Klimasoner

Report
Klimasoner
Hvordan klima og vegetasjon henger sammen
De viktigste klima- og vegetasjonssonene på jorda
Menneskenes påvirkning på vegetasjon og dyreliv
Vi snakker om fem soner:
1.
Tropisk sone
2.
De subtropiske sonene
3.
Middelhavsklima
4.
Den tempererte sonen
5.
Polarsonen
1. Tropisk sone
Gjennomsnittstemperatur: 25 grader i skyggen.
Temperaturforskjellene mellom dag og natt er større enn mellom
årstidene.
Regn hver dag:
vannet fordamper pga. varmen og kommer ned som regn utpå
ettermiddagen.
Vegetasjon: tropisk regnskog
Urskog (den opprinnelige skogen)
Vanskelig å ta seg frem – lite lys til skogbunnen og ”gjenvokst”.
Få mennesker, men mange dyr og fugler.
Hvor kan vi finne tropisk sone?
Sørøst-Asia
Sentral-Afrika
Mellom-Amerika (med Amazonas i Brasil)
1. Tropisk sone forts.
Hvordan påvirker mennesker tropisk sone?
Når vi hogger og brenner ned trær i dette området, vokser vegetasjonen
opp annerledes: som ugjennomtrengelige, greinete kratt.
Med andre ord: jungel.
Svibruk – å dyrke i asken.
Store skogområdet hogd ned for å bli beitemark (for matproduksjon)
Olje, gummi og metaller, og trær til tømmer
Bygges veier for å frakte disse ressursene
Resultat: skogen blir borte
Hvorfor er dette dumt? Fordi jorda blir tynn og næringsfattig, dermed
gror nye vekster mye dårligere. Dermed blir jorda som står igjen uten liv,
vegetasjon eller dyreliv.
1. Tropisk sone forts.
Savanne
Nord og sør for regnskogen
Mindre fuktig, fortsatt varmt.
Varierer i løpet av året (snitt 20-30 grader).
Vegetasjon:
trærne blir lavere og skogen går over i det som kalles savanne.
Høyt gress og spredte trær eller klynger av trær.
Hvilke dyr lever på savannen?
Utrydningstruede
Krypskyttere
Dyrereservater
2. Subtropisk sone
Ørken
Tørt
Regner mindre enn 250 mm i året
Lite planteliv
Sand og stein
Verdens største ørken?
Glovarmt om dagen, nærmere 0 om natten.
Få mennesker (unntak: oasene – grønne, frodige ”øyer”)
Nomader
2. De subtropiske sonene forts.
Forørkning
Betyr: jorda blir gradvis ødelagt som dyrkingsjord.
Ca. 25 % av landarealene på jorda er utsatt for dette.
Her bor ca 1 milliard mennesker.
3. Middelshavsklima
Varme og tørre somre, fuktige og milde vintre.
Sjeldent snø (unntak: fjellområdene)
Lignende: kysten ved California, Chile, sørvestre
hjørnet av Sør-Afrika og sørvestlige områdene i
Australia.
Felles for disse: 30-40 grader fra ekvator
Oliven, mandler, fikener, sitroner, appelsiner og
vindruer.
4. Den tempererte sonen
Først og fremst nordlig halvkule
Kystklima med varmekjær løvskog
Stor forskjell innland og kysten.
Vestavind gir ”grønt” klima
Eksempelland?
Vestlandskysten i Norge, Danmark, Nederland, Irland.
Sjeldent varme somre og ikke så kalde vintre
Varmekjær løvskog
Skog som ikke vokser i kaldere områder lenger nord.
Eik, bøk, lind, lønn, ask
4. Den tempererte sonen forts.
Avskoging i Europa og Nord-Amerika
1000 år e.Kr./evt.: 80 % av Mellom-Europa og Vest-Europa
dekt av skog.
1300: 20 % av skogen igjen.
Hva hadde skjedd?
Ryddet til jordbruk
Innlandsklima med gresstepper
Prærien i USA, pusztaen i Ungarn, steppeområder i Russland,
Kasakhstan og Mongolia.
Innlandsklima: Varme somre og kalde vintrer
Viktige jordbruksområder (eks kornproduksjon).
4. Den tempererte sonen forts.
Menneskelig påvirkning på gressteppene
Tørre områder
Bøndene må bruke grunnvann, og grunnvannet synker.
Innsjøer skrumper inn og fisk dør ut.
Innlandsklima med barskog
Jevnes ikke ut av vestavinden.
Barskogbeltet (nordlig halvkule)
De enorme, sammenhengende, russiske barskogområdene blir
kalt taiga (skog på russisk).
Gran, furu, lerketrær (Sibir).
Elg, bjørn, jerv, gaupe
5. Polarsonen
Tundraen: kald ørkentype.
Ofte kaldere enn 30 kuldegrader.
Verkhojansk (Sibir): målt -71,2 kuldegrader!
Lite nedbør (under 100 mm)
Kort og kjølig sommer, sjeldent over 10 varmegrader.
Permafrost: jorda er frosset året rundt.
Landskap: flatt, dekket av mose og lav, spredte busker
og dvergtrær.
Svært få mennesker
Funnet olje i disse områdene. Spesielt sårbar pga
beliggenhet.
5. Polarsonen
Polområdene
Sydpolen (Antarktis)
99,6 % dekket av flere tusen meter tykt islag
Ingen fastboende
Sel, hval, pingviner
Nordpolen (Arktis)
Ikke kontinent
Isbjørn, polarrev, reinsdyr, moskus
Hvalross, sel, hval

similar documents