Microsoft PowerPoint presentation

Report
Människorna i världen
Var bor det flest människor?
Hur snabbt ökar befolkningen?
Vad beror befolkningsökningen på?
Var bor alla människor?
•
•
•
•
•
Kina och Indien folkrikast
60 % av alla människor bor i Asien
Största delen av befolkningen bor i u-länderna
U-länder = utvecklingsländer= fattiga länder
2007 fanns 6670 miljoner (6,6 miljarder)
människor på jorden se fördelning på sid 168
• Källkritik!
• Hett, torrt, kallt – få människor
• Vatten och mat – många människor
• Bördig mark, vatten, sjöar kuster
Folkökningen
• 75 miljoner fler varje år
• 200 000 människor per dag trots att många
dör…
• Har alla mat, rent vatten, sjukvård, utbildning
och bostad?
• Forskare säger att jorden kan föda 8 miljarder.
Varför svälter så många idag?
Var ökar befolkningen snabbast?
• Afrika och sydvästra Asien
• I Europa ett el två barn eller inget alls
• I u-länderna är det vanligt med fem eller sex barn
per familj
• Färre barn när man flyttar in till stan
• I länder med stor inflyttning till städerna bromsas
folkökningen
• Utbildning viktigt (kvinnor får starkare ställning
och kan påverka antalet barn)
Befolkningspyramid
• Stor skillnad mellan olika länder i fördelningen
mellan unga och gamla
• Afrika: många barn, få gamla
• Indien: många upp till 20-30 år sen avtar det
• Sverige: ganska jämt fördelat men flest 50-60åringar
Kommer människor att leva
längre?
• Sen 1990-talet har det försämrats igen
• Krig, aids (hiv)
• Annat i Sverige?

similar documents