EU-INV-10-3-9 Karel IV

Report
Karel IV.
Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Martinou Perutkovou
Karel IV.
http://www.karlstejn.biz/wp-content/uploads/karlstejn_karel_iv.jpg
1316 – 1378 n.l.
Karlovo mládí:
- r. 1316 se pojmenován jako Václav narodil v Praze matce
Elišce Přemyslovně
- roku 1323 ho otec posílá do Francie na výchovu k francouzskému
dvoru. Zde přijal od svého strýce a francouzského krále jméno Karel
a jako sedmiletý byl oženěn s Blankou z Valois.
- ve Francii získává rozsáhlé vzdělání od svého učitele a budoucího
papeže a mocného spojence Klementa VI.
- otec mu svěřuje správu nad statky v Lucembursku a v severní Itálii
- r. 1333 se rozhodl vrátit do rodné země – do Čech
Karlovo mládí:
Lucembursko
Praha, Křivoklát, Loket
Paříž
Parma
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Blank_map_of_Europe_(polar_stereographic_projection)_cropped.svg/700pxBlank_map_of_Europe_(polar_stereographic_projection)_cropped.svg.png
1. Do sedmi let věku ukrýván v Čechách
2. Výchova ve Francii
3. Správa Lucemburska a severoitalských měst
4. Návrat do rodných Čech
Křivoklát a Loket – který je který ?
Loket
http://www.treky.cz/galerie/d/6136/krivoklat.jpg?g2_GALLERYSID=e29e0250b231de158c0d42fd67
3fa3c5
Křivoklát
http://turistickyatlas.cz/galery/galerie/Hrad_Loket4.jpg
1. Blanka v Valois
Manželky Karla IV.
2. Anna Falcká
3. Anna Svídnická
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/nejvetsicech
/img/osobnosti/84.jpg
http://upload.wikimedia.org/wiki
pedia/commons/d/d0/Anna_von
_der_Pfalz.jpga
http://leccos.com/pics/pic/anna_svidnick
a_.jpg
http://upload.wikimedia.org/w
ikipedia/commons/2/21/Eliška
_Pomořanská.jpg
4. Eliška Pomořanská
Vláda v Čechách:
- otec jmenoval Karla markrabětem moravským a svěřil mu Čechy,
sám pobýval v cizině
- Karel našel zničenou, králem Janem rozprodanou a loupežnými
rytíři sužovanou zemi
- Karel začal po dohodě se šlechtou vybírat daně, aby získal zpět
královské hrady a statky, začal s obnovou celé země
- po smrti otce v bitvě u Kresčaku byl r. 1347 byl korunován
českým králem
- rok poté zakládá Univerzitu Karlovu a také Nové Město pražské
- další stavby: Karlův most, hrad Karlštejn, katedrála Svatého Víta
Stavby založené Karlem IV.
http://forum.valka.cz/attachments/15792/Praha_1400.jpg
Nové město pražské ( růžová plocha )
Stavby založené Karlem IV.
Karlův most
Karlova
univerzita
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/plan_emise_20062010/karluv_most_obr2_velky.jpg
http://img.radio.cz/pictures/krajani-web/univerzita_karlova60.jpg
Stavby založené Karlem IV.
Katerála sv. Víta
Karlštejn
http://nd01.jxs.cz/454/995/2304fdb6bc_38502622_u.jpg
http://www.turistika.cz/foto/34181/32816/mid_f_normalFile1-karlstejnjpgh.jpg
Svatováclavská koruna
http://www.hrad.cz/img/u/prazsky-hrad/img-korunovacni-klenoty-koruna.jpg
Karel IV. nechal zhotovit svatováclavskou korunu
– základ českých korunovačních klenotů
Země koruny české za Karla IV.
http://leccos.com/pics/pic/zeme_koruny_ceske-_mapa_uzemi.jpg
Císařem Říše římské:
- o titul císaře Říše římské soupeřil Karel IV. se svým hlavním
rivalem Ludvíkem Bavorem.
- Ludvík Bavor však roku 1347 náhle umírá. Novým vzdorokrálem
Karla IV. se však záhy stal anglický král Eduard III.
- i když Eduard III. v následné bitvě u Kresčasku poráží francouzská
vojska, kterým Karel s otcem Janem pomáhali a Jan v bitvě umírá,
zatímco Karel je nucen ustoupit, tak Eduard krátce poté
boj o říšský trůn vzdává.
- Karel IV. je nakonec roku 1355 korunován
císařem Říše římské národa německého.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Kaja4Gelnhausenkodex.jpg
Roku 1378 Karel IV. umírá ( jednou z příčin pravděpodobně nemoc
zvaná dna – nemoc kloubů, kterou způsobovala nadměrná
konzumace alkoholu a masitého jídla, nemoc nazývána „nemocí králů“ ).
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Věnceslav_Černý__Smrt_Karla_IV._v_roce_1378.jpg
Ve svém pohřebním proslovu ho kazatel mistr Vojtěch Raňkův
z Ježova jako první označil za „otce vlasti“.
Děkuji Vám za pozornost
A doufám, že jste si alespoň něco zapamatovali .

similar documents