PAINEHAAVAUMA ELI DECUBITUS (makuuhaava)

Report
Krooninen haava
 Pitkäaikainen usein sisäisen ja
ulkoisen tekijän aiheuttama haava
 Sisäisiä tekijöitä: laskimoiden- ja
valtimoiden vajaatoiminta, sydämen
vajaatoiminta, diabetes, syöpä,
verisuonitulehdukset (vaskuliitti)
10.4.2015
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
1
 Ulkoisia tekijöitä: pitkäaikainen
vuodelepo
 Kroonisten haavojen ilmaantuvuus
kasvaa ikääntymisen myötä
10.4.2015
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
2
 Kroonisista haavoista tavallisimpia
ovat säärihaavat, jotka voidaan
luokitella 4:ään luokkaan:
 - laskimoperäiset
 - valtimoperäiset
 - tulehdusperäiset
 - systeemiset ja metaboliset
säärihaavat
10.4.2015
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
3
 Yleisin jalkahaava on laskimoperäinen
säärihaava, toiseksi yleinen syy
säärihaavaan on valtimosairaus
10.4.2015
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
4
10.4.2015
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
5
Valtimoperäinen haava on
ulkonäöltään usein kuiva ja eloton.
10.4.2015
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
6

•
•
•
•
Laskimoperäiset
säärihaavat
Jalkaterä ja jalka on
turvonnut.
Haava on tavallisesti
pinnallinen/matala ja siinä
jyrkät reunat.
Iho on kuiva, kutiseva,
punainen tai ruskea haavan
ympärillä. Sääressä voi olla
ihottumaa.
Laskimohaava ei ole
yleensä kivulias muutoin
kuin silloin kun siinä on
infektio
10.4.2015
 Valtimoperäiset
säärihaavat
• Jalkaterät ja jalat ovat
kylmät, kalpeat tai
sinertävät, kiiltävät.
• Haava on pyöreä,
'hakattu' ja kivulias.
• Kipu voimistuu, kun jalat
nostetaan ylös.
• Kipu vähenee istuessa.
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
7
Säärihaavan paranemista
hidastavia tekijöitä ovat mm.
 haavan suuri koko, raajan heikko
verenkierto, fs. aktiviteetin
vähäisyys, raajaturvotus,
ylipaino/aliravitsemus, korkea ikä
10.4.2015
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
8
Hoidon kulmakivet




Raajan turvotuksen ehkäisy ja hoito
Haavan ihon ja kivun hoitaminen
Lihaspumpun kunnon ylläpitäminen
Potilaan ohjaus erittäin tärkeää
10.4.2015
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
9
Laskimoverenkierron parantaminen
 Omahoito ohje
 Pudota painoasi, sillä yli kymmenen kilon ylipaino lisää
jalkojen turvotusta ja säärihaavan syntyä.
 Liiku säännöllisesti. Lihastyö parantaa
laskimoverenkiertoa.
 Nosta jalat kohoasentoon aina tilaisuuden tullen, työssä
jalat kannattaa nostaa pöydälle, mikäli mahdollista.
 Opettele käyttämään tukisukkia oikein.
 Älä käytä liian korkeakorkoisia kenkiä, sillä ne estävät
kävellessä lihaksien tehokkaan pumppaamisen.
10.4.2015
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
10
PAINEHAAVA
Ihon tai ihonalaisen kudoksen paikallinen
vaurio, jonka on aiheuttanut paine ja/tai
venyttyminen ja hankaus yhdessä tai
erikseen
10.4.2015
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
11
PAINEHAAVOJEN AIHEUTTAJAT
 Pitkittynyt, jatkuva
paine ihon luisen
ulokkeen kohdalla
 Ihon hankaus,
venyttyminen ja
kitka
 Riittämätön
ravintoaineiden
saanti
10.4.2015
 Liikkumattomuus
 Ihon kosteus
 Ihon tunnon
heikkeneminen
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
12
PAINEHAAVOJEN RISKIALUEET
 Lantion seutu
 Ristiselkä
 Istuinkyhmy
 Lonkkaluut
 Alaraajat
 Kehräsluut
 Kantapäät
 Sääriluu
10.4.2015
 Pää
 Takaraivo
 Korvalehdet
 Ylävartalo
 Kyynärpäät
 Lapaluiden
kärkialueet
 Selkäranka
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
13
Riskitekijät













