PowerPoint Sunusu - Tekirdağ Ticaret Borsası

Report
Dünya Yağlı Tohum Üretimi
(MİLYON TON)
600
500
461
446
474
504
522
400
300
200
100
0
2010
SOYA FASULYESİ
2011
KOLZA TOHUMU
2012
AYÇİÇEK TOHUMU
2013
PAMUK TOHUMU
DÜNYA YAĞLI TOHUM ÜRETİMİ (Milyon TON)
2010
2011
2012
2013
SOYA FASULYESİ
264
239
268
284
AYÇİÇEK TOHUMU
34
41
36
43
KOLZA TOHUMU
61
61
63
71
PAMUK TOHUMU
44
48
46
45
DİĞER T.
58
57
61
61
TOPLAM
461
446
474
504
2
Kaynak: USDA Ağustos 2014 Raporu, *tahmin
2014*
305
40
70
44
63
522
2014
DİĞER T.
Dünya Hamyağ Üretimi
(MİLYON TON)
200
180
149
157
161
170
176
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2010
PALM YAĞI
2011
SOYA YAĞI
KOLZA YAĞI
2012
AYÇİÇEK YAĞI
2013
PAMUK YAĞI
DÜNYA BİTKİSEL HAM YAĞ ÜRETİMİ (MİLYON TON)
2010 2011 2012 2013 2014*
SOYA YAĞI
41
43
43
47
47
PAMUK YAĞI
5
5
5
5
5
AYÇİÇEK YAĞI
12
15
14
16
15
KOLZA YAĞI
24
24
25
26
26
PALM YAĞI
49
52
56
59
63
DİĞER YAĞLAR
18
18
18
17
20
TOPLAM
149
157
161
170
176
3
Kaynak: USDA Ağustos 2014 Raporu, *tahmin
2014
DİĞER YAĞLAR
Türkiye Yağlı Tohum Üretimi
(BİN TON)
2,750
2,500
2,250
2,000
1,750
1,500
1,250
1,000
750
500
1,400
1,000
950
1,050
2010
AYÇİÇEK TOHUMU
2011
PAMUK TOHUMU
2012
SOYA FASULYESİ
1,200
250
0
2013
KOLZA TOHUMU
TÜRKİYE YAĞLI TOHUM ÜRETİMİ (Bin Ton)
2010
2011
2012
2013
AYÇİÇEK TOHUMU
1.000
950
1.050
1.400
PAMUK TOHUMU
1.150
1.500
1.250
950
SOYA FASULYESİ
55
75
112
180
KOLZA TOHUMU
110
88
100
102
ASPİR TOHUMU
26
18
20
45
TOPLAM
2.341
2.631
2.532
2.677
Kaynak: TUİK, *2014 tahmini
4
2014
ASPİR TOHUMU
2014*
1.200
1.140
153
112
76
2.681
Türkiye Ayçiçeği Tohumu Ekim Alanı
(Bin Hektar)
700
650
650
600
551
556
550
2010
2011
2012
555
550
500
510
515
2008
2009
486
450
400
2007
5
2013
2014*
Bitkisel Yağ Arz ve Talebi 2013
Ayçiçeği
Soya Fasulyesi
İŞLENEN
YAĞLI
TOHUM
Y.TOHUM
KULLANIM
ARZKULLANIM
YAĞLI
TOHUM ARZ
(BİN TON)
KIRMA
1.400
732
2.132
560
315
632
1.507
42
576
180
1.074
400
33
40
6
79
40
10
35
24
38
97
127
4
854
950
20
970
Yurt İçi İthal
Tohum Tohum
Ham
Ham
Yağ
Yağ
İthal
Ham
Yağ
712
Kolza Yağı
102
Aspir Yağı
45
TOPLAM
İHRACAT
Yurt İçi
Yağlı
FULLFAT,
Tohum İthal YEM,TOH
Üretimi Tohum UMLUK
Palm Yağı
Keten/Ketencik
KULLANIM
DİĞER
Mısırözü Yağı
Pamuk
YAĞ ARZ
137
101
2.677 2.064
239
40
45
16
36
101
854
3.887
55
811
474
TOPLAM
HAM
Yem,
YAĞ
Boya, Sıvı Marga Marga
ARZI Sabun yağ
rin
rin
6
5
10
30
Sıvı
Yağ
TOPLAM
YAĞ
KULLANIM
824
1.442
12
77
61
91
46
121
131
5
1
20
49
712
149
1
120
428
95
5
8
36
16
16
16
36
36
36
1.388 2.673
* Margarin iç tüketimi 571bin ton olup tablodaki miktar kullanılan bitkisel yağ miktarıdır.
