Præsentation, Lone Lykke Marker og Gitte Rønmann, Lejre

Report
Hvordan kan vi arbejde med den
nye sygedagpengereform i
forhold til relationen med
virksomhedernene
Virksomhedsnetværksmøde 11. juni
2014
Arbejdsmarkedschef Lone Lykke Marker
og
Afdelingsleder Gitte Rønman
1
Oversigt over oplæg
• Virksomhedernes og kommunernes incitamenter
for tidlig og tæt samarbejde.
• Lejre kommunes hidtidige fokus på
arbejdsfastholdelse og opnåede resultater.
• Erfaringer fra konkrete projekter og
fokusindsatser i jobcenter Lejre
• Lovændringer der har betydning for samarbejdet
med virksomheder
• Jobcenter Lejres udviklingsfokusområder
• Tværkommunalt udviklingspotentiale.
Incitamenter
• Virksomhedens incitamenter for tidlig
samarbejde med kommunerne
• Kommunernes incitamenter for tidlig
samarbejde med virksomhederne
3
Lejre kommunes hidtidige
fokus
Overordnet strategi i Lejre kommune
Som følge af handleplan om
nedbringelse af sygefravær 2009
4
Sygedagpenge. Andel i beskæftigelse 1, 3, 6
og 12 mdr. efter afsluttet
sygedagpengeforløb. Forløb afsluttet i 4.
kvartal 2012 - 3. kvartal 2013.
5
Delvis raskmeldinger
• Et stort sagsbehandlerfokus igennem
de seneste år har medvirket til
stigning i delvise raskmeldinger.
• Fra 1 kvt. 2013 til 1. kvt. 2014
stigning fra 11, 1 % - 13,5 %
• Sammenligningsgrundlag
Stigning fra 9,4 % - 10,5 %
• Dilemma – nyt fokus
6
Erfaringer fra projekter og
fokusområder
•
•
•
•
•
•
Projekt arbejdsfastholdelse
Sygemeldte der bor og arbejder i kommunen
Aktiv syg-projekt.
Før sygemelding
Handicapkompenserende redskaber
Delvis rask – praktik på egen arbejdsplads (også
virksomhedsrevalidering i anden funktion)
• Rundbordsamtaler med arbejdsgiver / læge
• Hjerneskade – ergoterapeut
• Se www.cabiweb.dk
7
Lovændringer, der har
betydning for virksomheder
• Fast Track
En arbejdsgiver eller en sygemeldt,
som forventer sygemelding over 8
uger fra første sygedag, kan anmode
kommunen om tidlig opfølgning. Her
skal første opfølgning ske senest 2
uger efter anmodningen (med mindre
borger ikke ønsker det)
8
Lovændringer, der har
betydning for virksomheder
• Nedsættelse af ydelsen
Sygedagpenge i 5 mdr.
Jobafklaringsforløb
Ressourceforløb
9
Lovændringer, der har
betydning for virksomheder
• Fastholdelsesfleksjob pr. 1. jan. 2013
Ansættelse efter de sociale kapitler de
seneste 12 mdr.
Skriftlig dokumentation igennem
fastholdelseplan
Undtagelse akut skade eller sygdom
10
Jobcenter Lejres
udviklingsfokusområder
• Organisering – partnerskabsaftaler
• Bred rådgivning til arbejdspladser
• Indsats sammen med arbejdsmedicinsk klinik
• Tidligt samarbejde med arbejdsgiver
11
Tværkommunalt udviklingspotentiale.
Lejres bud på styrket samarbejde
mellem jobcentre, der har sygemeldte
borgere, der arbejder i virksomheder i
andre kommuner.
12

similar documents