Česká národní banka - Střední škola živnostenská Sokolov

Report
Název projektu
Moderní škola
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0526
Název aktivity
Aktivita VI/2 - Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,
schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti
Název vzdělávacího materiálu
Česká národní banka
Číslo vzdělávacího materiálu
VY_62_INOVACE_04_11
Jméno autora
Ing. Jana Provázková
Název školy
Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
Finanční instituce a jejich produkty
Česká národní banka
Charakteristika
- je centrální bankou ČR (banka bank)
- její postavení je zakotveno v Ústavě ČR
- svou činnost uskutečňuje v souladu se
zákonem č. 6/1993, Sb. O ČNB
- sídlí v Praze a má 7 regionálních
poboček
Řídící orgány ČNB
- nejvyšší orgán je bankovní rada, kterou
tvoří – guvernér, dva viceguvernéři a
čtyři členové bankovní rady
- všichni členové bankovní rady jsou
jmenováni prezidentem republiky na
období šesti let
Úloha ČNB
- pečuje o cenovou stabilitu
- vytváří podmínky pro udržitelný
hospodářský růst
- určuje měnovou politiku
- vydává bankovky a mince
- vykonává dohled nad bankovním
sektorem
- dohlíží na peněžní oběh
- zastupuje ČR v MMF
Poskytování služeb
- vede účty bankám, spořitelním a úvěrním
družstvům
- pobočkám zahraničních bank
- organizačním složkám státu
- státním fondům
- územně samosprávným celkům
- nevede účty fyzickým osobám
Zdroje:
Česká národní banka. ČNB [online]. 2003 [cit. 2013-09-03].
Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/o_cnb
Vypracovala:
Ing. Jana Provázková

similar documents