%30
İÇ TÜKETİM
293 618 153 523*
698
40
983
89
2.570
Yağlı Tohum & Türevleri İthalatı
(Milyon Dolar)
4,000
3,500
3,636
3,655
2012
2013
3,122
2,994
3,000
2,490
2,500
2,058
2,000
1,693
1,398
1,500
954
1,000
1,435
1,098
500
0
2003
2004
2005
2006
Yağlı Tohum
2007
2008
Hamyağ
2009
Küspe
2010
TOPLAM
2011
YILLAR İTİBARİYLE YAĞLI TOHUM VE TÜREVLERİ İTHALATI (MİLYON DOLAR)
Yağlı Tohum
Hamyağ
Küspe
TOPLAM
Kaynak: TUİK
2003
424
415
115
954
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
464
597
525
874 1.304 910 1.393 1.358 1.249 1.245
429
626
797
648 1.456 944
801 1.338 1.632 1.602
205
175
113
171
234
204
296
426
755
808
1.098 1.398 1.435 1.693 2.994 2.058 2.490 3.122 3.636 3.655
7
2014 –
7 AY
1.066
1.200
367
2.657
Yağlı Tohum & Türevleri İthalatı
(Bin Ton)
6,000
5,336
5,000
4,492
3,737
4,000
3,000
3,762
3,683
5,126
4,669
3,727
3,382
2,709
2,837
2003
2004
2,000
1,000
0
2005
2006
Yağlı Tohum
2007
2008
Hamyağ
2009
Küspe
2010
2011
2012
2013
TOPLAM
YILLAR İTİBARİYLE YAĞLI TOHUM VE TÜREVLERİ İTHALATI (BİN TON)
Yağlı Tohum
Hamyağ
Küspe
TOPLAM
Kaynak: TUİK
2014 –
2008 2009 2010 2011 2012 2013 7 AY
1.949 1.723 2.735 2.322 2.131 2.012 1.754
1.063 932
812 1.046 1.325 1.391 966
715
727
945 1.301 1.880 1.723 919
3.727 3.382 4.492 4.669 5.336 5.126 3.653
425
342
238
470
743
626
2003 2004 2005 2006 2007
1.378 1.254 1.844 1.661 2.095
757
688 1.053 1.315 794
574
895
840
786
794
2.709 2.837 3.737 3.762 3.683
400
174
Ayçiçeği Hamyağı 207
8
DIR Kapsamlı Yağlı Tohum ve Türevleri İthalatı
(Milyon Dolar)
DIR Kapsamlı Ayçiçeği Hamyağı İthalatı
1,000
880
900
841
800
700
582
600
500
418
400
300
Ayçiçeği
Yağı
(Bin Ton)
2013
2014 –
7 Ay
T. İthalat
676
538
DIR İthalat
576
486
%92
%90
171
200
100
0
2009
2010
2011
2012
2013
DIR KAPSAMLI YAĞLI TOHUM VE TÜREVLERİ İTHALATI (Milyon DOLAR)
2009
2010
2011
2012
AYÇİÇEĞİ TOHUMU
55
11
18
23
PALM YAĞI VE FRAKSİYONLARI; DİĞER
126
134
282
261
AYÇİÇEĞİ TOHUMU YAĞLARI; HAM
418
171
582
880
MISIR YAĞI VE FRAKSİYONLARI; HAM
19
22
46
33
SOYA FASULYESİ KÜSPE
14
15
48
66
AYÇİÇEĞİ TOHUMU KÜSPE
4
9
10
29
Kaynak: TUİK
9
2013
47
253
841
39
79
69
Türkiye Toplam Likit Yağ & Margarin
İhracatı (Milyon Dolar)
1,200
1,108
1,082
2012
2013
953
1,000
800
659
600
405
400
327
374
257
200
177
140
197
0
2003
2004
2005
2006
LİKİT
2007
2008
MARGARİN
2009
2010
TOPLAM
2011
TÜRKİYE BİTKİSEL YAĞ İHRACATI (MİLYON DOLAR)
Kaynak: TUİK
2014 –
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 7 AY
LİKİT
83
67
98
248 142 455 312 250 771 954 892 526
MARGARİN 94
74
99
79
115 205
93
124 181 154 190
91
TOPLAM
177 140 197 327 257 659 405 374 953 1.108 1.082 617
10
Türkiye Toplam Likit Yağ & Margarin
İhracatı (Bin Ton)
900
772
800
710
700
569
600
500
400
300
408
378
283
242
223
358
232
163
200
100
0
2003
2004
2005
2006
LİKİT
2007
2008
2009
2010
MARGARİN
TOPLAM
2011
2012
