Preuzmite prezentaciju

Report
Preduzeće CPM CONSULTING d.o.o. osnovano je 2010. godine. Osnovne
profesionalne oblasti delovanja su:















Projektovanje tehnoloških i proizvodnih procesa u građevinarstvu,
Optimizacija korišćenja građevinskih mašina i opreme,
Merenje i vrednovanje radova tokom realizacije investicionih projekata,
Planiranje i kontrola realizacije radova na investicionim projektima,
Optimizacija pouzdanosti proizvodnih sistema u građevinarstvu,
Projektovanje organizacionih struktura građevinskih preduzeća,
Projektovanje organizacionih struktura za realizaciju investicionih projekata,
Upravljanje ljudskim resursima,
Projektovanje i implementacija informacionih sistema na nivou kompanije i na
nivou projekta,
Projektovanje i implementacija baza podataka,
Projektovanje organizacije i tehnologije građenja,
Upravljanje realizacijom investicionih projekata,
Administracija projekta,
Contract Management,
Veštačenje u arbitražnim postupcima kod Izabranog suda Privredne komore Srbije i
na međunarodnim arbitražama.
Projekti na kojima je CPM Consulting bio angažovan, kao i projekti koje su
izrađivali ili realizovali naši stalni stručni saradnici su mnogobrojni.
 2013. – do sada
Contract Management – zaštita ugovorne pozicije Investitora „Koridora Srbije”: na
svim LOT-ovima Koridora X – E-80 (Niš – Bugarska granica) i E-75 (Niš – granica sa
Makedonijom).
Obim posla obuhvata analizu podnetih Varijacija i Odštetnih zahteva od strane svih
Izvođača prema Investitoru, kao i izradu Odštetnih zahteva od strane Investitora prema
svim Izvođačima.
 2013. – do sada
Contract Management na projektu Rekonstrukcije Topionice i izgradnje Fabrike
sumporne kiseline – RTB Bor, uključujući analizu podnetih Varijacija i Odštetnih zahteva
od strane Izvođača SNC Lavalin-a, kao i izradu Odštetnih zahteva Investitora prema
Izvođaču.
 Contract Management uključujući izradu Variation Ordera i Claim-ova na deonici
Sukovo obilaznica.
 Contract Management uključujući izradu Variation Ordera i Claim-ova za LOT 1
na deonici Pirot Istok – Sukovo.
 Contract Management uključujući izradu Variation Ordera i Claim-ova za LOT 1
i LOT 2 na obilaznici oko Dimitrovgrada.
 Izmena projektnog rešenja zamenom tunelske varijante po sistemu Value
Engineering-a ukupne vrednosti 2,5 miliona evra na deonici Sukovo-obilaznica
oko Dimitrovgrada.
 Tehno-ekonomska analiza rešenja tri tipa kolovozne konstrukcije: fleksibilna,
polukruta i kruta kolovozna konstrukcija za deo autoputa od Pirota do granice sa
Bugarskom.
 Planiranje i kontrola realizacije radova na deonici autoputa Sukovo – obilaznica
oko Dimitrovgrada i izrada nedeljnih i mesečnih izveštaja.
 Planiranje i kontrola realizacije radova na deonici autoputra Pirot Istok –
Sukovo i izrada nedeljnih i mesečnih izveštaja.
 Planiranje i realizacija radova na izgradnji mostova na deonici LOT 2 –
obilaznica oko Dimitrovgrada i izrada nedeljnih i mesečnih izveštaja.
 Planiranje i kontrola realizacije radova na izgradnji deonice autoputa LOT 1 –
obilaznica oko Dimitrovgarda i izrada nedeljnih i mesečnih izveštaja.
 Veštačenje za arbitražni postupak kod Izabranog suda Privredne komore
Srbije u sporu oko potraživanja za objekat ATLAS u Bloku 41, u Beogradu.
 Veštačenje za arbitražni postupak kod Izabranog suda Privredne komore
Srbije u sporu oko potraživanja za objekat GTC u Bloku 19A, u Beogradu.
 Upravljanje realizacijom radova na izgradnji stambenog naselja Rasadnik na
Banjici u Beogradu.
 Upravljanje realizacijom radova na izgradnji poslovnog objekta City Square u
Bulevaru kralja Aleksandra u Beogradu.
 Upravljanje realizacijom radova na izgradnji poslovnog objekta u Prizrenskoj 6, u
Beogradu.
 Kontrola realizacije radova na izgradnji Narodne banke Jugoslavije na Slaviji, u
Beogradu.
 Idejni projekat organizacije i tehnologije građenja poslovnog objekta “EAST
POINT” u Moskvi.
 Projekat upravljanja radovima na rekonstrukciji Ateljea 212, varijante I i II, u
Beogradu.
 Projekat upravljanja izradom projektne dokumentacije za restauraciju i delimičnu
rekonstrukciju zgrade Narodne banke Srbije u ul. 7. Jula, u Beogradu.
 Upravljanje realizacijom radova na izgradnji petrohemijskog kompleksa za
duboku preradu nafte u gradu Kirišiju, Rusija.
 Idejno rešenje upravljanja realizacijom radova na izgradnji aerodromske zgrade,
hotela, karga, hangara, produžene piste i nove piste na aerodromu Kazanj.
 Upravljanje realizacijom radova na projektu Nova opera u Moskvi.
 Upravljanje realizacijom radova na izgradnji poslovnog objekta МЕНАТЕП banke u
Moskvi.
 Upravljanje realizacijom radova na izgradnji poslovnog objekta “LEDEX” u
Moskvi.
 Upravljanje realizacijom radova na izgradnji kompleksa ЗСМК u Novokuznjecku.
 Upravljanje realizacijom radova na izgradnji Instituta biohemijskih nauka u
Moskvi, (ИБХ).
Građevinski inženjeri iz našeg tima upravljali su realizacijom radova na velikom
investicionom projektu izgradnje kompleksa Hidrokreking (Hydrocracker Complex),
vrednog oko 4,500,000,000$, u Kirišiju, Rusija.
Contract Management na projektu Rekonstrukcije Topionice i izgradnje Fabrike sumporne
kiseline – RTB Bor, uključujući analizu podnetih Varijacija i Odštetnih zahteva od strane Izvođača
SNC Lavalin-a, kao i izradu Odštetnih zahteva Investitora prema Izvođaču. (2013. – do sada)
Contract Management – zaštita ugovorne pozicije Investitora „Koridora Srbije”: na svim
LOT-ovima Koridora X – E-80 (Niš – Bugarska granica) i E-75 (Niš – granica sa Makedonijom),
(2013. – do sada)
www.cpmconsulting.rs

similar documents