bildspel demokrati

Report
Så styrs Sverige
Sverige är en demokrati-INTE en diktatur!
Demokrati på olika sätt
Direkt-demokrati
Representativ-demokrati
• Alla kan delta och besluta i
parlamenten (omröstningar på
gator och torg)
• Fördelar: alla har chansen att
direkt påverka
• Schweiz är ända landet (som
delvis) har direktdemokrati
• Folket väljer sina representanter
i parlamenten
• Fördelar: smidigheten i att
kunna välja sin politiska
representant (att föra ens talan)
och att beslutsfattningen går
snabbare
• Alla övriga demokratier är
representativa demokratier
Diktatur
• En eller några få bestämmer
• Du får inte tycka som du vill högt
• Diktatorn bestämmer vad du får läsa, titta eller lyssna på
• Du kan bli straffad, ofta med våld, om du inte lyder ledarna
• Alla har inte samma rättigheter/skyldigheter
• En del människor anses mer värda än andra
• De som bestämmer lyssnar inte på folket
Kommuner, landsting och riksdag
- Vad är för något & vilka beslut fattas på olika nivåer?
• Kommunerna – har makten över städer/orter -ansvarar för lokala
frågor t ex: skola, äldreomsorg, handikappomsorg,
dricksvattentillgång, bygglov mm
• Landstingen – Har makt över regionala delar av Sverige ansvarar
för t ex sjukvård, tandvård och kollektivtrafik
• Riksdagen – har makt över Sverige och är det högst beslutande
nationella organet beslutar om t ex: skatter, nyal agar,
statsbudget (hur ekonomisk politik ska bedrivas), bedöma
regeringens arbete…
• - Riksdagen är Sveriges högst beslutande nationella organ och har därför
makten att besluta om lagar som reglerar handlingsfriheten för
kommuner och landsting – exempelvis är alla landsting förpliktade att ge
fri tandvård till alla medborgare under 20år
Hur ofta är det val och vad krävs för
att få rösta?
• Till kommun, landsting och riksdagen är det val vart 4:e år (den
3:e söndagen i september)
• Till EU – vart 5:e
För att få rösta krävs(vid nationella val):
- Att du är över 18år på valdagen
- Är svensk medborgare och varit det i minst 3år
- Är folkbokförd i Sverige, alternativt varit folkbokförd i Sverige
(bor/bott i Sverige)
- För kommun/landstingsval får även icke svenska medborgare
rösta om kommer från annat EU-land/Norge/Island eller varit
bosatta här i 3 år
Måste man rösta?
• Nej i Sverige har vi inte röstplikt – du är fri att avstå
• I Sverige brukar i genomsnitt 70-85% av de som har
rätt att rösta göra det – vilket är ett högt deltagande i
förhållande till andra länder
Riksdagen
- mandat och valmanskretsar
• I riksdagens finns totalt 349 platser – dessa brukar kallas för
mandat
• Nu blir det lite matte!!
- Hur stor procentandel av rösterna ett parti får avgör hur många riksdagsmandat partiet ska få (ett
parti som får 22% av rösterna ska ha 22% av riksdagsmandaten – vilket motsvarar 77mandat)
• Mandaten är geografiskt fördelade i 29st Valkretsar – för att
hela det geografiska Sverige ska vara representerat i riksdagen
- Varje valkrets har ett visst antal garanterade fasta mandat
- Sen finns det ett visst antal utjämningsmandat som är att ge extra mandat(platser) till
de valmanskretsar(regioner) där valdeltagandet är extra högt
Vad krävs för att partier ska ta mandat i
riksdagen
• För att ett parti ska ta mandat i riksdagen så finns två vägar att gå:
- Vanligast är att partiet får minst 4% av rösterna vid riksdagsvalet
- Men det går också att ta mandat för partier om de får minst 12% av
rösterna i en region(valmanskrets)
Politiska riksdagspartier idag.
• Sveriges riksdag består idag av 8 partier
• Eftersom partierna står för olika politiska åsikter(ideologier)
så deras samarbeten utformade därefter
- I svensk politik har därefter två politiska samarbetsblock
formats - alliansen och de rödgröna
Riksdag och regering
- Hur fördelas makten?
A. Riksdagens majoritet har den lagstiftande makten
B. Regeringen styr Sverige genom att lämna förslag till
riksdagen
C. När regeringen lämnar lagändringsförslag till riksdagen
kallas det ”proposition”
D. När oppositionen ger förslag kallas det ”motion”
E. Riksdagens majoritet avgör om regeringen får vara kvar
eller ska avgå
F. Regeringen ansvarar för att riksdagens beslut genomförs
Olika regeringsformer
- Majoritetsregeringen – en regering av ett eller flera partier som
tillsammans har över 50% av riksdagens mandat (alliansen 20062014)
- Minoritetsregering – en regering som behöver stöd i riksdagen från
icke regeringspartier
- Samarbetsregering – regering bestående av partier från olika politiska
block (t.ex. Sveriges regering under 2:a världskriget)
Sverige & EU
Sedan 1995 är Sverige medlem i Europeiska unionen(EU)
Därefter har den politiska makten flyttats från Riksdagen till EU inom
områden som rör andra EU-länder – exempelvis:
 Fri rörlighet för:
- Varors förflyttning i EU
- Hur tjänstearbeten förflyttas mellan nationsgränser i Eu (t.ex. restaurangjobb)
- Människors resande/bosättande i Eu
- Pengars förflyttning inom EU

similar documents