2013
TÜRKİYE BİTKİSEL YAĞ İHRACATI (BİN TON)
Kaynak: TUİK
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
LİKİT
97
67 98
272 118 265 267
182 448 600 618
MARGARİN 126
96 144
106 114 143 91
101 121 110 154
TOPLAM
223 163 242
378 232 408 358
283 569 710 772
11
2014 –
7 AY
430
76
506
Ayçiçeği Yağı İhracatı Yapılan Ülkeler
(Ton)
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
Irak
200,000
Suriye
Lübnan
150,000
100,000
50,000
0
2009
Irak
Suriye
Lübnan
Kaynak: TUİK
2010
2011
2012
Ayçiçeği tohumu yağı ihracatı (20 Bin Ton Üzeri Ülkeler)
2009
2010
2011
2012
2013
125.051
71.235
330.258
473.530
396.668
23.924
9.262
13.864
14.565
85.599
2.177
1.713
6.579
11.931
21.172
12
2013
2014 – 7 AY
278.330
75.185
14.845
% 0 Gümrük Vergili
Sınai Amaçlı Ayçiçek Yağı İthalatı
(Ton)
45,000
41,058
39,317
40,000
7 AY
35,000
29,250
30,000
24,305
25,000
18,841
20,000
13,875
15,000
10,000
5,000
3,053
400
159
2006
2007
0
2006
400
Kaynak: TUİK
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 - 6
AY
YILLARA GÖRE SINAİ AMAÇLI AYÇİÇEĞİ YAĞI İTHALATI (TON)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 2014 - 7 AY
159
3.053 13.875 29.250 24.305 41.058 18.841
39.317
13
9,000
% 0 Gümrük Vergili
Bosna Hersek Menşeli
Rafine Ayçiçeği Yağı İthalatı (Ton)
7,819
8,000
7,000
7 AY
6,204
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
559
1,000
14
104
2010
2011
0
Miktar (Ton)
Kaynak: TUİK
2012
2013
RAFİNE AYÇİÇEĞİ YAĞI İTHALATI
2010
2011
2012
2013
14
104
559
6.204
14
2014 - 6 AY
2014 - 7 AY
7.819
2003 - 2014 YILLARI DESTEKLEME
MİKTARLARI (KRŞ/KG)
60
50
40
30
30
20
17.5
10
11
20
20
2006
2007
23
23
24
24
2010
2011
2012
2013
21
18.9
13.5
0
2003
2004
2005
Pamuk
2008
2009
Ayçiçeği
Soya
Kanola
Aspir
YILLARA GÖRE DESTEKLEMELER (KRŞ/KG)
Pamuk
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
9
19
26
29
29
27
42
42
42
46
50
55
1.150
1.500
1.250
950
1.140
23
35
27,5
30
23
50
40
40
24
50
40
40
24
50
40
45
30
50
40
45
Pamuk Tohumu Üretimi
11
13,5
Ayçiçeği
Soya
Kanola
Aspir
11,5
12
14
13
17,5
20
20
20
22
22
22
20
22
22
22
18,9
20,7
20,7
20,7
21
27,5
23
25
2014
• Son yıllarda Irak ve Suriye’ye tamamı DIR kapsamından
olmak üzere ihracat ciddi düzeyde artmıştır. Bu iki ülkeye
son 5 yılın ihracat rakamları ile 2014 yılı 7 aylık ihracat
miktarı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Irak
Suriye
Ayçiçeği tohumu yağı ihracatı (20 Bin Ton Üzeri Ülkeler)
2009
2010
2011
2012
2013
125.051
71.235
330.258
473.530
396.668
23.924
9.262
13.864
14.565
85.599
2014 – 7 AY
278.330
75.185
• Görüldüğü üzere 2014 yılı 7 aylık rakamları dikkate
alındığında yıl sonunda Irak’a 475 bin ton, Suriye’ye 100 bin
tonun üzerinde ihracat yapılmış olacaktır. Bu rakamların
gerçeği yansıtmadığı, diğer bir ifadeyle bu ihracatın yapılıp
yapılmadığı konusunda şüphelerimiz bulunmaktadır.
