PowerPoint-presentation

Report
Hälsa på lika villkor?
I vår får 95 000 personer som bor
i Västra Götaland enkäten Hälsa
på lika villkor? hem i brevlådan.
Om du är utvald att besvara
enkäten kan du göra en insats
både för dig själv och andra.
Hälsa på lika villkor?
Hälsa på lika villkor? ger
politikerna ett bra underlag kring
hur vi som bor i Västra Götaland
mår.
Genom den kunskapen fattar de
beslut som rör din och andras
hälsa.
Hälsa på lika villkor?
Hälsa på lika villkor? skickas ut i
februari 2015 och avslutas i maj.
Har du fått den i brevlådan? Svara
på enkäten, antingen i
pappersform eller på webben. Ditt
svar är viktigt!
Hälsa på lika villkor? är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, Statistiska
Centralbyrån och Sveriges landsting/regioner.
Hälsa på lika villkor?
EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSVILLKOR I SVERIGE 2015
HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR?

similar documents