Pitagorasz-csésze PET-palackból ÖSZKI

Report
PITAGORASZ
CSÉSZE
PET PALACKBÓL
A legtöbb diák a
Pitagorasz tétel kapcsán
találkozik Püthagorasz
nevével.
A szamoszi Püthagorasz
(i.e. 582-496) latinosan
Pythagoras azonban ennél
sokkal többet alkotott:
tanulmányozta a vallást, a
lélek természetét és a
kozmosz harmóniáját.
Számos önmegtartóztatási
szabályt írt elő követőinek.
Készített tanítványainak egy csészét, azért,
hogy ezzel a csészével a mértékletesség
előnyeit mutassa be nekik:
Félig, illetve egy jelig töltve a bor benne
marad - teletöltve azonban, az alul
elhelyezett lyukon keresztül mind kifolyik.
Ezt a csészét a mai napig
készítik fazekasok
Szamosz – szigetén,
Pitagoraszról elnevezett
városkában
Pythagorionban.
A csésze korongon
készül agyagból,
szárítás után
kemencében
kiégetik, a
díszesebbeket
mázzal befestik.
A csésze működési elve a szivornya
működésének ismeretében, könnyen
megérthető.
A felső edényből egy cső segítségével,
úgy, hogy a csőből kiszívjuk a levegőt,
leereszthetjük az alsó edénybe a
folyadékot.
Miért emelkedik fel a folyadék?
Ennek oka, hogy a folyadék a kisebb
nyomás felé halad.
Miután a cső alsó felén csak a külső
légnyomás hat, a felső részen pedig a
légnyomáson
kívül
még
a
folyadékoszlop nyomása is, ezért alul
kisebb a nyomás.
A folyadék addig folyik, amíg a
nyomások kiegyenlítődnek.
A szivornya működése:
az üvegkádból a PET palackba engedem a
vizet
A csészénél nem szívjuk ki a levegőt,
hanem túlöntés esetén egyszerűen a
folyadék nyomása akkora lesz, hogy
kitolja a csőből a levegőt, s később a
bejelölt szint alatt, már szivornyaként
működik a csésze is.
Barátokat lehet
megtréfálni ezzel a
csészével, akik
meglepődnek azon,
hogy nemcsak a
bejelölt rész feletti
folyadék folyik ki,
hanem az egész
mennyiség.
Öveges József
professzor nyomdokain
haladva nagyon
egyszerű anyagokból
próbáltam elkészíteni
Pitagorasz csészéjét.
Újrahasznosított PET palackból készítettem el, a következő módon:
- levágtam a palack alját
- egy átlátszó műanyag cső végét szigetelő szalaggal tekertem
be
- a csövet a palackba helyeztem
- meghajlítottam a csövet
- a megengedhető folyadékszint jelét a palackra rajzoltam
A PET palack ezután úgy működik, mint a csésze.
Túltöltés esetén az
összes víz kifolyik.
FORRÁS:
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%BCthagorasz
http://www.samostour.dk/
http://www.samostour.dk/Pythagoras-cupW/2008,%2004.21%20THE%20OVEN%20AND%20CUPS%20AFTER%
20FIRST%20BURNING.html
http://freeandhandy.com/the-pythagorean-cup-and-siphons/
http://en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean_cup
http://skullsinthestars.com/2012/04/26/physics-demonstrations-thepythagoras-cup/
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
HUNYADY ZOLTÁN

similar documents