Folkhögskolespåret - boende och studieformer för ensamkommande

Report
Ett samverkansprojekt i syfte att utveckla folkhögskola
som alternativ för ensamkommande ungdomar
Tobias Hedkvist
Annika Stark
Arbetsmarknadsförvaltningen
Trelleborgs kommun
Vad innebär Folkhögskolespåret?
• Möjlighet att bo och studera på
folkhögskola
• Utvidgat kontaktnät
• Bli självständig
• Utmanas till nya insikter
• Trygg studiemiljö
Projektets mål och syften
• Utsluss av ensamkommande ungdomar i åldrarna 18-21 år
• Minst 1 pilotskola per län
• Lösa strukturella hinder på lokal, regional och nationell
nivå
• Synliggöra folkhögskola som ett alternativ
• Skapa förutsättningar för en bred samverkan
• Arbeta fram en värdegrund för projektet
Processarbete
• Utvecklingsgrupper i fyra län
• 12 kommuner och 15
folkhögskolor
• Lokala dialoger
• Processtöd till folkhögskolorna
• Ramförslag om vad
folkhögskolorna kan erbjuda
• Strategisk påverkan
Varför ett Folkhögskolespår?
•
•
•
•
•
Utveckling av flexiblare boendeformer
Skapa fler alternativ till utsluss från HVB
Nya krav för att antas till gymnasiet
Den idéburna sektorn kan bidra till ökad integration
Bidra till ett nytt tänk kring ensamkommande ungdomars
potential och resurser
Projektets ramförslag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Studier på folkhögskolans allmänna kurs (grund/gy-nivå)
Utslussboende på folkhögskolans internat
Fritid och mentorskap genom övriga deltagare
Kontaktskapande och etablering
18-21-åringar med PUT
Folkhögskolan förstärker med personal
Enskilda avtal med närliggande kommuner
1100 – 1400 kr/dygn
5-8 ungdomar/folkhögskola
Eslövsprocessen
• Uppbyggda kontakter mellan
folkhögskolan och kommunen
• En egen ”Eslövsmodell”
• Folkhögskolan - pådrivare och
entusiast
• Kommunen – försiktigt nyfiken
• ”Stark” gymnasieskola
• Svårighet med skolpeng
Österlens folkhögskola
• Inledande stort intresse från
kommunerna runtomkring
• Långt steg till genomförande
• Behov av avtal för att komma igång
• Utmaning att nå ut med information
till ungdomar
• Motivera en flytt
• Positivt för de ungdomar som bor på
skolan
• Ta tillvara på genuina berättelser
Lärdomar
• Viktigt med tidig dialog
• Låg kunskap om
folkhögskola som
• Processen tar oanade vägar studieform
• Svårt att få kontinuitet
• Synliggör och övervinn
”stuprör”
• Många aktörer runt
ungdomarna
• Det går att skapa samsyn
mellan skilda sektorer
• Erfarenhet och utbyte ger
kunskap och nyanserad bild
Vart leder Folkhögskolespåret?
• SOU 2014:3 föreslår ny placeringsform för unga
• Ersättningsreglerna underlättade
• Fler valmöjligheter för ensamkommande ungdomar
• Folkhögskolespåret implementerat i kommunen
• Idéburen - offentlig samverkan ”på tapeten”
• Landets 150 folkhögskolor tar sig an en ny målgrupp
Mer information
Tobias Hedkvist
Processledare
0410-73 35 33
[email protected]
Annika Stark
Processledare
0410-73 35 91
[email protected]
www.folkhogskolesparet.se
Ulf Wallin
Senior Advisor
0410-73 35 31
[email protected]

similar documents