A bor mikrobiológiája és biokémiája

Report
A bor mikrobiológiája és
biokémiája
Dr. Naár Zoltán
Dr. Szarvas József
Dr. Rácz László
Amiről keveset fog szólni az előadás
És amiről többet…
• Az alkoholos erjedés lefolyása: a mikrobapopuláció, szaporodási
sebesség borászati jelentősége
• Az alkoholos erjedés cukorból élesztőgombák segítségével anaerob
körülmények között
• A must és a bor almasavtartalmának mikrobiológiai lebontásának két
lehetséges útja:
1, tejsavbaktériumok segítségével, amikor tejsav és szén-dioxid
keletkezik. Ezt malolaktikus fermentációnak nevezzük.
2, Élesztőgombák segítségével, amikor az almasavból anaerob
körülmények között etil-alkohol és szén-dioxid keletkezik. Ezt
malolaktikus erjedésnek nevezzük.
• A borászatban jelentős az élesztőgombák szerepe: a jó erjesztő
képességű élesztők (Saccharomyces, Zygosaccharomyces,
Schizosaccharomyces), az apikulátusz élesztők (Hanseniaspora –
Kloeckera, Brettanomyces - Dekkera nemzetség, Saccharomycodes
nemzetség) virágélesztők (Pichia, Candida nemzetség)
És amiről többet…
• A must és a bor mikroorganizmusai (gombák, baktériumok). Melléklet a
végén!
• A kénezés régóta alkalmazott borászati eljárás, amelynek fontos szerepe
van a korszerű borkészítésben és kezelésben, továbbá a borgazdasági
tisztaság fenntartásában. A kénes savnak (oldott kén-dioxid) négy alapvető
tulajdonsága van, amely előnyössé teszi az borászati alkalmazását: 1,
antiszeptikus hatás 2, redukáló (antioxidáns hatás) 3, íz és zamatmegőrző
hatás 4, színstabilizáló hatás.
• Mikrobiológiai eredetű borhibák.
A mikrobapopuláció (gomba, baktérium) szaporodását leíró
általános görbe
sejtszám log-a
stacioner
fázis
exponenciális
fázis
log-fázis
lag-fázis
idő
pusztuló
fázis
A mikrobiológiai folyamatok áttekintése
a borkészítés folyamatában
Fermentáció
Alkoholos
etanol
élesztő
Koncentráció
cukrok
Malolaktikus
tejsav
almasav
Időigény
Az élesztőgombák és a tejsavbaktériumok
számának alakulása a borkészítés, majd a
tárolás során
Mikrobák / ml
Élesztőgomba
szüret
alkoholos
erjedés
almasavbontás
tárolás
(Idő)
Az almasavbontás irányításának lehetőségei
Élesztőgomba
Starter kultúra
Szüreti
műveletek
Alkoholos
erjedés
Almasav
bontás
Tárolás
(bor érlelése)
(Idő)
Mikrobiológiai eredetű borhibák
• A bor virágosodása
– A virágélesztők az etanol oxidációjával nagy mennyiségű acetaldehidet,
ecetsavat és illó észtereket termelnek.
• Kéntartalmú illó anyagok képződése
– nitrogénhiányos mustokban, élesztősejtek autolízise lágy borokban,
szerves kéntartalmú növényvédőszer-maradványok
• Ecetsav-baktériumos romlás
– Higiéniai hiba; az ecetesedés megelőzéséhez az oxigén teljes kizárása
• Muskátliíz
– szorbinsavval tartósított borokban a szorbinsav tejsavbaktériumos
lebontásának következménye; a szorbinsavas borokat csak megfelelő
szabad kénessav-szinttel szabad tárolni
A must és a bor mikroorganizmusai
(Gombák, baktériumok)
•
•
•
•
•
•
•
1.
melléklet
1. Élesztőgombák
Az élesztők a must és a bor legfontosabb mikroorganizmusai. Mintegy ötszáz élesztőfajt ismerünk, de csak kis
részüknek van borászati jelentősége. Közülük legfontosabb a borélesztő, a Saccharomyces cerevisiae, amely a
mustot borrá erjeszti. Az egyéb fajokat a borászatban vadélesztőnek nevezzük.
A borélesztő a szőlő és gyümölcscukrot etilalkohollá erjeszti. A répacukrot invertálja és az invertcukrot ugyancsak
kierjeszti.
Az erjedés optimális hőmérséklete az élesztők szempontjából 25-30 oC (fehérboroknál lényegesen alacsonyabb
erjedési hőmérsékletet alkalmazunk, de ezt különböző borminőségi szempontok indokolják). A borélesztő a
kénessavat jól tűri. Bár az erjesztéshez nem igényel oxigént, a levegő jelenléte segíti a szaporodást és javítja a
sejtek alkoholtűrését, így gyorsítja az erjedést.
