Zadlužení domácnosti

Report
Řešení deficitu domácího rozpočtu
pomocí dluhu
Zadlužení domácnosti
VY_62_INOVACE_1_2_18
„Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je
Ing. Renata Hethová“.
Řešení deficitu domácího rozpočtu
Deficit domácího
rozpočtu
Rezerva
Snížení výdajů
Zvýšení příjmů
Řešení schodku pomocí dluhu
 Zadlužení – řešení schodku domácího rozpočtu
pomocí dluhu. V ČR nyní běžné. Dluhy držíme na
uzdě.
 Předlužení (v obecném pojetí) – dlužník přestává
být schopen své závazky splácet. Počet případů
narůstá.
 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10213556
322-krotitele-dluhu/309292320110017
http://www.financninoviny.cz/zpravy/dluhy-ceskych-domacnosti-v-zari-vzrostlyna-1-145-bilionu-kc/859819
Dluh
 = to, co někdo někomu něco musí vrátit, je povinen
vyrovnat.
 Předmět vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, věřiteli
vzniká oprávnění požadovat od dlužníka vyrovnání
dluhu (pohledávka) a dlužníkovi povinnost vyrovnat
dluh (závazek).
 Obvykle má peněžní charakter a prokazuje se
písemným potvrzením (např. smlouvou, dluhopisem,
směnkou apod.).
Věřitel
pohledávka
peníze
Dlužník
dluh
Dobrý či špatný dluh?
„Dluh je dobrý sluha, ale zlý pán.“
Žádný dluh není dobrý ani špatný sám o sobě, jde
o účel, ke kterému dluh použijeme.
Vyjmenujte příklady špatného a dobrého dluhu dle
Vašeho názoru.
http://www.novinky.cz/bydleni/reality-a-finance/261016-financni-poradna-rozdily-mezi-dobrymi-a-spatnymi-dluhy.html
Dluhy
Špatný dluh
 Díky němu chudneme.
 Dluh,
Dobrý dluh
 Dluh, který nám pomáhá
bohatnout, přibližuje nás
k finanční nezávislosti.
díky kterému
nám výdaje rostou
 Vzrostou nám příjmy více
rychleji než příjmy.
než výdaje.
Příjmy
‹ Výdaje
Příjmy
›
Výdaje
Vhodný a nevhodný dluh
Nevhodný dluh
Vhodný dluh
 Nezbytně
jej nepotřebujeme,
na zbytečné, zbytné věci, např.
nové oblečení.
 Nebudeme ho schopni splácet.
 Na
zaplacení staršího dluhu,
i když jsou podmínky
méně
výhodné. Vytloukání klínu klínem.
rychle spotřebovaný
opotřebovaný majetek.
 Budeme schopni ho splácet.
 Životnost pořizovaného majetku
je delší než doba splácení.
 Přinese nám další zvýšení
příjmů.
 S nevýhodnými podmínkami.
 Na
 Nezbytně jej potřebujeme.
či
Obecné pravidlo zadlužení
 Splátky
vyplývající ze zadlužení (hypotéky,
půjček, karet….) by neměli přesahovat třetinu
příjmů.
„Předlužení“
 Přestává-li dlužník být schopen splácet včas dluhy je
tzv. předlužen, jeho dluh narůstá o dluhovou službu –
úroky, penále….
 Předluženost
hrozí již, pokud splátky úvěru
přesáhnou polovinu příjmu domácnosti očištěného
o nezbytné výdaje.
Míra předlužení
 Rozeznáváme 3 stupně předlužení.
• Neschopnost splácet dluhy.
• Neschopnost hradit bydlení.
• Neschopnost hradit běžné výdaje za potraviny,
drogerii.
Nezbývá na
splátku dluhů
+Nezbývá na
úhradu bydlení
+ Nezbývá ani na
oblečení, jídlo
Jak se vyvarovat předlužení?
1.
Potřebujeme úvěr? (Vyvarujeme se špatných úvěrů,
nepodléháme reklamě.)
2.
Jsme schopni úvěr splácet? (Sestavíme si přehled příjmů
a výdajů včetně splátek úvěru.)
3.
Vybrali jsme si nejlepší produkt na trhu? (Pečlivě čteme
smlouvy, porovnáváme všechny podmínky, včetně
sankčních poplatků, RPSN….)
4.
Nechali jsme si rezervu? (Nejedeme na „doraz“,
musíme mít rezervu pro případ nenadálého výpadku
příjmů.)
5.
Jsme zajištěni proti neschopnosti splácet? (Pojistíme
se.)
Jak se vyvarovat předlužení - rady
dle ČNB
Krátce: „ŠEST P“:
 Přemýšlejte
 Ptejte se
 Porovnávejte
 Poraďte se
 Propočítejte
 (až poté)
Proveďte.
http://www.cnbprovsechny.cnb.cz/cs/osobni_finance/desatero.html
Nesplácení dluhu – fáze neřešeného
problému
1.
Upomínky
2.
Vymáhání
dluhu
3.
Soudní
nařízení
zaplatit
4.
Exekuce
Nesplácení dluhu – vývoj výše dluhu
1.
Upomínky
2.
Vymáhání
dluhu
Původní dluh
+
Úroky
+
Sankční
poplatky
+
Náklady inkasní
společnosti nebo
výdaje advokáta
a soudní
3.
Soudní nařízení
zaplatit
4.
Exekuce
+
+
Další soudní
poplatky na
hlavní líčení
Náklady exekuce
Nesplácení úvěru
SHRNUTÍ
1. Upomínky (dluh roste o úroky a sankce).
REAGUJEME!!!
2. Vymáhání (dluh roste o náklady agentury, inkasní
společnosti či soudu).
SNAŽÍME SE DOHODNOUT!!!
3. Soudní nařízení – po hlavním líčení nařízeno zaplatit.
ZAPLATÍME nebo EXEKUCE nebo INSOLVENCE-OSOBNÍ
BANKROT!
4. Exekuce (dluh roste o náklady exekučního řízení).
Exekuce majetku či příjmů.
ZAPLATÍME – VYHLÁSÍME OSOBNÍ BANKROT!

similar documents