BORON F*BERLER

Report
BORON FİBERLER
Genel Özellikleri
Nelerdir ?
Oda sıcaklığında katı durumda
bulunurlar.
Boron'un yapısı 2-3 nm çaplı küçük
kristallerden oluştuğu için , genellikle
‘’ Şekilsiz ‘’ olarak adlandırılırlar.
Elementin üç yapı değişimi mecvuttur ;
Sıcaklık 800 – 1100°C ise ,
α-rombohedral
Sıcaklık 1250°C ise , β- rombohedral
Sıcaklık 1300°C ise , tetragonal
formları oluşur.
Yüksek spesifik ağırlık
Yüksek dayanım
Rijitlik
Yüksek basma dayanımı
Genellikle yüksek elastik modüllü ve
yüksek çekme dayanımlı kompozit
malzemelerin üretiminde tercih edilir.
Yüksek dayanımlı metallerle
birleştirilmeleri kolaydır.
Bor-Karbür Nanofiber
Boron-Alüminyum Kompozit
Diğer fiberlere göre daha büyük çapta
yapılara sahiptirler.
Yuvarlak kesitli ve sürekli fiberlerdir.
En önemli dezavantajları ise ,
maliyetlerinin yüksek olmasıdır.
Nasıl Üretilir ?
Kimyasal buhar biriktirme (CVD)
yöntemi ile üretilir.
Bor ; hidrojen ve bor triklorür’ün
reaksiyonu sonucu elde edilir :
2BCl3 + 3H2  2B + 6HCL
Hidrojen ile Bor triklorür’ün
reaksiyonuyla ; elektriksel olarak
yaklaşık 1300°C sıcaklığa kadar ısıtılmış
tungsten teli veya son zamanlarda
karbon üzerine çökeltilmesiyle elde
edilir.
Çekirdek genellikle Tungsten’dir.
Karbon çekirdek de kullanılabilir ama
bu yeni bir uygulamadır.
Tungsten flamanın dışında bor plaka
oluşturulur.
Kaplama yapılmadan önce hidrojen ile
ısıtılarak Tungsten’in dikkatlice
temizlenmesi gerekir.
Elyafın dayanımını azaltabilecek aşırı
kristal büyümesini önlemek için sıcaklık
dikkatlice kontrol edilmelidir.
Kullanım Alanları
Nelerdir ?
Boron fiberler ; yüksek ısıya dayanım ,
esneklik , hafiflik , güç ve üretim
kolaylığı gibi özellikleri sayesinde birçok
alanda , farklı amaçlarla
kullanılmaktadırlar.
Cam Sanayi : Asitlere , darbelere
ve ısıya karşı direnci artırır.
Seramik Sanayi : Fiziksel etkilere
karşı direnç ve dayanıklılığı artırır.
Temizlik Sanayi : Deterjan’da
beyazlatıcı olarak ; Sabun ve diğer
ürünlerde mikrop öldürücü ve su
yumuşatıcı olarak kullanılır.
Seramik ve Cam Sanayi
Elektronik Sanayi : Isıya ve
aşınmaya karşı dayanıklılığı artırır.
Uzay-Havacılık Sanayi : Isıya ,
aşınmaya ve sürtünmeye karşı
dayanıklılığı artırır. Boron takviyeli
alüminyum esaslı borular uzay
araçlarında konstrüksiyon malzemesi
olarak kullanılmıştır.
Askeri-Zırhlı Araçlar : Isıya karşı
dayanıklılığı artırır. Ayrıca hafiflik ve güç
özellikleri de katar.
İnşaat Sanayi : Mukavemet artırıcı
ve izolasyon amaçlı kullanılır.
Otomobil Sanayi : İzolasyon ve
hafiflik sağlaması amacıyla kullanılır.
KAYNAKLAR
www.bilgiustam.com
www.composite.about.com
www.specmaterials.com
TEŞEKKÜRLER
1311100043 Tümer Türkay ERKAN
1311110019 İlkay BÜLBÜL
1311110054 Sefa ALPER

similar documents