Uppsök -nödv tandv -tandl-program 2015

Report
Uppsök/nödv. Tandv.
Tandl.program 2015
Uppsökande
verksamhet /
Nödvändig tandvård
Karolinska Institutet
Inst. för Odontologi
Leg.tandhygienist
Maria Juslin
Avd.för Gerodonti
Tandvårdsreformen
Lagen om tandvårdsstöd
SFS 1998:1338
För alla vuxna med stora
vårdbehov
-Alla som bor på vård och
omsorgsboenden
-Alla som tillhör lagen om LSS
-Alla som bor i eget boende med
stora vårdbehov
1.Uppsökande verksamhet
Utbildning
2. Nödvändig tandvård
Uppsökande verksamhet:
• Upphandling, avtal på 3-5 år
• FTV och privata företag
• 27.000 berättigade i STHLM
• Symfoni, dataprogram på alla berättigade
• 1 mhb /år, nya berättigade skall bedömas inom 3
mån.
Vid mhb-stillfället:
•
•
•
•
•
•
•
•
Blanketter: Epidemiologiskblankett, munvårdskort
Spegel, lampa
Bedömningen ska ske i den boendes rum
Lyssna in, tala långsamt och tydligt
Frågor om munproblem, smärta, kost
Bedöm: slemhinnor, gingiva, tänder, gom, munbotten
Antal tänder, karies, implantat, parodontit, protesbesvär
Tandläkarkontakt, önskemål om behandling
• Bedöm muntorrheten
• Praktisk instruktion i rengöring
• Hjälpmedel, preparat: fluorordinationer, (klorhexidin),
saliversättningsmedel (prova gärna)
Efter munhälsobedömningen:
Rapport till ssk
Munvårdskort, (skall förvaras
i omvårdnadspärm, kopia i boendes badrum)
Vem skickas till nödv.-tandv.?
Alla akuta inom 4 dagar
Alla med tandvårdsbehov inom 2
mån
(Alla med ”fastsittande tänder” till
tandhyg. 4 ggr/år)
Nödvändig tandvård:
• Behandling av tandl., tandhyg.
• Högkostnadskort, allm.-sjukvårdsavgift, frikort
vid 1100:• 4 st tandhyg.-besök /år ( PTR: info, mot. och
instruktion till vårdpersonal) +
fluorbehandling
Muntorrhet
Xerostomi
Ogynnsamma matvanor
Blottade tandhalsar
Rotkaries
Kvällsmedicinen
Nattfastan
Saliversättning
Ge saliven tillbaka!
Stimulerande:
tabletter, spray.
Ersättande:
spray, gel
care
Proxident Munspray
Smörjande
Salivstimulerande
FLUOR
Vem bör använda extra mycket
FLUOR?
Muntorra
Högriskkaries patienter
Alla över 65 år
Patienter med speciella
sjukdomar
Fluorpreparat: När och hur?
• Tandkräm
• Lösning: Dentan 0,2%, Flux 0,2%
Tabletter: Xerodent 0,25mg, Fludent mm
• Gel: Top Dent dentalgel 0,42%
• Tuggummi
Klorhexidin
Inget är så effektivt mot munbakterier
men
missfärgning
smakförändring
ej i kombination med SLS
effektivt på ren yta
Våghalsigt att ordinera för längre
tidsperioder?
Klorhexidin:
(Corsodyl, Hexident , Paroex)
•
•
•
•
När, hur och varför?
Under en tidsbestämd period
Med lösning el. gel
Mot tandköttsinflammationer
(bakterieorsakad)
Hjälpmedel
Bitstöd
Proxident Protestandborste
Få hjälpmedel
(Inte 5 olika mellanrumsborstar)
Enkla budskap!
Tydlig, Rak, Lyssna in
Följa upp!
Samtala med den äldre patienten
utan munskydd
Livskvalitet
Individuella regler
Sänka sina mål ibland
Individuell behandling:
Förbättra
Bevara
Lindra
Infektion
Smärta
Lidande
Undernäring

similar documents