Korkea ikä
Alentunut tajunnan taso, delirium, halvaus
Dementoitunut vuodepotilas
Aso-tauti ja diabetes
MS-tauti
Huono hapetus
Dehydraatio ja matala verenpaine
Huono ravitsemustila
Matala hemoglobiini
Laihuus
Lihavuus
Ulosteen ja virtsan pidätyskyvyttömyys
Liikuntakyvyttömyys
10.4.2015
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
14
PAINEHAAVAN TUNNISTAMINEN
 Apuna käytetään Suomen
Haavanhoitoyhdistys ry:n
suosittelemaa ”painehaavahelpperiä”
Kts.
http://www.suomenhaavanhoitoyhdis
tys.fi/
http://www.terveysportti.fi/kotisivut/kot
isivut.sivut.nayta?p_sivu=17048
10.4.2015
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
15
PAINEHAAVOJEN LUOKITUS
 II ASTE
 I ASTE
 Vaalenematon
punoitus ehjällä
iholla; ei häviä
asentoa vaihtamalla
 Ihon värin muutos,
kuumotus,
turvotus, ihon ja
ihonalaisen
kudoksen
kovettuminen
10.4.2015
 Osittainen ihovaurio
tai ihon
rikkoutuminen, joka
ulottuu
epidermikseen
ja/tai dermikseen;
haava on
pinnallinen kuten
hankauma tai
rakkula
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
16
I asteen painehaava
10.4.2015
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
17
II asteen painehaava
10.4.2015
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
18
PAINEHAAVOJEN LUOKITUS
 III ASTE
 IV ASTE
 Ihon syvimpiin
kerroksiin ulottuva
vaurio, jossa
ihonalainen kudos
on vaurioitunut tai
nekroosissa
 Peitinkalvo (faskia)
on ehjä
10.4.2015
 Laaja ihokudoksen
tuho, jossa on
nekroosia tai vaurio
ulottuu lihakseen,
luuhun, niveliin tai
tukirakenteisiin
 Kudostuho saattaa
olla pahempi ihon
syvimmissä
kerroksissa kuin ihon
pinnalla havaittavista
merkeistä voisi
päätellä
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
19
III asteen painehaava
10.4.2015
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
20
IV asteen painehaava
10.4.2015
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
21
Tutkimukset
 Lämpö, happisaturaatio, verenpaine
 Painehaavan syvyyden määritys
 Verikokeet
 Tulehdusarvot
 Ravitsemustila
 Bakteeriviljely haavalta
 Kuvantamistutkimukset (esim.
natiiviröntgen, magneettikuvaus)
10.4.2015
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
22
PAINEHAAVOJEN ENNALTAEHKÄISY
JA HOITO
 Kartoitetaan riskipotilaat, joilla on
todennäköisyys saada painehaava
 Apuna voidaan käyttää
 Bradenin riskiluokitusmittaria (riskiraja alle
16-18 pistettä) tai
 Nortonin riskiluokitusmittaria (riskiraja 14
pistettä tai vähemmän)
10.4.2015
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
23
Näyttöön perustuvaa tietoa painehaavan
hoidosta ja ennaltaehkäisystä
 http://www.hotus.fi/system/files/BPI
S_ennakko_2008-2_0.pdf
10.4.2015
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
24
Bradenin riskiluokitusasteikko
Pisteet
Tuntoaisti
Ihon
kosteus
Aktiivisuus
Liikkuminen
Ravitsemus
4
Ei
rajoittunut
Harvoin
kostea
Kävelee
toistuvasti
Ei
rajoituksia
Erinomainen
3
Hieman
rajoittunut
Ajoittain
kostea
Kävelee
ajoittain
Jonkin
verran
rajoittunut
Riittävä
Ei
muodosta
ongelmaa
2
Erittäin
rajoittunut
Lähes aina
kostea
Istuu
ajoittain
Hyvin
rajoittunut
Todennäköisesti
riittämätön
Potentiaali
nen
ongelma
1
Täysin
rajoittunut
Jatkuvasti
kostea
Vuodepotilas
Täysin
liikuntakyvytön
Erittäin
heikko
Ongelma
10.4.2015
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
Kudosten
joutuminen venytyksen ja
hankauksen kohteeksi
25
Nortonin riskiluokitusasteikko
Pisteet
Fyysinen
tila
Henkinen
tila
Aktiivisuus
Liikkuvuus
Inkontinenssi
4
Hyvä
Vireä
Kävelee
Hyvä
Ei lainkaan
3
Kohtalainen
Apaattinen
Kävelee
autettaessa
Lievästi
rajoittunut
Joskus
2
Huono
Sekava
Pyörätuolipotilas
Hyvin
rajoittunut
Usein
1
Erittäin
huono
Tylsistynyt
Vuodepotilas
Liikkumaton
Jatkuva
10.4.2015
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
26
Painehaavapotilaan hoitotyö
 Poistetaan paine asentohoidolla luuulokekohdista
 Potilaan asento on 30 asteen
kallistuskulma makuuasennossa
 Tarkistetaan riskialttiit kehon alueet
luisten ulokkeiden kohdalta
 Huolehditaan potilaan hygienian
hoidosta
10.4.2015
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
27
Painehaavapotilaan hoitotyö
 Käytetään happamia pesunesteitä tai
voidepesua
 Pidetään iho kuivana ja rasvataan
perusvoiteella
 Kiristetään vuodepotilaan lakanat
 Kohotetaan potilaan yleiskuntoa
 Monipuolinen ruoka, riittävästi
proteiineja
10.4.2015
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
28
PAINEHAAVOJEN ENNALTAEHKÄISY




