kassör (vakade över kontanthanteringen)
 Löpare (transporterade pengar och narkotika)
• Under funktionärerna:
– Fotsoldater (försäljare på gatan)
– Hoppades att en dag bli funktionärer
JTs gäng


25-75 anställda
Variationer beroende på:


Territorium
Årstid



Höst (massor av crack!)
Sommar och jul (trög försäljning)
Ca 200 medlemmar som betalade avgifter


Beskydd från andra ligor
Chans att kunna få arbete som fotsoldat
Hur många?



Fyra år i bokföringen
Crackvågens kulmen
Intäkter:


18 500 dollar/månad första året
68 400 dollar/månad fjärde året
Utveckling
Inkomst
Summa
Narkotikaförsäljning
24 800
Avgifter
5 100
Skatt (genom utpressning)
2 100
Totala månadsintäkter
32 000
Notera att ”narkotikaförsäljning” enbart inkluderar försäljning av crackkokain.
Ligan tillät en del vanliga medlemmar att sälja heroin i sitt distrikt mot en viss
Licensavgift istället för en del av vinsten. Dessa pengar gick direkt till JT och
Bokfördes aldrig.
År 3, intäkter
Kostnader
Summa
Inköp av narkotikapartier
5 000
Direktionsavgifter
5 000
Legosoldater
1 300
Vapen
300
Diverse
2 400
Totala månadskostnader
(exkl. löner)
14 000
Vapen – låg kostnad i utbyte mot samarbete med vapensmugglare
Diverse: advokatkostnader, fester, mutor, offentliga arrangemang, ersättning
till mördade medlemmars familjer (upp till tre årslöner)
År 3, kostnader
Inkomst
Summa
Vinst per månad till ledaren 8 500
År 3, nettovinst till JT
Direktionen
(20)
Ledare (100)
Funktionärer (300)
Fotsoldater (a5000)
Medlemmar (20000)
Pyramid
Inkomst/utgift
Summa
Intäkter
32 000
Kostnader (exkl. löner)
-14 000
Vinst till ledaren
-8 500
Total
9 500
Löner
Summa
Summa löner till de tre funktionärerna 2 100
Summa löner till alla fotsoldater
7 400
Totala löner per månad (exkl. ledaren)
9 500
År 3, löner
Position
Timlön
Funktionär
7 dollar
Fotsoldat
3,30 dollar
Timlön
De tjänar inte tillräckligt med
pengar för att ha råd att flytta…
Varför bor knarklangare kvar
hemma hos sina mammor?




Stå i ett gathörn hela dagarna
Dina kunder är crackmissbrukare
Riskerar arrestering
Riskerar att bli rånade eller misshandlade
Arbetsmiljöproblem
Händelse
Antal incidenter per individ under
4 år
Antal gånger arresterad
5,9
Antal icke-dödande sår eller skador
2,4
Risken att dödas
1 på 4
Statistik över problem


Efter 6 år som ledare befordrades JT till
direktionen
Strax efter det dömdes han till 30 års fängelse
Vad hände med JT?

1.Kunskaper om hur människor och samhället
formar varandra, utifrån olika teorier och
teoretiska perspektiv.
Sociologi

2.Förmåga att använda sociologiska begrepp,
teorier och modeller.
Sociologi

3.Färdigheter i att kritiskt samla in, bearbeta
och använda information från olika källor och
förmåga att använda olika metoder för att
samla in och bearbeta information.
Sociologi

4.Förmåga att diskutera samhällets, egna och
andras attityder samt diskutera handlingar och
värdera olika ståndpunkter.
Sociologi

5.Förmåga att problematisera kulturmöten och
sociala processer på individ-, grupp- och
samhällsnivå.
Sociologi

similar documents