Hvordan virker en solcelle?

Report
Hvordan virker en solcelle?
Indhold
•
•
•
•
Opbygning af en solcelle
Silicium og oktetreglen
Vi doter silicium
Lys på
Opbygning af solcellen
• To tynde plader, der begge er halvledere,
typisk er det silicium
• Halvledere er en mellemting mellem ledere
(metaller) og isolatorer (plastic)
• Den ene plade indeholder forfor (P)
• Den anden plade indeholder bor (B)
• Når sollyset rammer pladerne bevæger
elektroner sig fra fosforpladen til borpladen
Siliciumkrystal
Siliciumpladen dotes
Den øverste del af siliciumpladen
dotes med Fosfor (P). Fosfor har fem
elektroner i yderste skal.
På figuren er de grønne atomer
fosfor og de små lilla prikker er
overskydende elektroner, der
”svæver” rundt.
Den nederste del af siliciumpladen
dotes med Bor (B). Bor har tre
elektroner i yderste skal.
På figuren er de orange atomer bor og
de hvide ”huller” ved bor-atomet er
huller, hvor der kan være elektroner.
Siliciumpladen dotes
Den øverste del af siliciumpladen er
nu negativ, fordi der er overskud af
elektroner og kaldes n-laget
N for negativ
Den nederste del af siliciumpladen er
nu positiv, fordi der er underskud af
elektroner og kaldes p-laget
P for positiv
Lys på!!!
Sollys rammer
elektronerne i N-laget.
Disse kan ny bevæge sig
rundt i et kredsløb
(pæren) og ender i Plaget, hvorfra de atter
vil søge over i N-laget.
Det kredsløb fortsætter
til solcellen ikke mere
påvirkes af lys.

similar documents