دكتر طباطبائيان۱

Report
‫سرطان پستان‬
‫دکتر مریم طباطباییان‬
‫پاییز ‪۱۳۹۱‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫شایع ترین سرطان در بین زنان ایرانی‬
‫اولین علت مرگ ناش ی از سرطان در زنان میانسال‬
‫‪ %30‬کل سرطانهای خانم ها‬
‫از هر ‪ 15‬زن یک نفر مبتال‬
‫‪ 8500‬مورد جدید سالیانه در کشور‬
‫‪ 650‬مورد جدید در استان‬
‫جنسیت‬
‫سن‬
‫ارث‬
‫ابتالء پستان مقابل‬
‫سابقه اشعه درمانی قفسه صدری‬
‫سن منارک زودرس (قبل از ‪)12‬‬
‫یائسگی دیر رس (بعد از ‪)55‬‬
‫سن اولین زایمان بعد از ‪ 30‬سال‬
‫نازائی‬
‫‪HRT‬‬
‫سیگار‪.‬الکل‪.‬چاقی‪.‬رژیم غذائی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ابتالء یک عضو از بستگان درجه اول با سن زیر ‪ 50‬سال‬
‫ابتالء دو نفر یا تعداد بیشتری از بستگان درجه اول به سرطان های پستان‪،‬‬
‫تخمدان‪ ،‬پانکراس و پروستات‬
‫ابتالء خویشاوند درجه اول مرد به سرطان پستان‬
‫کشف ژن موتاسیون یافته‬
‫بیوپس ی غیر طبیعی مانند اتیپی‬
‫سابقه رادیوتراپی قفسه سینه‬
‫سابقه فردی سرطان پستان یا تخمدان‬
‫مرحله اول‬
‫تومور کوچکتر از ‪ 2‬سانتیمتر بدون درگیری غدد لنفی‬
‫مرحله دوم‬
‫تومور ‪ 2-5‬سانتیمتر با درگیری محدود غدد لنفی‬
‫مرحله سوم‬
‫مرحله چهارم‬
‫تومور بزرگتر از ‪ 5‬سانتیمتر‪ ،‬زخم پستان‪ ،‬درگیری عضالت‬
‫زیرین‪ ،‬درگیری وسیع غدد لنفی‬
‫متاستاز دور دست‬
‫سطح اول‪ :‬بهبود شیوه زندگی‬
‫کنترل وزن‪ ،‬تشویق برای بارداری در سنین کمتر‪ ،‬ترویج تغذیه با شیر مادر‪،‬‬
‫ورزش‪ ،‬فعالیت فیزیکی‪ ،‬مصرف میوه ها و سبزیجات تازه‪ ،‬اجتناب از مصرف الکل‬
‫و دخانیات‪.‬‬
‫سطح دوم ‪ :‬تشخیص به موقع و اولیه سرطان‬
‫اجرای روش های غربالگری طول عمر جمعیت هدف را افزایش می دهد و منجر‬
‫به بهبود کیفیت زندگی‪ ،‬شانس درمان بال و کاهش مرگ و میر و کاهش هزینه های‬
‫درمان می شود‪.‬‬
‫سرمایه گذاری در پروژه های پیشگیری هزینه‪-‬اثربخش ی اثبات شده دارد و از طریق‬
‫ادغام برنامه غربالگری در نظام سالمت تحقق می یابد‪.‬‬
‫آموزش زنان از سن ‪ 20‬سالگی‬
‫انجام معاینه بالینی‬
‫انجام ماموگرافی‬
‫معاینه‪ :‬از سن ‪ 30‬سالگی‬
‫ماموگرافی‪ :‬از سن ‪ 40‬سالگی هر دو سال‬
‫(مربوط به جمعیت معمولی است ‪ ،‬برای جمعیت با ریسک بال پروسه متفاوت‬
‫است)‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ملس هر گونه توده پستانی به جز فیبرادنوم شناخته سده زیر ‪ 2‬سانتیمتر‬
‫ملس توده زیر بغل‬
‫ترشح خونی یا آبکی از نوک پستان که بصورت خودبخود خارج شود‪.‬‬
‫غیرقرینگی و زخم و تغییرات پوستی و پوسته پوسته شدن نوک پستان که تا ‪3‬‬
‫هفته بهبود نیابد‪.‬‬
‫تغییرات التهابی که تا یک هفته از بین نرود‪.‬‬
‫یا بیوپس ی با سوزن معمولی ‪FNA‬‬
‫یا بیوپس ی با سوزن سایز ‪CNB 14‬‬
‫بیوپس ی باز‬
‫• در حال حاضر روش بیوپس ی با سوزن ‪ 14‬ارجح است‪.‬‬
‫• سیتولوژی از ترشحات پستان یا مایع کیست پستان فاقد ارزش است‪.‬‬
‫کموتراپی‬
‫رادیوتراپی‬
‫هورمون تراپی‬
‫تارگت تراپی‬
‫جراحی‬
‫‪ BIRADSO‬نتیجه تصویربرداری نامعلوم‪ ،‬نیاز به اقدامات اضافه‬
‫‪ BIRADS1‬نتیجه تصویربرداری نرمال‬
‫ا‬
‫‪ BIRADS2‬ضایعه کامال خوش خیم‬
‫ا‬
‫ی‬
‫‪ BIRADS3‬ضایعه احتمال خوش خیم‪ ،‬پیگیر کوتاه مدت‬
‫‪ BIRADS4‬ضایعه مشکوک‪ ،‬بیوپس ی‬
‫‪ BIRADS5‬ضایعه بسیار مشکوک‪ ،‬بیوپس ی فوری‬
‫‪ BIRADS6‬بدخیمی شناخته شده‬
‫‪ BIRADSO‬نتیجه تصویربرداری نامعلوم‪ ،‬نیاز به اقدامات اضافه‬
‫‪ BIRADS1‬نتیجه تصویربرداری نرمال‬
‫ا‬
‫‪ BIRADS2‬ضایعه کامال خوش خیم‬
‫ا‬
‫ی‬
‫‪ BIRADS3‬ضایعه احتمال خوش خیم‪ ،‬پیگیر کوتاه مدت‬
‫‪ BIRADS4‬ضایعه مشکوک‪ ،‬بیوپس ی‬
‫‪ BIRADS5‬ضایعه بسیار مشکوک‪ ،‬بیوپس ی فوری‬
‫‪ BIRADS6‬بدخیمی شناخته شده‬

similar documents