Projekt om fælles datamodel

Report
Fælles Datamodel
[indsæt sted/begivenhed]
[indsæt taler(e)]
Projekt om fælles datamodel
Grunddataprogrammet
Fælles datamodel
GD6 Virksomhedsdata
Datafordeleren
GD5 Persondata
GD4 Geodata
GD3 Vanddata
GD2 Adressedata
GD1 Ejendomsdata
GD7 Tværgående produkter
Projekt om fælles datamodel
Grunddataprogrammet
CPRkontoret
GD7 Tværgående produkter
Datafordeleren
Fælles datamodel
GD6 Virksomhedsdata
GD5 Persondata
GD4 Geodata
GD3 Vanddata
GD2 Adressedata
GD1 Ejendomsdata
MBBL
GST
Erhvervsstyrelsen
Projekt om fælles datamodel
Grunddataprogrammet
CPRkontoret
GD6 Virksomhedsdata
GD5 Persondata
GD4 Geodata
GD3 Vanddata
GD2 Adressedata
GD1 Ejendomsdata
MBBL
GST
Erhvervsstyrelsen
GD7 Tværgående produkter
Datafordeleren
Fælles datamodel
KL
ATP
SKAT
Domæne-datamodeller samles
Grunddatamodellen
Grunddatamodellen
●
Samlet overblik (“indholdsfortegnelse”)
●
Som fremstår sammenhængende for
interessenterne
●
Grunddata som de udstilles for databrugere
(interne + eksterne) og systemudviklere
●
Central opbevaring og udstilling
Hvordan gør vi det?
Fælles modelregler
Regler for udformning og indhold af
datamodeller for grunddata
Indeholder obligatoriske krav
Status:
● Version 0.9 har været i høring og
POC er gennemført
● Version 1.0.0 er indstillet til
godkendelse i styregruppen 9/10 og
grunddatabestyrelsen 23/10
Modelregler for grunddata
Generelle modelregler (kap. 5):
Regler vedr. udformning af datamodel
5.1 Datamodeller skal udarbejdes som UMLklassediagrammer
5.2 UML-modellen skal organiseres i pakker
5.3 Modelentiteter skal genbruges
5.4 UML-relationer skal modelleres fyldestgørende
5.5 Standardiserede datatyper skal genbruges
5.6 UML-stereotyper skal anvendes
5.7 Navngivningsregler skal følges
5.8 Sprogregler skal anvendes
5.9 Datamodellen skal dokumenteres
5.10 Referencer til klassifikationer, forretningsmodeller
og organisationsmodeller bør anvendes
Modellering
Genbrug af modeller og typer
Dokumentation i modellen
Modelregler for grunddata
Generelle egenskaber (kap. 6):
Regler vedr. indhold i data
Alle modelentiteter:
6.1 skal modelleres med persistent, unik
identifikation
6.2 skal modelleres med status
6.3 skal understøtte dobbelthistorik og angivelse af
aktør
6.4 bør understøtte beskedfordeling
Persistent, unik identifikation
namespace
localId
http://data.gov.dk/........./.....#@@@@@
Skema
Domæne
Sti
Objekt Id
•
•
Manglende eller generisk Sti, universelt unik Objektidentifikator
http://data.gov.dk#e1f9a650-21c7-11e3-8224-0800200c9a66
•
Unikt afgrænsende Sti, lokalt unik Objektidentifikator
http://data.gov.dk/lufthavnskoder/IATA#CPH
•
Unikt afgrænsende Sti, universelt unik Objektidentifikator
http://data.gov.dk/person#08f88d52-4add-4ec6-9a80-18caaf0f0e7b
Status
● Alle dataobjekter udstyres med eksplicit status
Aktør
● Alle dataobjekter udstyres med angivelse af aktør
Dobbelthistorik
Det offentlige skal vide, hvad det til enhver tid vidste om en sag...
● Registreringstid - hvornår var det i databasen
● Virkningstid - hvornår var det “sandt”
Dobbelthistorik
Det offentlige skal vide, hvad det til enhver tid vidste om en sag...
● Registreringstid - hvornår var det i databasen
● Virkningstid - hvornår var det “sandt”
Flytning
Faktura
“Virkelighed”:
Hvor bor Peter?
Flyttemeddele
lse
Registrering:
Hvor bor Peter?
Virkning:
Hvor bor Peter?
Udstilling
Grunddatasekretariatet
Styringsrammer
Grunddatabestyrelsen
Styregruppe for datamodel
Grunddatamodel-forum
Godkendelsesproces for
nye og ændrede datamodeller

similar documents