• % 0 Gümrük vergili teknik ve sınai amaçlı yağ ithalatı
devamlı artmaktadır. 2014 yılı 7 aylık döneminde 39.317 ton
teknik ve sınai amaçlı yağ ithal edilmiş olup, yıl sonunda bu
rakam 70-80 bin ton olacaktır. Bu ithalat önceki yıllara göre
3-4 kat artış demektir. Daha önceki yıllar soya ve keten
tohumu yağı kullanan boya sanayinin son yıllarda ayçiçeği
yağı kullanması düşündürücüdür. Sektörümüzde, %0
gümrük vergisi ile ithal edilen bu yağların gıda amaçlı
kullanıldığı endişesi hakimdir.
• Bosna Hersek’ten %0 Gümrük vergisi ile rafine edilmiş
Ayçiçek yağı ithal edilmekte, bu durum ise piyasa fiyat
dengesizliği yaratarak haksız rekabete sebep olmaktadır.
Son 4 yıla ait ve 2014 yılı 7 aylık ithalat rakamları aşağıdadır.
Miktar (Ton)
RAFİNE AYÇİÇEĞİ YAĞI İTHALATI
2010
2011
2012
2013
14
104
559
6.204
2014 - 7 AY
7.819
• Son zamanlarda basın ve yayın organlarında da gündeme
getirildiği üzere, bitkisel yağların motorine karıştırıldığı
bilinmektedir. Yakıt olarak motorine katılan bitkisel yağlar
hem dışa bağımlı sektörümüzü sıkıntıya sokmakta, hem de
devletimizi önemli ölçüde vergi geliri kaybına
uğratmaktadır.
• Son aylarda özellikle Güney Bölgesinde soya fasulyesi
kırımının arttığı, yalnızca yem amaçlı ithalatına izin verilen
GDO’lu soya fasulyesinin işlenmesi sonucu elde edilen soya
yağını aylık 20 bin tonlara ulaştığı bilinmektedir. Yalnızca
boya ve yem sanayinde kullanımına izin verilen GDO’lu
ürünlerden elde edilen soya yağlarının tamamının bu iki
sektöre gitmediği ihracatta ayçiçeği yağlarına karıştırıldığı
endişesi bulunmaktadır.
Kara delik olarak ifade edilen bu sorunların
ana nedeni %0 Gümrük vergili (DIR
kapsamındaki ithalat, teknik ve sınai amaçlı
yağlar ve rafine edilmiş ayçiçek yağı) olan
ancak amacına uygun kullanılmayan bu
uygulamaların yanında koruma duvarlarının
yüksek oluşundan kaynaklanmaktadır.
SONUÇ
Sektör ve sektör temsilcisi derneğimizin hedefi:
İnsanlarımızın sağlıklı beslenmesi için daha fazla
ve kaliteli bitkisel yağ tüketmesi,
Yağlı tohum ihtiyacının ülke içinden
karşılanması,
Güven ve istikrar ortamında serbest rekabet
şartlarında sektörün büyümesi ve ülkemiz
ihtiyaçlarının karşılayacak hale gelmesidir.
22
TEŞEKKÜRLER

similar documents