PowerPoint-presentasjon

Report
Innvandring og migrasjon
- Nøkkeltall •
Immigrasjon EU
– 33,5 mill. personer i EU født utenfor Unionen
•
20,4 mil personer i EU uten statsborgerskap fra EU-land
– 13,7 mill. EU-borgere bor i et annet EU land
– Land med flest personer med fremmet statsborgerskap:
•
Tyskland: 7,7 millioner med ikke-tysk statsborgerskap
•
Spania: 5,1 millioner med ikke-spansk statsborgerskap.
– 696 000 tildelt «EU-pass» i 2012 (Økning på 4,3 % fra 2011)
– 2,1 mill. innvilgede oppholdstillatelser til tredjelands-borgere i 2012
•
32 % Familieinnvandring
•
23 % Arbeidsinnvandrere
•
22 % Studie
•
23 % Andre grunner (Inkludert asyl)
– 435 000 Asylsøkere til EU i 2013 (økning på 30 % siden 2012)
– 5 – 6 mill. papirløse migranter i Europa
17.02.2015
© Caritas Norge
Innvandring til Norge 2013
54 400 innvandrere fra ikke-nordiske land
(60 % av innvandringen i 2013 var fra Europa)
Innvandringsgrunn
Andre (10 %)
Arbeid (43%)
Europa (90%)
0
20000
7000
9000
Andre (46%)
Familie (32%)
Flukt (13%)
Europa (54%)
Andre (98%)
Europa (2%)
0
Utdanning (11%)
Europa (30%)
© Caritas Norge
2000 4000 6000
Andre (39%)
Europa (61%)
0
17.02.2015
10000
Andre (70%)
0
Annet (1%)
5000
100
200
Caritas Infosenter – nøkkeltall
Aldersfordeling
Besøkstall 2012 - 2014
8211
7573
5400
2014
2013
2012
0
2000
4000
< 18 år (0,5 %)
18 - 30 år (32 %)
30 - 60 år (64,5%)
6000
8000
10000
Fordeling etter Statsborgerskap
> 60 (3 %)
Fordeling etter fødeland
Spansk (37%)
Afrika (28 %)
Romensk (16 %)
Sør-/Mellom-Am (17%)
Polsk (16%)
Polen (15,5 %)
Portugisisk (5%)
Romania (15,5%)
Andre (26%)
Spania (6,5 %)
Andre (17,5 %)
17.02.2015
© Caritas Norge
Caritas Infosenter – nøkkeltall
Barn i Norge
Utdanningsnivå besøkende
Annet
Barn i Norge (19%)
3%
9%
47%
24%
17%
Grunnskole
VGS
Fagskole
Univ./Høys.
0%
10%
20%
30%
Ikke barn i Norge (78%)
Ukjent (3%)
40%
50%
Enslig i Norge
Kjønnsfordeling
Kvinner (29%)
Enslig (68%)
Partner (30%)
Menn (71%)
17.02.2015
© Caritas Norge
Ukjent (2%)
Caritas Infosenter – Temaområder
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Arbeid (43%)
CV (31%)
Bolig (10%)
UDI (22%)
NAV (25%)
Oppvekst (5%)
Norskkurs (25%)
Juridisk (13%)
Sosialhjep (3%)
Menneskehandel/Sosial dumping (3%)
Helse (8%)
Annet (15%)
17.02.2015
© Caritas Norge
Utfordringer i Norge
• Norskkunnskaper
• 26 % av deltakere i Voksenopplæringen er Europeere (2012)
• Grunnutfordringen for inkludering
• Språkkurs koster ofte 5 000 kr. pr. uke
• Fattigdom og menneskehandel
• 25 % vedvarende fattigdom blant innvandrere i Nore
• >50 % av barn i Norge som lever i vedvarende fattigdom er innvandrere
• 880 000 ofre for menneskehandel i EU
• I 2013 ble tvangsarbeid den vanligste form for menneskehandel i Norge
• Familieutfordringer
• 43 000 barn av innvandrerbefolkningen i vedvarende fattigdom
• 16 000 flere barn i vedvarende fattigdom i 2013 enn 2006
• 21 % av barn i tiltak hos barnevernet har innvandrerbakgrunn (16 % i 2004)
• 70 % av beboere på krisesentre har innvandrerbakgrunn
• 57 % av EU-borgere i Norge er menn (stabilt de siste årene)
17.02.2015
© Caritas Norge
Global utfordring
• 200 mill. arbeidsledige
•
•
•
•
•
200 mill. arbeidsledige i aldersgruppen 15-24 i Afrika Sør for Sahara
Behov for 600 mil. nye arbeidsplasser innen 2020 (Verdensbanken)
50 % av alle nye jobber i 1999 til 2009 i Afrika sør for Sahara er skapt i
landbrukssektoren
70 % av de 805 mil. kronisk underernærte jobber innen landbruk
2 mrd. er avhengig av verdens 500 mil småbrukere for å generere inntekt
• Flyktninger/Nødhjelp
•
•
17.02.2015
> 51 mill. på flukt.
Middelhavet: Over 4 000 døde i 2014. (220 000 flyktet over middelhavet)
© Caritas Norge

similar documents