Forelesning onsdag

Report
Familien
DEFU 1-v09
Marte Ree Nolet
2 + 2 er sant?
Primærsosialiseringsagenten
• Sosialisering kan kort forklares som endring
fra biologisk vesen til samfunnsvesen
• Primærsosialisering: den første fra biologi til
samfunnsvesten – i familien, barnehage
• Sekundærsosialisering: den andre, gir særlige
ferdigheter, skole
• Normene internaliseres og atferd dannes
Dette er Durkheim/Østerbergs definisjon
Ikke helt bonderomantisk
Eilert Sundts beskrivelse av
sedlighetstilstanden ca 1800
Hvert 3. par barn utenfor
ekteskap- nattefrierier
Bestemor en sjeldenhet
Svigermorsyndromet
Tantene- ugifte
Onkler/tjenestefolk
Mine barn og dine barn
Ulike hetero-familietyper
• 1800 er bare 50% av de voksne gift
• Det kristelig borgerlige komplementære
ekteskaps inntog med moderniteten
Fire ekteskapstyper
• Yrkesekteparet- begge jobber
• Deltidsarbeidene mor- heltidsarbeidene far
• Blandet arbeidsdeling hos bondefamilier/butikk
• Trygdeforeldre, begge utenfor arbeidslivet
Familieendring
• Kjernefamilien er mobil
• Mobilitet betyr å flytte seg, moderniteten
• Nye familiegrupper- neolokaliseringer
• Fra komplementaritet-asymetrisk til symmetri
• Ekspressivt moren og far instrumentell til 70’t.
• Fra avhengighet til kjærlighet- godt og vondt
Moderne ekteskap i gamle sko
• Vi gifter oss rund 28 år, det samme som 1800
• Norske kvinner får MANGE barn, vi nesten
reproduserer oss.
• Vi er gift i ca 15 år, som i middelalderen
• Vi tar med barna våre inn i nye ekteskap
Tall og sånt (ssb.no)
•
•
•
•
•
613 000 familier med barn i Norge
71% av par med barn er gift med noen
75% av barna bor med begge foreldre
82% av barna bor sammen med søsken
20% av barna er enebarn
• 1999 hver andre person lever i kjernefamilie
Lærebokas perspektiv omdiskutert?
• Familien er den naturlige og grunnleggende
enhet i samfunnet og har krav på samfunnets
og statens beskyttelse.
• Familien som oppdragelsens kjerne i vår
vanetenkning
• Klaus Mollenhauer kritiserer familien som en
irrasjonelt begrunnende aktør.
• Dannelsesteorier, Frøbel og Pezzalozi i kontrast
til samfunnet i sin tid
Barnehagen
•
•
•
•
Familien utgjør en juridisk enhet
Familien er endret til noe fleksibelt
Mor-far-barn-far-barn-mor-tante-onkel-barn
Trond Viggos familie
Familien i tømt for funksjon
• Mor jobber deltid, og
far jobber mest ute.
• Mor jobber mindre
samlet nå (tab 5.2)
• Familiens funksjon er
endret i forhold til
barna, men
samfunnet gir
familien tyngde
I boka står familien i sentrum
Samfunnets
Politiske og
økonomiske
institusjoner
Familie
struktur
Familien som
sosial
psykologisk
gruppe
Individet, de
sosiale
karakterene
Å ha råd til å velge familien
• Aksept i det norske samfunnet for at menn
velger ”mykt”- tilsynelatende
• Hjerneforsker- menn ikke omsorgspersoner
• Omsorgspermisjonen ”tilhører” kvinnene
• Småbarnsmødre oftere hjemme deltid
• Pappa har blitt en størrelse, Hamilton,
Stoltenberg og Beckham
• BARNET står i sentrum (Hompland og Frønes)
Mamma jobber deltid
•
•
•
•
•
Ca 50% av mødre til barn mellom jobber deltid
5% av barnefedrene jobber deltid
I 1991 var tallet for deltidsarbeidene kvinner 58%
I gjennomsnitt jobber mødre 31.5 timers uke
Menns arbeidsuke er 39.2 timer
• Spørsmålet er hvem som arbeider hjemme.
Kjønnsroller hjemme (1994)
Kvinner jobber mest med husarbeid, (2.2 timer per
dag), mens menn også jobber mest med dette 0.46
timer)
Husk at kvinner jobber mindre enn menn ute.
Homo-mas
• 3% av ungdom og
voksne forteller at de er
homser, lesber, bifile
• 100 000 nordmenn
• Historiske presidenser
• Diskriminering
Homofil familie
• NOVA (Norsk instituttt for forskning om
oppvekst, velferd og aldring) forskning fra
1999, 3000 lesbiske og homofile respondenter
• 10% bor med egne barn, kvinner og 1% menn
• Entydig fra kvalitative og kvantitative studier:
barn i homofile familier skiller seg ikke fra
andre. Svenske og Eu studier sier det samme
Å møte barns lek med familien
• Å kjønne utsagn
• Å kjønne svar
• Å manifistere kjønn
• Normalfamilien som
normgitt av
primærsosialisering
• http://www.haugesund.k
ommune.no/cgibin/haugesund/imaker?id
=55527
Foto: Ingfrid B. Rossebø, Haugesund kommune
Det vanlige fortsatt vanlig
Stor endring i at mor
jobber ute.
Viktig at far engasjerer seg
mer i familien
Mor og fars affektive
kjærlighet viktigst
Barnet står i sentrum

similar documents