Riskipotilaiden tunnistaminen
Potilaan ohjaus
Omatoimisuuden tukeminen
Keskeistä paineen vähentäminen tai
poistaminen eri alueilla!
 Spastisilla potilailla kitkan poistaminen
riskikohdista polyuretaanikalvolla
10.4.2015
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
29
Painehaavojen ennaltaehkäisy





Asento- ja liikehoito (tyynyt apuna)
Hygienia
Vuodevaatteet ja vaatetus
Hyvä ravitsemus ja nesteytys
Apuvälineiden käyttö; YKSILÖLLISET
VALINNAT
 Esim. painehaavapatja
 Nostolaitteet
 Psyykkinen tasapaino
10.4.2015
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
30
10.4.2015
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
31
Painehaavan hoito
 Kivun hoito ja haava-alueen
puuduttaminen
 Haavan pesu
 Haavan puhdistaminen mekaanisesti
 Haava suojataan viilenemiseltä
 Antiseptisten kosteiden kompressien
käytön on oltava lyhytaikaista
10.4.2015
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
32
PAINEHAAVAN PAIKALLISHOITO
 Konservatiivinen hoito
 I ja II asteen painehaavat
 III ja IV asteen painehaavat ennen
leikkaushoitoa
 Plastiikkakirurgia:
 III ja IV asteen painehaavat
 Painehaava leikataan pois
 Syntynyt kudospuutos suljetaan vitaalilla
iholihaskielekkeellä
10.4.2015
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
33
Vaalenematon punoitus tai
pinnallinen ihon irtoaminen
 Ilmakylvyt
 Iho rasvataan varovasti, jos se on
kuiva tai potilas on inkontinentti
 Iho suojataan kitkan ja kosteuden
ehkäisemiseksi haavakalvolla tai
ohuella hydrokolloidilla
10.4.2015
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
34
Pinnallinen ihorikko
 Hydrokolloidi, vaahtosidos tai
silikoniverkkosidos
 Päälle kuitutaitos tai haavatyyny
10.4.2015
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
35
Painehaavan paikallishoito
 Haavan suihkuttaminen
 Haavapohja puhdistetaan poistamalla
kuollut kudos haavasta
 Infektion ehkäiseminen
 Haavan biologisen paranemisprosessin
edistäminen
 Haavan syvyyden arvioinnin
mahdollistaminen
10.4.2015
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
36
Haavapohjan puhdistusmenetelmät
 Mekaaninen puhdistus
 Esim. kauhalla,
pinseteillä, saksilla,
kirurgisella veitsellä
 Kemiallinen puhdistus
 Entsymaattinen
puhdistus
 Entsymaattinen
haavanhoitovalmiste
 Biologinen puhdistus
(toukat)
 Antiseptinen aine,
vetyperoksidiliuos
10.4.2015
Savonia, Terveysala Kuopio
/THHOTO
37

similar documents