3 1 - ADAM

Report
Célcsoportok és marketing
Mayer Péter
TourBo Városlőd
Partnerek
E
E
Szolgáltató
E
E
E
Versenytársak
Referenciacsoportok
Partnerek
E
E
E
E
Szolgáltató
E
Fogyasztó
E
E
E
E
Versenytársak
E
Együttfogyasztók
Referenciacsoportok
Partnerek
E
E
E
E
Szolgáltató
E
Fogyasztó
E
E
E
E
Versenytársak
E
Együttfogyasztók
Partnerek
Értékajánlat
Referenciacsoportok
E
E
E
E
Szolgáltató
E
Fogyasztó
E
E
E
E
Versenytársak
E
Együttfogyasztók
Partnerek
Értékajánlat
Pozícionálás
Márkaépítés
E
E
Szolgáltató
E
Referenciacsoportok
E
E
E
Fogyasztó
E
E
Termék
E
E
Árazás
Értékesítés
Versenytársak
Reklám
Együttfogyasztók
Fogyasztói döntés
Partnerek
Értékajánlat
Pozícionálás
Márkaépítés
E
E
Szolgáltató
E
Referenciacsoportok
E
E
E
Fogyasztó
E
E
Termék
E
E
Árazás
Értékesítés
Versenytársak
Reklám
Együttfogyasztók
Igény
felismerése
Emlékezés
és
megosztás
Információgyűjtés
A fogyasztó
racionális
döntési
folyamata
Utazás
utáni
értékelés
Utazási
döntés
Utazás
Forrás: Swarbroke és Horner, 1995
Alternatívák
értékelése
Vásárlás
utáni
értékelés
1.Igény felismerése – mit?
A vásárlás gyökerénél a fogyasztó valamilyen igénye áll:
szükségletei vagy vágyai
Menekülés. Tenger. Újdonság. Élmény.
Álmok. Barátok. Magány. Biztonság.
Reklámok. Kikapcsolódás. Fesztivál.
Repülés. Úszás. Bor. Körhinta.
Katedrális. Tánc. Tanulás. Fényképezés.
Túra. Van Gogh. Buli. Hegyek. Tó.
Városnézés. Ismerkedés. Tiszta levegő.
Golf. Főzés. Rulett. Surf. Lovaglás.
Kézművesség. Önismeret.
1. Igény felismerése –
miért?
Öncélú
Célra irányuló
Személyes
Tapasztalat
Identitás
Személyközi
Játék
Státusz
Forrás: Holt, 1995
2. Információgyűjtés
Az igény felismerése információgyűjtéshez vezet:
1. belső keresés (meglevő tudás elegendő-e a
döntéshez)
2. külső keresés (az utazási módokkal és a
desztinációkkal kapcsolatos információforrások
vizsgálata)
Forrás: Fodness és Murray, 1999
2. Trendek az
információgyűjtésben
a. komplexebbé válik – több forrásból több mindenről lehet
információt találni
b. a keresés és szűrés fontos – az információk rendkívül nagy
mennyisége miatt a rangsorolás és az érvényesség
ellenőrzése a lényeges
c. belső keresés szerepe megnő – a gyakorlott utazó már
sokat tud a világról
3. Alternatívák értékelése
A rendelkezésre álló információ alapján a fogyasztó sorba
rendezi a döntési alternatívákat
1
Értékelési szempontok:
a termék fogyasztó
számára lényeges
jellemzői
A szolgáltatások
értékelése mindig a
nyaralás
összefüggésében,
integrálva
történik
2
Az értékelési
szempontok egyéniek
és másokra
vonatkozóak is
lehetnek
3
4. Utazási döntés(ek)
Alapvető döntés: utazzon-e vagy sem
1. Elsődleges döntések: hova, mit csinálni, kivel, mikor
2. Másodlagos döntések: szolgáltatásválasztás
3. Technikai döntések: foglalás, fizetés, feltételek
5. Foglalás utáni értékelés
A foglalás és az utazás között számos további hatás éri
az utazót – ennek alapján
... folyamatosan (át)értékeli korábbi döntését
... készül az utazásra, megváltoztatva az
élménytartalmat
6. Utazás
Az utazás során...
a. sor kerül a tényleges fogyasztásra
b. további helyi vásárlások történnek
(lerövidítve a teljes döntési folyamat lezajlik)
Igény
felismerése
Információgyűjtés
Emlékezés
A fogyasztó
racionális
döntési
folyamata
Utazás
utáni
értékelés
Alternatívák
értékelése
Igény felismerése
Emlékezés
Információ-gyűjtés
Utazás
Utazás utáni értékelés
Utazás
Utazási döntés
Vásárlás utáni értékelés
Utazási
döntés
Alternatívák értékelése
Vásárlás
utáni
értékelés
7. Utazás utáni értékelés
Az utazás alatt és után (emlékek alapján) sor kerül az
utazás értékelésére, az elégedettség
kialakulására.
Mint az utazás és az élmény egésze, az
elégedettség is mozaikszerűen összetett
7. Utazás utáni értékelés
Az utazó szolgáltatásokat vesz, de élményeket fogyaszt
8. Emlékezés és megosztás
A turisztikai terméket nem kell „lecserélni”, kidobni,
mert elmúlik ...
... ezért az emlékezés szerepe jelentős: tárgyak,
fényképek és szokások rögzítik a turisztikai élményt és
teremtenek alapot az új igényekhez
Az emlékekké alakult élményeket az utazó megosztja
valós és virtuális környezetével
Rutin döntési folyamat
Ismétlődő utazásokat jellemző döntési folyamat
Mivel rendszeresen sor kerül az utazásra/fogyasztásra A
fogyasztónak nincs szüksége információgyűjtésre és az
alternatívák rangsorolására
Igény
felmerülése
Emlékezés
Utazás utáni
értékelés
Forrás: Bargeman és van der Poel, 2005
A fogyasztó
rutin
(heurisztikus)
döntési
folyamata
Utazási döntés
Utazás
Érzelmi döntési folyamat
Érzéki benyomások által meghatározott döntési folyamat
Az utazót nem a racionális mérlegelés befolyásolja, hanem a
nyaralással kapcsolatos benyomásai
a hely imázsa,
a hasonló nyaralás emlékei
a reklámanyagok
Elkötelezettség
kialakulása
Információgyűjtés
Emlékezés
A fogyasztó
érzelmi
(hedonisztikus)
döntési
folyamata
Utazás
utáni
értékelés
Utazási
döntés
Utazás
Forrás: Goossens, 2000
Beleélés és
képzelet
Vásárlás
utáni
értékelés
1a. Elkötelezettség
Az elkötelezettség lehet kognitív (tudatos) vagy érzelmi
jellegű
A tudatos elkötelezettség mélyén a döntés
fontosságának felismerésre áll
Az érzelmi elkötelezettség alapja a tárgy azonosítása
valamivel, amihez erős érzelem kapcsolódik és az
érzelem átvetítése a döntés tárgyára
3a. Beleélés és képzelet
A rendelkezésre álló „kemény” adatok elemzése
helyett a beleélésen alapuló képzelet játssza a
főszerepet
 a képzelet nem egy tárgy statikus ábrázolása,
hanem az utazás, nyaralás és benne az utazó
tevékenységeinek és interakcióinak álomszerű átélése
Elkötelezettség
kialakulása
Információgyűjtés
Emlékezés
A fogyasztó
érzelmi
(hedonisztikus)
döntési
folyamata
Utazás
utáni
értékelés
Utazási
döntés
Utazás
Forrás: Goossens, 2000
Beleélés és
képzelet
Vásárlás
utáni
értékelés

similar documents