A borélesztő a szőlőültetvényben csak kis mennyiségben található, de a borászati üzemben, berendezésekben
állandóan jelen van és a szüreti időszakban nagymértékben felszaporodik. Az ültetvényben, a szőlőbogyó felületén
különféle vadélesztők, főleg az ún. apikulátusz fajok találhatók nagy mennyiségben. Beavatkozás nélkül ez a
természetes élesztőflóra indítja meg az erjedést, majd 1-2 napon belül átveszik a vezető szerepet a környezetből
bekerülő borélesztő változatok, amelyek a vadélesztőkhöz képest jobban erjesztenek és alkoholtűrésük is
lényegesen jobb. Ez a folyamat a spontán erjedés, amely kedvező körülmények között kifogástalan minőségű bort
eredményez. Az erjedés körülményei azonban nem mindig optimálisak. Hidegebb őszön vagy az erősebben
kénezett mustot, a nagy cukortartalmú mustot a természetes élesztőflóra nem mindig képes zavartalanul
kierjeszteni. Ilyenkor célszerű ismert tulajdonságú élesztőtenyészetet, ún. fajélesztőt használni. A fajélesztős
beoltás feltétlenül indokolt a modern reduktív fehérborkészítési technológiákban, ahol éles musttisztítást és
sokszor igen alacsony erjesztési hőmérsékletet alkalmazunk.
A borászati fajélesztők (starterkultúrák) ma már szinte kizárólag szárított, granulált készítményként kerülnek
forgalomba. Ezek hosszú időn át eltarthatók, könnyen és pontosan adagolhatók. A szárított élesztőt felhasználás
előtt kb. tízszeres mennyiségű kézmeleg vízben negyed-fél óráig áztatni (rehidratálni) kell.
Az igen széles piaci kínálatban az általános célokra alkalmas fajélesztők mellett találhatunk nagy cukortartalmú
mustok erjesztésére alkalmas, alkoholtűrő, kénessavtűrő, hidegtűrő, elsődleges aromafeltáró hatású, különleges
aromaképző, almasavcsökkentő, vörösborokhoz ajánlott, valamint pezsgőerjesztéshez alkalmas változatokat. Egyes
kultúrák killer tulajdonságúak. Az ilyen törzsek sajátos toxint termelnek, ami a must eredeti borélesztőinek nagy
részét elpusztíthatja, ezáltal a tiszta fajélesztős erjesztés biztonsága megnő.
A must és a bor mikroorganizmusai
(Gombák, baktériumok)
•
•
•
•
•
•
•
•
2.
melléklet
2. Penészgombák
A természetben igen elterjedt, szaprofiton fajok. A szőlőbogyón, a borászati eszközökön, a pince
falán egyaránt elszaporodnak. A szőlőt rothasztják. Kellemetlen ízű és szagú anyagcseretermékeikkel
rontják a bor minőségét. Bizonyos körülmények között több fajuk képezhet emberre veszélyes
mikotoxinokat, de a must savas pH értékén ezek közül csak a patulin, illetve elvétve az ochratoxin-A
fordulhat elő. Ezek a mikotoxinok az erjedés és borkezelések során teljesen lebomlanak, így a
borokban már nem jelentenek veszélyt, de a penészes szőlő, szőlőlé fogyasztása nem egészséges.
Botrytis cinerea (Sclerotinia fuckeliana)
Erős párás időben a szőlő szürkerothadását okozza, ami jelentős termésveszteséggel és
minőségromlással jár. A szőlő teljes érése után, kedvező őszi időjárás esetén nemesrothadást idéz
elő (pl. Tokaj-hegyalján). Nemesrothadáskor a Botrytis csökkenti a bogyó sav- és víztartalmát. A
feltárt héjon keresztül erős párolgást tesz lehetővé, ezáltal jelentős cukortöményedést okoz.
Glicerint, glükonsavat és különleges aromaanyagokat termel. Mikotoxinokat nem képez.
Aspergillus nemzetség
A rothadó szőlőből származó must kellemetlen penészízét okozzák. Egyes fajaikat felhasználják
pektinbontó enzimek készítésére és citromsav előállítására.
Cladosporium cellare (Rhacodium cellare)
Nemes pincepenész: a pincefalakon, palackokon bársonyos fekete bevonatot képez. Csak megfelelő
hőmérsékletű és páratartalmú, állandó klímájú pincében szaporodik el, és ezzel jelzi a jó pincét.
Főleg a bor párájából táplálkozik, ezért a hosszabb ideig bor nélkül maradt pincében elpusztul.
A must és a bor mikroorganizmusai
(Gombák, baktériumok)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
melléklet
3. Tejsavbaktériumok
Aerotoleráns anaerob baktériumok - levegőt nem igénylik, nem is tudják
hasznosítani, de jelenlétét elviselik. A bor almasavát tejsavvá és CO2-dá erjeszti
(biológiai almasavbontás). Hőmérsékleti optimum 22-25 Co.
4. Ecetsavbaktériumok
A bor alkoholtartalmát ecetsavvá oxidálják, ezért súlyos romlásokozók.
Hőmérsékleti optimumok 25-35 C között van, 65 C fölött elpusztulnak.
Kénessavra viszonylag érzékenyek, a szorbinsav nem gátolja szaporodásukat. Két
nemzetségük közül a szőlőn az Acetobakter és a Gluconobakter egyaránt előfordul,
míg borokban szinte kizárólag Acetobakter-fajok találhatók, melyek cukormentes
borban is szaporodnak.
A mustot fajélesztőkkel oltják be, amelyek átveszik az erejesztést.
Fajélesztők: különböző borvidékekről izolált, kedvező technológiai tulajdonságú
készítmények (általában szárított Saccharomyces törzsek).
3.

similar documents